Την αρνητική του γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου σταθμού βάσης της εταιρείας Wind, σε κτίριο επί της οδού Εκάλης 37, έχει εκφράσει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ερυθραίας. Ωστόσο, για την καλύτερη τεκμηρίωσή της προς τη διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής και προκειμένου ο δήμος να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα, θα αναμένει την αποστολή από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) της άδειας που έχει εγκριθεί για τη συγκεκριμένη κεραία, όπως και από την Πολεοδομία το φάκελο με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 4 Αυγούστου, έπειτα από σχετική εισήγηση του συλλόγου «Κηφισιά SOS», με τον οποίον συνεργάζεται σε θέματα απομάκρυνσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις συντονισμένες κινήσεις δήμου, φορέων και κατοίκων, που είχαν ως αποτέλεσμα πρόσφατα την παύση λειτουργίας κεραίας άλλης εταιρείας, το σύνθημα έχει δοθεί: «Κάντε το όπως στην Κολοκοτρώνη». Πέρα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κεραία θα εκπέμπει και στα όρια του Δήμου Κηφισιάς, έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι οι αόριστες και γενικόλογες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους φορείς αδειοδότησης.
Αντίθετα, χρειάζεται η απόφαση να είναι τεκμηριωμένη με την εξειδικευμένη γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αδειοδότησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα όρια του δήμου. Η εταιρεία Wind έχει υποβάλλει στη διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τον εγκατεστημένο από το 2004 σταθμό βάσης της στην οδό Εκάλης 37 και επ? αυτού καλείται να γνωμοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ερυθραίας. Αν και ακούστηκαν κάποιες φωνές ότι ο δήμος θα πρέπει να σπεύσει καθώς οι προθεσμίες είναι δεσμευτικές (εντός 15ημέρου από την παραλαβή του φακέλου), τόσο ο αντιδήμαρχος Στάθης Κύρλος όσο και ο σύλλογος «Κηφισιά SOS» διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο χρονικό κώλυμα ώστε να τεκμηριώσει τη γνωμοδότησή του ο Δήμος Νέας Ερυθραίας.

Η εισήγηση του «Κηφισιά SOS
Η πλήρης εισήγηση του «Κηφισιά SOS» προς το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ερυθραίας έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της απόφασής σας ως προς την παραχώρηση αρμοδιότητας στον  Περιβαλλοντικό Σύλλογο «ΚΗΦΙΣΙΑ SOS», για εισηγήσεις σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στον δήμο σας και κατόπιν μελέτης του φακέλου της περιβαλλοντικής μελέτης του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Wind με κωδικό θέσης «612- ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 2», που διαβιβάστηκε στον Δήμο Νέας Ερυθραίας για γνωμοδότηση  από την Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ, τμήμα κεραιών, όπως ορίζεται από το Νόμο 3431/2006, άρθρο 31, παρ.18 και συνοδεύεται από την απόφαση με αριθ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ /ΕΥΠΕ/οικ. 126884 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Ο εν λόγω σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Wind τοποθετήθηκε το έτος 1998 και έλαβε άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, που τότε ήταν αρμόδιο, στις 23/12/1998 και έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών ραδιοεπικοινωνιών, από τη Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Πολεοδομίας, τομέας Ανατολικής Αθήνας, στις 22/1/1999. Το έτος 2004 έλαβε άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με αριθ. 328/66/31-08-2004, η οποία άδεια δεν υπάρχει μέσα στο φάκελο της μελέτης, προκειμένου να διαπιστώσουμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς τις συχνότητες εκπομπής του σταθμού, αλλά και τον επόμενο σταθμό ανταπόκρισης αυτής.
Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή ότι στον προαναφερθέντα σταθμό, οι κυψελοηδείς κεραίες είναι τέσσερις και όχι τρείς, όπως αναφέρεται στο φάκελο της μελέτης, άρα δεν ισχύει η μελέτη που έχει κατάθεσει η εταιρεία Wind.
Στη μελέτη, σελίδα 6, αναφέρεται ότι ο ιστός του σταθμού μαζί με το αλεξικέραυνο, είναι 8 μ. από την ταράτσα του κτηρίου και το κάτω άκρο της κεραίας είναι 5 μ. από το επίπεδο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ ο προαναφερθείς Νόμος ορίζει τα 12 μ. ιστού με το αλεξικέραυνο, αλλά δεν υπάρχει και η απαραίτητη σήμανση στο κτήριο για να ενημερώνει την ύπαρξη του σταθμού.
Στη σελίδα 7 αναφέρεται στη μελέτη ότι ο ιστός με τις κεραίες συγκρατούνται από τρείς αντηρίδες (συρματόσχοινα) με κοχλίες για την εξασφάλιση της κατασκευής, στην πλάκα του Γ? ορόφου, καθώς είναι εγκαταστημένα στον ίδιο χώρο δύο καμπίνες με τα μηχανήματα στήριξης και τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές. Αναφέρει η μελετητική εταιρεία ότι έχει καταθέσει Στατική μελέτη.
Στη σελίδα 8 αναφέρει τα 2 μικροκυματικά κάτοπτρα σε ύψος 2,50 μ. και 5,20 μ. στο τριώροφο κτήριο, χωρίς να λάβουν υπόψη ότι υπάρχουν ισοϋψή κτήρια ή και πιο υψηλά στην γύρω περιοχή (απέναντι) σε ακτίνα 300 μ. από το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση που συνοδεύει το Νόμο 3431 αναφέρεται ότι οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, στα 300 μ. από την τελευταία οικία.
Επίσης, δεν πρέπει να εκδοθεί έγκριση περιβαλλοντικών ορών, διότι υπάρχει δυτικά  στα 90 μ. πλατεία, βορειοανατολικά στα 140 μ. τα ιατρεία του ΙΚΑ, όπου υπάρχει κι εκεί σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Wind, αλλά και στα 160 μ. βόρεια και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας των εταιρειών Vodafone & Cosmote, πάνω σε κτήριο που στεγάζεται φροντιστήριο, αλλά και στα 160 μ. βορειοανατολικά υπάρχει σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafone, στα 200 μ. υπάρχουν και άλλοι σταθμοί βάσης που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Κηφισιάς.
Επισημαίνεται ότι νοτιοδυτικά σε απόσταση 200 μ., στα βόρεια υπάρχει η εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα 250 μ. είναι το Cine Αστέρια, άρα, έχουμε τόπους συνάθροισης κοινού με πολλού σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας.
Για τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε προς το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την αποστολή έγγραφου στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), για να κοινοποιηθεί προς εμάς η άδεια που έχει παραχωρήσει στην Wind, για την καλύτερη ανάλυση των στοιχείων.
Επίσης την αποστολή έγγραφων στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  (Ε.Ε.Α.Ε), για να μας κοινοποιηθεί ο φάκελος μαζί με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που έχει καταθέσει η εταιρεία και στην Δ/νση Πολεοδομίας βορείου τομέα για να μας κοινοποιηθεί ο φάκελος που είχε καταθέσει το έτος 1998 η εταιρεία Wind, ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα αλλά και περισσότερα στοιχεία προς διασταύρωση για την καλύτερη τεκμηρίωση μίας αρνητικής γνωμοδότησης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.