235-nero.jpg Αποκαλυπτική έκθεση της ΔΕΑΝΕ για την ύδρευση
Ένα στα τέσσερα ρολόγια δεν μετριέται

Ένα στα τέσσερα ρολόγια ύδρευσης στη Νέα Ερυθραία δεν καταμετράται για διάφορους λόγους από τη δημοτική υπηρεσία με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά αυτά να καταναλώνουν τσάμπα νερό και να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς που τους αντιστοιχούν.
Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας με αφορμή έκθεση της δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΑΝΕ) που είχε αναλάβει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την καταγραφή πόρτα-πόρτα και καταχώρηση των υπαρχόντων υδρομετρητών στον δήμο μας.

235-pinakas-nero.jpg
Μεγαλοκαταναλωτές με κατανάλωση μάλιστα άνω των 500 κυβικών, οι οποίοι δεν πληρώνουν, αφού δεν είναι περασμένοι καν στα βιβλία του δήμου, βουλωμένοι, σπασμένοι, θαμμένοι και σκεπασμένοι υδρομετρητές, αλλά και υδρομετρητές που θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί από τα συνεργεία του δήμου λόγω χρεών, αλλά ποτέ δεν αφαιρέθηκαν. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στην έκθεση της ΔΕΑΝΕ και φυσικά εξηγούν εν μέρει το οικονομικό «ναυάγιο» και την αδυναμία του δήμου να διαχειριστεί ορθολογικά το δίκτυο ύδρευσης, καθώς τεκμηριώνεται πλέον με στοιχεία ότι δεν εισπράττονται από τους καταναλωτές όσα τους αναλογούν.

Το αποτέλεσμα δεκαετιών αυτής της πρακτικής των διοικήσεων μη είσπραξης των ανταποδοτικών τελών στην ύδρευση από τους δημότες έχει φέρει τη δημοτική υπηρεσία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σύμφωνα με το νόμο, τα έσοδα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να ισοσκελίζονται με τα έξοδα, κάτι που φυσικά δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια για τον Δήμο Νέας Ερυθραίας στον τομέα της ύδρευσης. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στην έκθεση απολογισμού του δήμου για το 2006 που υπέβαλε πριν από λίγο καιρό ο ορκωτός λογιστής, «στην αξία κτήσεως του λογαριασμού κτίρια και τεχνικά έργα περιλαμβάνεται ποσό 624.190,62 ευρώ, το οποίο αφορά δαπάνη καταναλώσεως νερού και έχει λογιστικοποιηθεί στον ανωτέρω λογαριασμό από τη χρήση του 2002».
Ποιες οι παρενέργειες αυτού του ελλιπούς συστήματος ελέγχου και άρα διαφυγόντων εσόδων για τον δήμο πολλών εκατομμυρίων ευρώ; Οι διοικούντες επιλέγουν την εύκολη λύση του δανεισμού προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις υπέρογκες οικονομικές υποχρεώσεις του δήμου προς την ΕΥΔΑΠ για την ενίσχυση του τοπικού δικτύου και να κλείσουν τις «μαύρες τρύπες» της ύδρευσης. Τα δάνεια αυτά επιβαρύνουν συνολικά όλους τους δημότες, και κυρίως όλους εκείνους που πληρώνουν κανονικά κάθε τρίμηνο τους λογαριασμούς ύδρευσης. Το υφιστάμενο υπόλοιπο του δανείου ύψους 1.161.016 που έλαβε ο δήμος επί διοίκησης Μπουρίκα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για χρέη ύδρευσης θα επιβαρύνει τον δήμο μέχρι το 2015 με ετήσιο χρεολύσιο 168.246 ευρώ. Αλλά και στην τελευταία εισήγηση της παρούσας διοίκησης για τη σύναψη νέου δανείου «προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα έξοδα» επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, και νεώτερο χρέος προς την ΕΥΔΑΠ που μέχρι τις 31/12/2006 ανέρχεται σε 1.512.091 ευρώ.
Εμπρός στη διαμορφούμενη αυτή κατάσταση και με την υπηρεσία ύδρευσης να εμφανίζει συνεχιζόμενη οικονομική διαρροή, η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγραφή όλων των υδρομετρητών στην πόλη, προκειμένου να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα «κρυφά» υδρόμετρα και τα νοικοκυριά που καταναλώνουν χωρίς να πληρώνουν, αφού δεν καταγράφονται στα βιβλία της υπηρεσίας ύδρευσης. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η καταμέτρηση των υδρομετρητών δεν γινόταν σωστά από την υπηρεσία Ύδρευσης και με εισήγησή της η πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση των εργασιών αυτών στη ΔΕΑΝΕ. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης ανάθεσης στη δημοτική επιχείρηση ανερχόταν στο ποσό των 15.000 ευρώ και αφορούσε στην καταγραφή των υπαρχόντων υδρομετρητών στην πόλη και την καταχώρηση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, που θα επιτυγχάνεται με την απασχόληση τριών ατόμων.
Η προϊσταμένη της υπηρεσίας Ύδρευσης και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον δήμο, Άννα Αναστασιάδου, είχε αποκαλύψει σε εκείνη τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ότι η υπηρεσία της ουσιαστικά έχει αποδυναμωθεί και απασχολεί ένα μόνο άτομο για την καταμέτρηση όλων των υδρομετρητών στην πόλη, με αποτέλεσμα να μη γίνεται σωστά η δουλειά. Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι εκτός του έργου καταγραφής, οι ιδιώτες συνεργάτες της ΔΕΑΝΕ έχουν ήδη αναλάβει και την καταμέτρηση της κατανάλωσης στους υδρομετρητές, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν αντικείμενο της υπηρεσίας Ύδρευσης του δήμου.

———————————————————–

Η έκθεση της ΔΕΑΝΕ

Όπως περιγράφεται στην πρόσφατη έκθεση της ΔΕΑΝΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις από την καταγραφή που πραγματοποίησε το συνεργείο της πόρτα-πόρτα:

1. Το μεγαλύτερο μέρος των βουλωμένων και σπασμένων υδρομετρητών χρονολογείται πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2006. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν η καταγραφόμενη κατανάλωση να γίνεται προσεγγιστικά.
2. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των μπαζωμένων, θαμμένων, σκεπασμένων υδρομετρητών είναι πριν από το 2006, άρα και η αναγραφή της κατανάλωσης αυτών γινόταν προσεγγιστικά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε σχετικά: α) Υπάρχουν υδρομετρητές που πάνω τους έχουν φυτέψει δέντρα ή γκαζόν ή λουλούδια, β) υδρομετρητές είναι θαμμένοι κάτω από πλακοστρώσεις ή είναι τσιμενταρισμένοι, γ) υδρομετρητές είναι κάτω από ξύλινο δάπεδο ταβέρνας, μέσα στην ταβέρνα και δ) υδρομετρητές υπάρχουν μέσα στις αυλές σπιτιών, σε μια περίπτωση δε, υπάρχουν σκυλιά και για να ελεγχθεί ο μετρητής πρέπει να το επιτρέψει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
3. Σε περιοχές όπως στο Καστρί και τη Νέα Κηφισιά, βρέθηκαν υδρομετρητές και της Νέας Ερυθραίας και του Καστριού ή της ΕΥΔΑΠ. Θα πρέπει, εφόσον τα σπίτια αυτά υδροδοτούνται από ΕΥΔΑΠ ή Καστρί, να εξεταστεί η περίπτωση της αφαίρεσής τους.
4. Βρέθηκαν περίπου δέκα υδρομετρητές που έχουν συνδεθεί ανάποδα στο δίκτυο, άρα μετρούν λανθασμένα.
5. Στην κατηγορία μετρητών 70 (υδρομετρητές που θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί από τον δήμο), βρέθηκε να υπάρχουν υδρομετρητές και μάλιστα συνδεδεμένοι με ένδειξη. Θα πρέπει να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η ολική αφαίρεση αυτών.
6. Σε υπηρεσίες του δήμου, αλλού υπάρχουν υδρομετρητές και αλλού όχι. Για να ξέρουμε ποια είναι η συνολική τριμηνιαία κατανάλωση νερού στον δήμο θα πρέπει να μπουν υδρομετρητές σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου.
7. Επειδή ο αριθμός των κλειστών υδρομετρητών πιστεύουμε ότι είναι μεγάλος, θα πρέπει να εξεταστεί η επαναβεβαίωση αυτών.
8. Από τους μη υπάρχοντες στα βιβλία του δήμου υδρομετρητές, αρκετοί παρουσιάζουν κατανάλωση πάνω από 500 κυβικά.
9. Θα πρέπει μετά τα παραπάνω να εξεταστεί από τη Νομική και τεχνική Υπηρεσία του δήμου η υποχρέωση κάθε καταναλωτή νερού να έχει επισκέψιμο και προσβάσιμο ανά πάσα ώρα τον υδρομετρητή του».

Τα παραπάνω υπογράφει ο πρόεδρος της ΔΕΑΝΕ, Νίκος Μαραγκουδάκης, με εισήγησή του για την υποβολή της έκθεσης και προς ενημέρωση της δημοτικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες, ενώ στην επιστολή του προς τη δήμαρχο, ο ίδιος επισημαίνει: «Σας γνωρίζω ότι στις 16 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους περατώθηκε η ανατεθείσα στη ΔΕΑΝΕ με την υπ αριθμ. 253/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εργασία καταγραφής και καταχώρησης των υπαρχόντων υδρομετρητών του δήμου. Η εργασία άρχισε στις 20 Σεπτεμβρίου με απασχόληση δυο υπαλλήλων για την εξεύρεση και καταγραφή των υδρομετρητών, ενός εμπείρου ατόμου για επίβλεψη, επανέλεγχο εκκρεμοτήτων, αμφιβολιών των καταγραφέων και πλήρη γραμματειακή υποστήριξη από υπάλληλο της ΔΕΑΝΕ. Με την πορεία των εργασιών παραδίδονταν στον αντιδήμαρχο τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μωράκη, καταστάσεις με τους υδομετρητές που διαπιστώνονταν ότι είναι βουλωμένοι, σπασμένοι, μπαζωμένοι, θαμμένοι με διαρροές και γενικά μετρητές που παρουσίαζαν κάποιο πρόβλημα. Συνημμένα, σας υποβάλλουμε κατάσταση με χρήσιμα στοιχεία και παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν κατά τη γενόμενη εργασία. Παρακαλούμε όπως ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μεριμνήσει για την ανάλογη ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.