Αποσύρθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς και οι τελευταίοι λυόμενοι οικίσκοι από τον καταυλισμό Αντωνοπούλου στην Κάτω Κηφισιά.

Οι οικίσκοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πριν από 13  χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 1999, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Αττική και ιδιαίτερα τα Βόρεια Προάστια.

Η Κοινωνική Υπηρεσία  του  Δήμου Κηφισιάς μετά από πολλές προσπάθειες  και σε συνεργασία   με την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων  (ΥΑΣ) του πρώην ΥΠ.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε., κατάφερε  να απομακρύνει τις λυόμενες κατοικίες σταδιακά σε χρονική περίοδο 3 ετών και από τους δύο καταυλισμούς που υπήρχαν στην Κάτω Κηφισιά και τις Αδάμες.

Στο διάστημα που μεσολάβησε οι κάτοικοι των καταυλισμών μετοίκησαν  σε  ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες κατοικίες.