Περιφέρεια Αττικής και ΚΕΔΕ ζητούν να αποσυρθεί η τροπολογία για την έγκριση των ΠΕΣΔΑ

92
0

Την αντίθεσή της στην προτεινόμενη τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4042/12, με το άρθρο 31 στο Πολυνομοσχέδιο σχετικά με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους θεσμούς, εκφράζει η Περιφέρεια Αττικής, καθώς θεωρεί ότι«δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, τυπικό και ουσιαστικό, ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά η Περιφέρεια Αττικής αναφέρει:

Η προτεινόμενη τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4042/12, με το άρθρο 31 στο Πολυνομοσχέδιο σχετικά με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους θεσμούς, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, τυπικό και ουσιαστικό, ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, ενώ το σκέλος που αφορά στη διαδικασία κύρωσης του ΕΣΔΑ είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς έρχεται να καλύψει ένα υπάρχον κενό νόμου, η συμπλήρωση – τροποποίηση που επιχειρείται στα προβλεπόμενα από το άρθρο 35 του νόμου 4042/12, που προσαρμόζει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία – Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, δημιουργεί, και δεν επιλύει, προβλήματα.

Και τούτο διότι:

  • Εισάγει μία ακόμη φάση έγκρισης, σε κυβερνητικό επίπεδο, προσθέτοντας γραφειοκρατία, με ό,τι  αρνητικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται.
  • Καθιστά έτσι τα Περιφερειακά Συμβούλια, από κυρίαρχα όργανα, διαμεσολαβητικούς – διεκπεραιωτικούς μηχανισμούς, με την κεντρική εξουσία να έχει τον τελευταίο λόγο έναντι των Περιφερειών.
  • Υποβαθμίζει τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης, έναντι της κεντρικής εξουσίας, σε ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο οποίο και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ.

Σε ό,τι δε αφορά το τυπικό πρόβλημα, η προτεινόμενη τροπολογία έρχεται ως επείγουσα ενώ δεν έχει ζητηθεί από κάποιον αιρετό φορέα κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΕΔΣΑ των Περιφερειών.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολογήσει εδώ και ένα χρόνο μια νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων, βάζοντας τις βάσεις για ένα οικονομικά και οικολογικά δίκαιο και βιώσιμο, αποκεντρωμένο και με δημόσιο χαρακτήρα μοντέλο. Ένα μοντέλο πλήρως εναρμονισμένο στις επιταγές της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Επιταγές που αποτυπώνονται στη δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, ο οποίος ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΔΑ, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, τη Διαλογή στην Πηγή, στην κομποστοποίηση.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί ότι η προωθούμενη τροπολογία σχετικά με τα ΠΕΣΔΑ δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη -αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δυσχέρειες, περιπλέκοντας διαδικασίες και περιθωριοποιώντας τον ρόλο της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου, η τροπολογία αυτή πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, διαφυλάσσοντας την αυτοτέλεια της λειτουργίας των Περιφερειών σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που άπτεται της καθημερινότητας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΚΕΔΕ: Απόσυρση άρθρου για τα ΠΕΔΣΑ & τροποποίηση άρθρου για τα λιμάνια

 

Τις ενστάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για τα άρθρα 31 και 30 του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2012», κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούληςπρος τις Διαρκείς Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου, Μορφωτικών Υποθέσεων και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, «την αγανάκτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα και κατά κόρον, η ΚΕΔΕ, παρά το γεγονός ότι συζητούνται και ψηφίζονται νομοσχέδια που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σημαντικότατες για τον θεσμό,  δεν καλείται σε καμία διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να διατυπώσει την άποψη ή να καταθέσει τις προτάσεις της ίδιας της Αυτοδιοίκησης επ΄ αυτών. Αντιθέτως, αποφασίζονται πράγματα που την αφορούν ευθέως, ερήμην της και απλώς καλείται εκ των υστέρων να τα υλοποιήσει».

«Τέτοια πρακτική», υπογράμμισε ο κ. Πατούλης «είναι πρωτόγνωρη και δεν συνάδει με τις δημοκρατικές μας παραδόσεις. Στις σημερινές δε συνθήκες δεν βοηθάει, πολύ περισσότερο που όλοι υποστηρίζουμε και θέλουμε να συμβάλλουμε  στην προσπάθεια  που καταβάλει η χώρα μας να βγει από την κρίση και να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης».

Αναφερόμενος ο πρόεδρος  της ΚΕΔΕ στο άρθρο 31 του νομοσχεδίου που αφορά στην τελική έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΔΣΑ) υπογράμμισε τα εξής:

«Η πρόταση αυτή μας βρίσκει καθ΄ ολοκληρία αντίθετους, αφού δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου της κεντρικής εξουσίας απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

»Ειδικότερα στο μείζον και ευαίσθητο ζήτημα του σχεδιασμού και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπου το βάρος της υλοποίησης καλείται να φέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, η Πολιτεία θέλει να έχει τον τελικό λόγο, αφαιρώντας τη δυνατότητα και επί της ουσίας την αρμοδιότητα από τους δήμους να έχουν μια ολοκληρωμένη πρόταση τόσο του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησής του.

»Η προαναφερόμενη νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται σε αντίθεση και με το αναρτημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο προβλέπει αυξημένο ρόλο στους δήμους και βεβαίως την αναγνώριση του δικαιώματος του σχεδιασμού και την υλοποίησή του.

»Σας επισημαίνουμε ότι η ΚΕΔΕ έχει επεξεργασμένες προτάσεις για το σύνολο του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να συνδράμουν, μέσα από έναν γόνιμο διάλογο, στη δρομολόγηση βιώσιμων λύσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα.

»Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε την άμεση απόσυρση του επίμαχου άρθρου, του οποίου δεν είχαμε γνώση και για το οποίο δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με την ΚΕΔΕ, γεγονός το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά για ένα θέμα το οποίο αφορά κατεξοχήν την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σε ότι αφορά το άρθρο 30, για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων», ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του με τις προβλέψεις της ρύθμισης, διότι και πάλι η παραπάνω Επιτροπή, αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων.

«Θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο», υπογράμμισε ο κ. Γ. Πατούλης, «να μετέχει στην Επιτροπή αυτή εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ καθ΄ όσον κύριο έργο της είναι η χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση και έγκριση χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή η μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό.

»Η Επιτροπή αυτή κατ΄ ανάγκην συνεργάζεται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της (αυτοψίες κ.λπ.) με τις Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων. Κατά συνέπεια θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ και ζητούμε τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην “Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων”, με εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος».

 

ΠΗΓΗ: ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.