Ρεπορτάζ: Γιώργος Κανελλόπουλος από την εφημερίδα “ΑΜΑΡΥΣΙΑ

[divider]

Επί περικοπών κρεμάμενος και υπό το βάρος  ανείσπρακτων εσόδων ύψους 22 εκατ. ευρώ, ο προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς για το 2015 εκ προοιμίου υπολείπεται των αισιόδοξων στόχων του.

Ο πρώτος προϋπολογισμός επί νέας διοίκησης του Γιώργου Θωμάκου, αναγκαστικά και λόγω πίεσης χρόνου, στα χνάρια των προηγουμένων ετών, στηρίζεται σύμφωνα με τον δήμαρχο Κηφισιάς στο τρίπτυχο «ανεξαρτησία από συμφέροντα, συλλογικότητα στις αποφάσεις, συμμετοχή με τοπική δημοκρατία». Αν και στο ξεκίνημα της θητείας του, απέφυγε να αναφερθεί στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανέλαβε τα ηνία του Δήμου και κινείται ευρύτερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Γιώργος Θωμάκος ανήγγειλε ουσιαστικά έναν νέο συμμετοχικό προϋπολογισμό, τον οποίον θα προετοιμάσουν από τον Μάιο του 2015 οι συνοικιακές θεματικές συνελεύσεις. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της νέας διοίκησης δε, προχωράει σε οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο στον Δήμο για τα προηγούμενα έτη.

Βάσει των οικονομικών καταστάσεων και των αποδόσεων του 2014, αλλά και των προηγούμενων ετών, ο προϋπολογισμός του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς υλοποιείται εν μέρει. Στα πρότυπα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, κατά το κοινώς λεγόμενο ή της περικοπής των κρατικών πόρων, κατά κυριολεξία, οι συγκρατημένα αισιόδοξες προβλέψεις για το 2015 αγγίζουν το ποσό των 98,9 εκατ. ευρώ. Οι πραγματικές προβλέψεις υλοποίησης, πάντως, δεν ξεπερνούν το «φράγμα» των 70 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα αποτελούν επισφάλειες και προβλέψεις μη είσπραξης -κατά τα νέα πρότυπα εγγραφής στους προϋπολογισμούς των δήμων-, από οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), ύψους 22,1 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, και αυτά τα προϋπολογιζόμενα τακτικά έσοδα, ενδέχεται να αποκλίνουν από τυχόν νέες περικοπές σε κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους, αλλά και λόγω της αβεβαιότητας ως προς την είσπραξη του συνόλου των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων (μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ), που διογκώνουν χρόνο με το χρόνο τις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. Κάτι που θα σημάνει, φυσικά, και την αντίστοιχη καθοδική πορεία των δαπανών.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2015, που συζητήθηκε σε ξεχωριστή συνεδρίαση, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία με τα λευκά από τους δημοτικούς συμβούλους της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Παναγιώτη Κανακάκη, Γιώργο Σκορδίλη, Γιάννη Τσαγκάρη και καταψηφίστηκαν από τον δημοτικό σύμβουλο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, Νίκο Σφαντό. 

Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τα βασικά μεγέθη, ως προς το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού για το 2015:

* Τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη που μπαίνουν ως πρόβλεψη μη είσπραξης ανέρχονται σε 22,1 εκατ. ευρώ, σε σύνολο προϋπολογιζόμενων εισπράξεων και εσόδων από ΠΟΕ, ύψους 28,5 εκατ. περίπου, ποσό που εκτινάσσει το νέο προϋπολογισμό. Μάλιστα, η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε τη διαγραφή αυτού του ποσού που μεταφέρεται από έτος σε έτος.

* Εγγράφονται περίπου 8,2 εκατ. ευρώ έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) και 26,5 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις και επενδύσεις, ενώ 5,3 εκατ. ευρώ και μόλις 944.120 ευρώ είναι τα αντίστοιχα βεβαιωθέντα έσοδα μέχρι 31/8/2014.

* Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα προϋπολογίζονται σε 15,6 εκατ. ευρώ (9 εκατ. ευρώ τα βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2014), ενώ από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Ως προς το σκέλος των δαπανών προϋπολογίζονται:

* Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση για πληρωμή 10 δανείων) που θα επιβαρύνουν το 2015 τον ενιαίο Δήμο ανέρχονται σε 387.586 ευρώ.

* Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, ύψους 16,2 εκατ. ευρώ, αμοιβές αιρετών και τρίτων 910.644 ευρώ, οι παροχές τρίτων σε 5,1 εκατ. ευρώ, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων σε 2,5 εκατ. ευρώ και οι παραχωρήσεις – παροχές – επιδοτήσεις – δωρεές σε 5,2 εκατ. ευρώ περίπου. Tο 75% των εξόδων του Δήμου Κηφισιάς αποσκοπούν γενικότερα σε μισθοδοσίες και λειτουργικά.

* Οι πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών προϋπολογίζονται σε 1,7 εκατ. ευρώ και οι λοιπές αποδόσεις σε 7,1 εκατ. ευρώ.

* Σε επίπεδο επενδύσεων, συνολικού ύψους 35,2 εκατ. ευρώ: Έργα 30,3 εκατ. ευρώ (μόλις 1,8 εκατ. ευρώ τα ενταλθέντα το 2014), μελέτες ύψους 3,5 εκατ. ευρώ και 1,4 εκατ. ευρώ για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.

* Οι επιχορηγήσεις στα τέσσερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς για το 2015 έχουν ως εξής: Ανθοκομική 505.000 ευρώ (892.5585 ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ), Κοινωνική Μέριμνα 560.000 ευρώ (824.583ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός), «Δημήτριος Βικέλας» 1,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 2 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός) και Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας 65.000 ευρώ (121.942 ευρώ ο προϋπολογισμός).

Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης

Σύμφωνα με τα όσα έθεσε ως προτεραιότητες ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος για το 2015:

* Προτεραιότητα στην παιδεία και την κοινωνική πολιτική του Δήμου με στόχο να απλωθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

* Ενισχύεται με 60.000 ευρώ επιπλέον η Κοινωνική Μέριμνα, ενώ θα δημιουργηθούν και θα ενισχυθούν κοινωνικές δομές (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικό φαρμακείο, συσσίτια, νοσοκομειακή βοήθεια σε άπορους). Στόχος η δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας.

* Για την ενίσχυση και αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων του Δήμου στόχος είναι να δοθεί το επόμενο έτος όλο το ποσό από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) και όχι μόνο το 25% που δίνεται μέχρι σήμερα.

* Περισσότερες χορηγίες από εύπορους συμπολίτες.

* Προσπάθεια είσπραξης οφειλών ΠΟΕ, κυρίως από πρόστιμα σε διαφημιστικές εταιρείες και επιτηδευματίες, ακόμη και με κατασχέσεις, εκτός των αποδεδειγμένα ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.

* Περιορισμός δαπανών και διεκδίκηση προγραμμάτων από το νέο ΕΣΠΑ.

* Στροφή στον πολιτισμό και τον αθλητισμό με μαζικά προγράμματα.

* Συγκρατημένη πολιτική προμηθειών στην καθαριότητα.

* Προτεραιότητα στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας με έργα υποδομής.

* Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης και ευέλικτο τεχνικό συνεργείο για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης.

* Σημειακές κυκλοφοριακές μελέτες και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

* Ηλεκτρονική δημοκρατία στη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών.

* Ενίσχυση με επιπλέον αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιχείρησης «Μένανδρος Α.Ε.» για ανεύρεση νέων πηγών εσόδων.

* Οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο για προηγούμενα έτη από ορκωτούς λογιστές.

Οι θέσεις της μειοψηφίας

«Με νωπό ακόμα το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, κ. δήμαρχε σας καλωσορίζω στη χώρα του Καλλικράτη», τόνισε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και πρώην δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης, ο οποίος δήλωσε πως θα υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό του 2015, αλλά χωρίς τους κωδικούς για τα δημοτικά τέλη, για τα οποία πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρξουν επιπλέον μειώσεις προς ελάφρυνση των δημοτών. Ο κ. Χιωτάκης εκτίμησε στα 65 εκατ. ευρώ το ποσό τους πραγματικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα αναμενόμενα έσοδα του Δήμου και επισήμανε ιδιαίτερα το αρνητικό στοιχείο των δρομολογούμενων νέων περικοπών σε κρατικές επιχορηγήσεις. Ο πρώην δήμαρχος «σήκωσε το γάντι» για το διαχειριστικό έλεγχο στον Δήμο που ανήγγειλε ο Γιώργος Θωμάκος, ζητώντας να ανοίξει συγκεκριμένος κωδικός εδώ και τώρα στο νέο προϋπολογισμό και να σταματήσει η παρελθοντολογία.

Ο επικεφαλής της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Παναγιώτης Κανακάκης έκανε μια γενικότερη τοποθέτηση για τον «Καλλικράτη» και πώς έφτασε στο σημείο μια «αυτοδιοικητική ελίτ», όπως τη χαρακτήρισε, να συνομιλεί με την κεντρική διοίκηση. Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είναι ευδιάκριτοι «οι άξονες που θα δώσει προτεραιότητα η νέα δημοτική αρχή», ζητώντας πραγματική αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου σήμερα.

Τέλος, ο Νίκος Σφαντός, εκ μέρους της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ έκανε λόγο για «συνέχιση της πολιτικής της προηγούμενης διοίκησης και του Καλλικράτη», εστιάζοντας ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 75% των εσόδων του Δήμου προέρχονται από δημοτικά τέλη και φόρους.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.