γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.
Με συμμετοχή άνω του αναμενόμενου ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012, η υποβολή προτάσεων για ένταξη στις δύο δράσεις ύψους 72 εκ. € του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε υπερκάλυψη της δημόσιας δαπάνης, καθώς 6.326 άνεργοι και επιχειρηματίες υπέβαλαν επιχειρηματικά σχέδια ύψους 205,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη δράση που αφορά ανέργους και νέους επιχειρηματίες, υποβλήθηκαν 5.338 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη δεύτερη δράση που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις υπέβαλαν πρόταση 988 επιχειρηματίες, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπήρξε, μελετάται η προκήρυξη και δεύτερου κύκλου του ίδιου προγράμματος με στόχο την κάλυψη του συνόλου των ενδιαφερομένων.
Η αξιολόγηση των προτάσεων, από αξιολογητές του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ, ξεκινάει άμεσα εντός της εβδομάδας, ώστε εντός διμήνου (έως τον Απρίλιο του 2012) όσοι υποψήφιοι αξιολογηθούν θετικά να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα και την έναρξη των πληρωμών.
Υπενθυμίζεται ότι η Δράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας. Και η Δράση 2, «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000 € και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.
Σήμερα στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις έχουν στην διάθεση τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Τα σημαντικότερα κίνητρα συνοψίζονται στις ακόλουθες ομάδες:

Νέος
Επενδυτικός Νόμος
Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου 2011. Στην νέα του μορφή, ο Νόμος δίνει έμφαση στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής. Παράλληλα, στόχο έχει την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υποδομών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
Ο Επενδυτικός Νόμος λειτουργεί μέσω της υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στα πλαίσια των Γενικών επενδυτικών σχεδίων στον Νόμο υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους και η επόμενη περίοδος υποβολών έχει οριστεί για τον Απρίλιο του 2012.Τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια υποβάλλονται καθ› όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ τα Επενδυτικά Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης υποβάλλονται από 30 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου 2012.
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007- 2013
(Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα- ΠΕΠ)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007- 2013 (Xρηματοδότηση μεταποίησης αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007- 2013 (Χρηματοδότηση μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
Στην νέα του μορφή, ο Νόμος προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών προ φόρων.
Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης. Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:
Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.
Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.
Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.
Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.
Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως:
Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 40% του προϋπολογισμού.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ.
Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).
Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η υποβολή των φακέλων σύμφωνα με τον νόμο θα ξεκινήσει την 1/4/2012 έως την 30/4/2012, οπότε θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και η έγκριση των επιλέξιμων προτάσεων με την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας. Μέχρι και τον δεύτερο κύκλο τα διαθέσιμα κονδύλια του Π/Υ ήταν πολύ περισσότερα από τα αιτούμενα των έργων με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων που πληρούσε τις προϋποθέσεις νομιμότητας και βαθμολογίας εγκρίθηκαν, για το 1ο κύκλο ενώ σε πορεία αξιολόγησης βρίσκονται τα 179 έργα του Β΄ κύκλου.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.