Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο» επί της Κολοκοτρώνη 37, στο Ο.Τ. 68,  Κηφισιά.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο» επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια – μπαρ) σε χώρους κυρίας χρήσεως του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 238-240, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως παιδικού σταθμού & νηπιαγωγείου δυναμικότητας 130 έως 150 νήπια στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Δηληγιάννη 11, στο Ο.Τ. 169, Κηφισιά.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο» επί της οδού  Λ. Κηφισίας  236, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 5. Λήψη απόφασης επίκαιρης γνώμης για την 487/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση χρήσης καταστήματος «εστιατόριο» στο διατηρητέο κτίριο επί της Λ. Κηφισιάς 304, Κρήτης και Διονύσου 65, στο Ο.Τ. 216, Κηφισιά.
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.06 «Δαπάνες δημιουργικής απασχόλησης, επίβλεψης, ξενάγησης παιδιών (σχολείων-παιδικών σταθμών) & μελών των ΚΑΠΗ στα πλαίσια της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δήμου Κηφισιάς», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση επικειμένων περιοχής «Γράμμος- Φοίνικας».
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2009, ποσού τετρακοσίων ευρώ 400,00 ευρώ (αρθρ. 174 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).
 9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού χιλίων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενός λεπτού 1.387,01 ευρώ από τους χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ.
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας ΠΛΑΤΑΝΟΣ PARKING AE, για τη μη λειτουργία του 5ου και 6ου  επιπέδου του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων.
 11. Λήψη απόφασης για την 1η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού  περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου  οικ. 2015 (παρ. 9 άρθρου 266 Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αρ. 40038/11 απόφασης ΥΠΕΣ).
 12. Λήψη απόφασης για την 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς έτους 2015.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 1.968,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2015, για την ετήσια γιορτή όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής αποστολής του Δήμου στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής 7-9/05/2015 και έγκριση δαπάνης, διάθεση- ψήφιση πίστωσης σε βάρος του  Κ.Α 00.6421.03.
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση, διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού ΤΑΠ, ποσού 170,82 ευρώ.
 17. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και ορθή επαναβεβαίωση του ποσού.
 18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος απαλλαγής της κας Κανελλοπούλου Χριστίνας από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (παρ. 3β αρ. 174 του Ν.3483/06).
 19. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (παρ.3 αρ. 174 του Ν.3483/06).
 20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο.
 21. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριμερούς επιτροπής για τη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. ΟΤΑ «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ».
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και ενίσχυση πρασίνου ελεύθερων χώρων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στις περιοχές Αλωνίων και κάτω Κηφισιάς».
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Γεωτεχνικές  εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια της μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες».
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσα Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης (Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας)».
 25. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών περιοχής Πολιτείας και Μορτερό».
 26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Συνδέσεων Αποχέτευσης επείγουσας ανάγκης».
 27. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Συνδέσεων Αποχέτευσης Ομάδας 1/2008».
 28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Συνδέσεων Αποχέτευσης 1/2007».
 29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικού Αγωγού οδών Τροίας και Προύσσης».
 30. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή του έργου «Περιβαλλοντική Μελέτη για την αδειοδότηση της νέας αναβαθμισμένης πρόσβασης στο Νοσοκομείο “Άγιοι Ανάργυροι” στο Πανόραμα της Κηφισιάς».
 31. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη πράξης αναλογισμού επί της Λεωφ. Κηφισίας (τμήμα από Σαρανταπόρου έως Χαρ. Τρικούπη) στο Δήμο Κηφισιάς».
 32. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθ. 155/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Δονάτου Παϊπέτη, για την ανάθεση λήψης αντιγράφων και λοιπών ενεργειών σε σχέση με την υπ΄ αρ. πρωτ. 37202/2013 αγωγή της εταιρείας Γ. Καψοκαβάδης και Υιοί Α.Ε.
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης του σπουδαστή Τσεκούρα Παύλου, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης για την αμοιβή του ανωτέρω σπουδαστή.
 34. Λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία της ανώνυμης πλατείας μεταξύ των οδών Ηροδότου, Κοκκιναρά, Λεωφ. Κων. Καραμανλή και Κουντουριώτη, σε «Πλατεία Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου».
 35. Λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία της ανώνυμης πλατείας μεταξύ των οδών Πλάτωνος, Ελευθερώτριας, Αισχύλου και Αισώπου, σε Πλατεία Πλάτωνος.
 36. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μετονομασία της οδού Ελευθερίας η οποία βρίσκεται στην περιοχή Πανόραμα- Καλυφτάκη σε Διονυσίου Βαρελά.
 37.  Λήψη απόφασης για την κοπή ή κλάδεμα δένδρων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.