ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων λόγω διάνοιξης οδών για την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία συντονιστικού τοπικού οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Κηφισιάς.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς».
 4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση: α) του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς και β) του Καλλιτεχνικού &  πολιτιστικού Συλλόγου «Τροβαδούροι Κηφισιάς», για το έτος 2015.
 5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή συνολικού ποσού χιλίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (1.056,68 ευρώ) από χρηματικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης – διατήρησης αυθαιρέτου, των οικονομικών ετών 2011 και 2014.
 6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ  ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2.678,95 ευρώ) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής χρηματικού καταλόγου αποχέτευσης.
 7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού ογδόντα έξι ευρώ (86,00 ευρώ) από τον χρηματικό κατάλογο 800/2014, που αφορά οφειλή τελών οικογενειακού τάφου έτους 2014.
 8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού δεκαεφτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (17.865,36 ευρώ) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους στο όνομα της εταιρείας ΑΣΤΗΡ Α.Ε.
 10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (παρ.3 αρ. 174 του Ν.3483/06).
 11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από ύδρευση από τον οφειλέτη ΚΑΡΛΟΣ ΑΤΕ και επαναβεβαίωσή της, στον κ. Κλώνο Γρηγόριο.
 12. Λήψη απόφασης για την ένταξη των ασκεπών χώρων του ακινήτου επί της οδού Χελιδονούς 8 στην Κηφισιά, σε εποχιακή χρήση για την επιβολή τελών έξι (6) μηνών.
 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, επί των οδών Σεβδικίου και Τατοΐου στη Νέα Ερυθραία, για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, το Σάββατο 30/05/2015.
 14. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 24/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σχετικά με τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την αποτροπή στάθμευσης επί της οδού Πίνδου στην Κηφισιά, στο τμήμα μεταξύ των Πατριάρχου Βενέδικτου και Μενάνδρου.
 15. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 25/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων σχήματος Π στο πεζοδρόμιο της οδού Δηληγιάννη, στη συμβολή της με τη Λεωφ. Κηφισίας στην Κηφισιά.
 16. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 26/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποκατάσταση πεζοδρομίου στη διασταύρωση των οδών Πέλλης & Επιδαύρου στην Κηφισιά.
 17. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 28/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή διάβασης πεζών και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών, στη συμβολή των οδών Μπακογιάννη και Καλλιθέας στην Κηφισιά.
 18. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 29/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 113/2013 απόφασής της, σχετικά  με  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  που αφορούν έγκριση θέσεων και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 19. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 38/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν καταστήματος επί της οδού Σμύρνης 9 στη Νέα Ερυθραία.
 20. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 39/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μονοδρόμηση της οδού Θησέως στη Νέα Ερυθραία.
 21. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 40/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ερυθραία.
 22. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 45/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μονοδρόμηση της οδού Παν. Ελευθερώτριας, από Πλάτωνος προς Κοκκιναρά στην Κηφισιά.
 23. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 46/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση ΣΤΟΠ επί της οδού Αγγ. Σικελιανού στη συμβολή της με την οδό Ρόδων στην Κηφισιά.
 24. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 47/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων σχήματος Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Χαρ. Τρικούπη 69Β & κυκλοφοριακή ρύθμιση στη διασταύρωση των οδών Χαρ. Τρικούπη & Κοκκιναρά στην Κηφισιά.
 25. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 48/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αντιδρόμηση της οδού Δάφνης στην Κηφισιά.
 26. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 49/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση παραβολικού καθρέπτη επί της οδού Αλωνίων έναντι της συμβολής της με την οδό Γεωργαντά στην Κηφισιά».
 27. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 50/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση εμποδίου σχήματος Π επί του πεζοδρομίου της οδού Όθωνος αρ. 12 στην Κηφισιά.
 28. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 51/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Σκιάθου αρ. 5 στην Κηφισιά.
 29. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 52/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση παραβολικού καθρέπτη στην οδό Ρόδου, στη συμβολή της  με την οδό Αρτέμιδος στην Κηφισιά.
 30. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 53/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση παραβολικού καθρέπτη στην οδό Εκάλης έναντι του αρ. 8 στην Κηφισιά.
 31. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 54/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για το σχολικό λεωφορείο του Παιδικού Σταθμού «Κόκκινο Παράθυρο» επί της οδού Πέλλης αρ. 13 στην Κηφισιά.
 32. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 55/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διαγράμμιση οδοστρώματος για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Ζηρίνη αρ. 4 στην Κηφισιά.
 33. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 56/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την  απαγόρευση στάθμευσης σε ράμπα ΑΜΕΑ, επί της οδού Σειρήνων, στο Διαγνωστικό Κέντρο Αιμοδιάγνωση στην Κηφισιά.
 34. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 57/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη μελέτη βελτίωσης της ισόπεδης διασταύρωσης των οδών Δαγκλή & Κρήτης στην Κηφισιά.
 35. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 58/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με τη διαγράμμιση οδοστρώματος για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Ταϋγέτου αρ. 3 στην Κηφισιά.
 36. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 60/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π, επί του πεζοδρομίου της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ. 36, στην Κηφισιά.
 37. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 61/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με τη διαγράμμιση οδοστρώματος για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αχαρνών αρ. 14, στην Κηφισιά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.