Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 8-10-2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως  [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].

Γ. Έκτακτα θέματα.

Δ. Τακτικά θέματα.

 1. Λήψη απόφασης επί της 555/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία αφορά τον καθορισμό και  αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2015.
 2. Λήψη απόφασης επί της 553/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία αφορά τον καθορισμό Τελών Διαφήμισης για το έτος 2015 στο Δήμο Κηφισιάς.
 3. Λήψη απόφασης επί της 552/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία αφορά τον  καθορισμό Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων  για το έτος 2015 στο Δήμο Κηφισιάς.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.091,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01  με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»,  που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 8.000,00 euro για το έτος 2014.
 6. Λήψη απόφασης για την διαγραφή συνολικού ποσού χιλίων εκατό τριάντα οκτώ ευρώ (1.138,00€) από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€).
 8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή προσαυξήσεων ποσού πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (552,60€) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.
 9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικής επιστολής λόγω περάτωσης οικοδομικών εργασιών.
 10. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο», επί της οδού Λ. Κηφισιάς 236, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Λογοθετίδη Θεοφάνη για την λειτουργία αρτοποιείου στο ισόγειο κατάστημα του κτιρίου επί της οδού Διονύσου 68 στο Ο.Τ. 215α.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2014-2015
 13. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ).
 14. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ .
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων λόγω φθοράς υλικών στις οδούς Ολύμπου, Κύπρου και Αναβρύτων στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς ».
 16. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων ενδιαφερομένων για εθελοντική εργασία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
 17. Λήψη απόφασης επί της 550/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρίας “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης”, να παραστεί ενώπιον του ΙΑ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
 18. Λήψη απόφασης επί της 396/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Δεμερτζή για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 19. Λήψη απόφασης επί της 407/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρίας “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης” και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο και Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη για να παραστούν ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
 20.  Λήψη απόφασης επί της 510/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Φανού για να συντάξει, καταθέσει έγκληση καθώς και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.
 21.  Λήψη απόφασης επί της 520/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου κ. Λάμπου Δήμητρας για να παραστεί ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής για την επιστροφή χρημάτων που κατέβαλλε ο Δήμος Ως μετοχικό κεφάλαιο στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε. .
 22.  Λήψη απόφασης επί της 575/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Νικολάου να παραστεί ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
 23.  Λήψη απόφασης επί της 437/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής στους Δικηγόρους κ.κ. Δεμερτζή, Παπαρηγόπουλο και Σαφού, για τον χειρισμό στην υπόθεση του Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αφορά σε κοινόχρηστους και κοινωφελούς χώρους.
 24. Λήψη απόφασης επί της 40/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Δρόσου και Τατοίου στην Κηφισιά.
 25. Λήψη απόφασης επί της 79/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης για: α)την μετατροπή της οδού Έρσης στην Εκάλη σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης και β) την απαγορευση στάθμευσης έναντι εισόδου – εξόδου γκαράζ στην οδό Αλκαίου στην Εκάλη.
 26. Λήψη απόφασης επί της 74/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την αμφιδρόμηση της οδού Αφροδίτης σ’ όλο το μήκος της και της οδού Σπανουδάκη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Αγράμπελης στην Κηφισιά.
 27. Λήψη απόφασης επί της 41/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την αντιδρόμηση της οδού Επτανήσου στην Κηφισιά, από την Αγ. Παντελεήμονος έως την οδό Χειμάρας.
 28. Λήψη απόφασης επί της 42/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την μετατροπή της οδού Σεμέλης σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
 29. Λήψη απόφασης επί της 52/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την συμπληρωματική κυκλοφοριακή ρύθμιση στον πεζόδρομο της οδού Ελύτη.
 30. Λήψη απόφασης επί της 43/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Θράκης 12 στην Κηφισιά.
 31. Λήψη απόφασης επί της 39/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για τα οχήματα στον Παιδικό Σταθμό επί της οδού Δηληγιάννη 2 στην Κηφισιά.
 32. Λήψη απόφασης επί της 55/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τα οχήματα με πρόσβαση στον Παιδικό Σταθμό «Tender Age» επί της οδού Κρήτης 20 και στο Νηπιαγωγείο «Τρυφερή ηλικία» επί της οδού Σπάρτης 26 στην Κηφισιά.
 33. Λήψη απόφασης επί της 56/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στην Ψυχιατρική κλινική «ΓΑΛΗΝΗ» στην οδό Χαρ. Τρικούπη 161 στην Κηφισιά.
 34. Λήψη απόφασης επί της 59/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έναντι φαρμακείου, που στεγάζεται επί της οδού Λεβίδου 5 στην Κηφισιά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.