ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση επί υπομνήματος κατοίκων των εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου συνοικιών της Δ.Ε. Κηφισιάς α) για την αποτροπή καταστάσεων που επιβαρύνουν τους όρους διαβιώσεώς τους και β) για την εκδήλωση ενεργειών προς προοδευτική βελτίωση των όρων διαβιώσεώς τους.
 2. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Θεσμών και Διαδικασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 3. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Πολεοδομικών και Τεχνικών Θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 4. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 5. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Νεολαίας του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 6. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Ζωοφιλίας του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 7. Ορισμός προέδρου και γραμματέα μετά των αναπληρωτών τους για το Α/βάθμιο & το Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων.
 8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2016.
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ), σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
 10. Έγκριση Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).
 11. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Κηφισιάς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας URBAN III, «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις», στον Άξονα 3, Ενεργειακή Μετάβαση.
 12. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο» (εστιατόριο- καφετέρια) σε χώρους κυρίας χρήσεως των κτηρίων επί των οδών Χαρ. Τρικούπη 50 και Δηληγιάννη, στο Ο.Τ. 203, Κηφισιά. (λόγω ρυθμίσεων χώρων βάσει του Ν.4178/2013).
 13. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «κατάστημα μαζικής εστίασης & αναψυχής» (εστιατόριο-αναψυκτήριο) επί των οδών Αγ. Δημητρίου 9  & Αγ. Θεοδώρων, Κηφισιά.
 14. Επικαιροποίηση της 400/2012 απόφασης του Δ.Σ. Κηφισιάς.
 15. Επί της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολεοδομικών και Τεχνικών Θεμάτων για τροποποίηση του ρυμοτομικού της οδού Μουστάκα με μετατόπιση του άξονα κατά 3 μέτρα προς νότο, στην πολεοδομική ενότητα 10 Κηφισιάς.
 16. Επί της 119/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για αμοιβή του δικηγόρου  κ. Δημητρίου Τσοβόλα.
 17. Επί της 9/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σχήματος Π, στο κράσπεδο του πεζοδρομίου επί της οδού Αισώπου, στη συμβολή της με την οδό Πινδάρου στην Κηφισιά».
 18. Επί της 10/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Αυγής, στη συμβολή με την οδό Αηδόνος, στην Κηφισιά».
 19. Επί της 11/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Αποξήλωση της προέκτασης του πεζοδρομίου που βρίσκεται στην οδό Όθωνος, πριν τη συμβολής της με την οδό Κονίτσης, στην Κηφισιά».
 20. Επί της 12/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν των παιδικών σταθμών στη Νέα Ερυθραία».
 21. Επί της 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά «Χαρακτηρισμό της περιοχής πέριξ του πάρκου Α. Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία σε περιοχή Ήπιας Κυκλοφορίας ».
 22. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 23. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας».
 24. Έγκριση πληρωμής από έσοδα του Δήμου Κηφισιάς ποσού 78.680,03 ευρώ που αφορά εξόφληση της 14ης πληρωμής του έργου «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς».
 25. Έγκριση δαπάνης ύψους 740,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
 26. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01  με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2016.
 27. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2016.
 28. Λήψη διαπιστωτικής απόφασης για δαπάνη χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
 29. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΑΠΗ (μόνο για είδη παντοπωλείου) του Δήμου, δαπάνη ύψους 217.899,87 ευρώ με ΦΠΑ, που θα εκτελεσθεί σε βάρος των K.Α. α) 15.6481.12 «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», β) 15.6481.06 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου», γ) 15.6481.04 «Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου», δ) 15.6481.18 «Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών – τροφίμων», ε) 15.6481.03 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2016.
 30. Έγκριση Δαπάνης 615,00 ευρώ για την ετήσια Συντήρηση για το Λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
 31. Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» ενόψει της Εορτής του Πάσχα.
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή εγγυητικής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Αμαξοστασίου».
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση Εκμετάλλευσης Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στην πλατεία Πλατάνου».
 34. Επιστροφή ποσού 1.598,50 ευρώ λόγω μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης.
 35. Διαγραφή του συνολικού ποσού των 19.591,51 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτου των οικονομικών ετών 2006 έως 2013.
 36. Διαγραφή του ποσού των 45.513,02 ευρώ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο.
 37. Διαγραφή ή μη ποσού 112.839,47 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής και καθορισμός δόσεων από βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα ποσά.
 38. Διαγραφή ή μη ποσού  398,23 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 39. Διαγραφή ποσού 4.427,69 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους 2007 έως 2010  προστίμων αυθαιρέτου κατασκευής.
 40. Επιστροφή ποσού 168,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 41. Επιστροφή ποσού 59,66 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 42. Διαγραφή ποσού 205,30 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 43. Μειώσεις-Διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.
 44. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.
 45. Παραχώρηση χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Κοπάνου Αφροδίτης και έγκριση παραχώρησης σε νέο δικαιούχο.
 46. Παραχώρηση χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Ζαγκαρόλα Γεωργία και έγκριση παραχώρησης σε νέο δικαιούχο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.