Δημοτική επιχορήγηση με το σταγονόμετρο για πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική πρόνοια

Ψαλίδι» στις επιχορηγήσεις του Δήμου Κηφισιάς για πολιτισμό, αθλητισμό και κοινωνική πρόνοια επεφύλασσε το «καλλικρατικό» 2011, ενώ και για το 2012 δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή στους παραπάνω τομείς όπου δραστηριοποιούνται τα Νομικά του Πρόσωπα, βάσει των προϋπολογισμών τους που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο με συνοπτικές διαδικασίες.
Κοινή διαπίστωση η ελλειπτική χρηματοδότηση από τα τακτικά έσοδα του δήμου, που ήταν επίσης ελλειπτικά και που για το 2012 προϋπολογίζεται ακόμη πιο ψαλιδισμένη. Σε σύνολο 6,5 εκατ. ευρώ προϋπολογισθέντων το 2011 ως επιχορήγηση στα τέσσερα Νομικά Πρόσωπα, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας «Δημήτρης Βικέλας», Κοινωνική Μέριμνα, Ανθοκομική Έκθεση και Πνευματικό Κέντρο Νέας Ερυθραίας, ο δήμος διέθεσε τελικά περίπου 3 εκατ. ευρώ. Το 2012 ο Δήμος Κηφισιάς προϋπολογίζει να δώσει μόλις 2,5 εκατ. ευρώ στα Νομικά του Πρόσωπα, προσγειωμένος στις «συνθήκες των καιρών» και ανταποκρινόμενος στο ευρύτερο κλίμα περικοπών σε κοινωνικές παροχές. Η παραπάνω επιχορήγηση των 2,5 εκατ. ευρώ για πολιτισμό, αθλητισμό και κοινωνική πρόνοια, εφόσον φυσικά δοθεί στο ακέραιο, αντιστοιχεί στο 3% περίπου των συνολικών προϋπολογισθέντων δαπανών του δήμου για το 2012 (76 εκατ. ευρώ συνολικά).
Τα Νομικά Πρόσωπα δεν απορροφούν τελικά ούτε τη μισή από την προϋπολογισθείσα επιχορήγηση του δήμου, αφού «το ταμείο είναι μείον». Το 2011  μάλιστα, υπήρξαν χαμηλότερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα, με φυσικό επακόλουθο, όλοι ανεξαιρέτως οι προϋπολογισμοί τους να αποκλίνουν σημαντικά από τα τελικώς υλοποιηθέντα. Συζήτηση επί της ουσίας για τις σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζονται στα οικονομικά τους στοιχεία δεν έγινε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του έτους, την προηγούμενη Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, ούτε και υπήρξαν εναλλακτικές προτάσεις για το πώς θα ενισχυθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και δράσεις, με τις οποίες ο δήμος βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες, όπως τόνισε και ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης. Πλειοψηφία και αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο φαίνεται να έχουν αποδεχτεί μια ζοφερή πραγματικότητα, που βαίνει με αρνητικές επιπτώσεις τα τελευταία χρόνια για τους  δημότες.

«Δημήτρης Βικέλας»
Τη «μερίδα του λέοντος» από την προϋπολογισθείσα επιχορήγηση του δήμου έχει να λαμβάνει το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας «Δημήτρης Βικέλας», με 1,3 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2,4 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στον τομέα των εσόδων προβλέπονται επίσης 250.000 ευρώ από συμμετοχή πολιτών σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, 200.000 ευρώ ΚΑΠ για λειτουργία χώρων άθλησης και 100.000 ευρώ από εισιτήρια συναυλιών και παραστάσεων.
Στον τομέα των δαπανών προϋπολογίζονται 641.500 ευρώ αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 54.000 ευρώ αμοιβές αιρετών και τρίτων, 424.000 ευρώ περίπου παροχές τρίτων και 261.000 ευρώ προμήθειες αναλώσιμων. Την ίδια στιγμή, το «αγκάθι» στον προϋπολογισμό του «Δημήτρη Βικέλα» αποτελούν οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που ανέρχονται σε 515.500 ευρώ και οι λοιπές αποδόσεις για το 2012, ύψους 250.000 ευρώ περίπου. Για το 2011 ο Δήμος Κηφισιάς προϋπολόγισε επιχορήγηση 2,6 εκατ. ευρώ για το Νομικό του Πρόσωπο και απέδωσε τελικά μόλις 1 εκατ. ευρώ.

Ανθοκομική Έκθεση
Μειωμένος κατά 30% περίπου είναι ο προϋπολογισμός της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς για το 2012, που ανέρχεται σε κάτι παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ (1,47 εκατ. ευρώ το 2011). Η επιχορήγηση του δήμου προϋπολογίζεται τελικά σε 400.000 ευρώ, αν και το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου διεκδίκησε κάτι παραπάνω, αλλά ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης τόνισε πως «η Ανθοκομική έχει τη δυνατότητα να κάνει μια πετυχημένη διοργάνωση και να αποκομίσει επιπλέον κέρδη». Κατά το 2011, ωστόσο, ο δήμος απέδωσε το ποσό των 342.000 ευρώ περίπου σε σύνολο 650.000 προϋπολογισθέντων.
Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς προϋπολογίζει επίσης για το 2012 έσοδα 200.000 ευρώ από εισιτήρια (μόλις 75.000 ευρώ το 2011) και 100.000 ευρώ από τη συμμετοχή εκθετών (51.000 ευρώ το 2011). Στον τομέα των δαπανών προϋπολογίζονται 437.000 ευρώ αμοιβές προσωπικού, 128.000 ευρώ αμοιβές αιρετών και τρίτων, 76.000 ευρώ προμήθειες, 270.000 ευρώ οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) και 101.000 ευρώ λοιπές δαπάνες.

Κοινωνική Μέριμνα
Σε 900.000 ευρώ περίπου ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Μέριμνα Κηφισιάς για το 2012, στην οποία έχουν συγχωνευθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του πρώην Δήμου Κηφισιάς (ΚΕΚΟΙΠΟ) και το Δρυμπέτειο Κέντρο Προαγωγής Υγείας του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας, ενώ δραστηριοποιείται στους τομείς αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και διαχειρίζεται τα προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας.
Βασικό του έσοδο αποτελεί η επιχορήγηση του δήμου που προϋπολογίζεται σε 712.000 ευρώ, ενώ το 2011 δόθηκαν μόλις 500.000 ευρώ (σε σύνολο 1,3 εκατ. ευρώ προϋπολογισθέντων).
Στον τομέα των δαπανών το 2012 προϋπολογίζονται 578.000 ευρώ αμοιβές και έξοδα προσωπικού, 51.000 ευρώ αμοιβές αιρετών και τρίτων, 49.500 ευρώ παροχές τρίτων και 128.000 ευρώ οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ). Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η πρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας, Μαρία Κεφαλά, δεν έδωσε σαφή απάντηση στο επίμονο ερώτημα της Βάσως Σπηλιωτοπούλου, αλλά και πολλών δημοτών, για το πότε θα επαναλειτουργήσει το Δρυμπέτειο Κέντρο στη Νέα Ερυθραία. Όπως είπε η κ. Κεφαλά, γίνεται προσπάθεια μέσω προγράμματος και χρηματοδότησης ΜΚΟ να λειτουργήσει εκεί τμήμα του Ιατροπαιδαγωγικού Ινστιτούτου, χαρακτηρίζοντας μεγάλη απώλεια τη λύση συνεργασίας του κατά το παρελθόν με τον Δήμο Νέας Ερυθραίας.
«Δεν μπορούμε να προσλάβουμε κόσμο, δεν έχουμε εγκρίσεις για συμβάσεις μίσθωσης έργου και αναμένουμε απάντηση μέσα στον Ιανουάριο για τη νέα σύμπραξη που προωθούμε, ώστε να λειτουργήσει με επιστημονικό προσωπικό δικό τους», τόνισε η πρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας Κηφισιάς. Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Λεωνίδας Ψυχόπαιδας, επεσήμανε επίσης πως βρίσκεται εκτός προϋπολογισμού της Κοινωνικής Μέριμνας η λειτουργία του Γραφείου Ανέργων, που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο.

Πνευματικό Κέντρο
Νέας Ερυθραίας
Ίσως ο «φτωχός συγγενής» μεταξύ των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κηφισιάς, το Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Ερυθραίας Χερσονήσου, όπως είναι ο νέος τίτλος του. Με 307.000 ευρώ προϋπολογισμό για το 2012, έλαβε μόλις 105.000 ευρώ επιχορήγηση από τον δήμο το 2011 και πασχίζει να τα βγάλει πέρα με οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις), ύψους 156.500 ευρώ. Ο δήμος προϋπολογίζει επιχορήγηση 150.000 ευρώ για το 2012, αλλά και αυτό το ποσό είναι αμφίβολο αν θα δοθεί στο ακέραιο.
Αποτελεί «κοινό μυστικό» πλέον, τουλάχιστον στη Νέα Ερυθραία, η εγκατάλειψη από πλευράς δήμου της βίλας Κώστα, όπου το Πνευματικό Κέντρο στεγάζεται και αναπτύσσει τα όποια τμήματά του έχουν απομείνει. Το κτίριο χρήζει άμεσης αποκατάστασης και συντήρησης, σχέδια που μένουν στα χαρτιά εδώ και χρόνια. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, είναι ότι πριν από λίγες μέρες ο ΟΤΕ διέκοψε την τηλεφωνική σύνδεση, λόγω απλήρωτων λογαριασμών, ενώ τα συνεργεία του δήμου δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αλλάξουν τις καμένες λάμπες, με αποτέλεσμα βυθίζεται στο σκότος. Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Νέας Ερυθραίας έχει αναλάβει ο ίδιος ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης, που θα πρέπει να μεριμνήσει για όλα τα παραπάνω, προκειμένου κάποια στιγμή το Κέντρο να επιτελέσει και τους νέους μεγαλεπίβολους στόχους του.

«Μένανδρος»
Δραστικά μειωμένος για το 2012 ο προϋπολογισμός της κοινής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ «Μένανδρος» του Δήμου Κηφισιάς, που ουσιαστικά ασκεί τις αρμοδιότητες του πρώην «Κηφισέα» και της πρώην ΔΕΑΝΕ, διαμορφώνεται σε 531.646 ευρώ. Τα έσοδά του προβλέπονται να προέλθουν κυρίως από δημοτικά τέλη (διαφήμισης) 267.000 ευρώ περίπου και από μισθώματα διαφημιστικών εταιρειών 151.500 ευρώ. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του «Μένανδρου», Ανέστης Νικολέλης, φέτος αποδόθηκαν στον δήμο 150.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν, λόγω μειωμένων εσόδων από τη διαφήμιση και μικρότερης εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων.
Στον τομέα των δαπανών, ο «Μένανδρος» προϋπολογίζει να αποδώσει το 2012 πόσο 267.000 ευρώ στον Δήμο Κηφισιάς από δημοτικά τέλη, 101.500 ευρώ αμοιβές έμμισθου προσωπικού, 19.800 ευρώ πάγιες αντιμισθίες, 49.700 ευρώ μισθούς μελών Δ.Σ., 9.600 ευρώ αμοιβές και έξοδα Δ.Σ., 15.600 ευρώ αμοιβές και έξοδα λογιστών και 15.600 ευρώ ενοίκια.

Προηγούμενο άρθροΑγωνιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Κηφισιάς για το χαράτσι
Επόμενο άρθρο«Μην ξεχνάς ν’ αγαπάς»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.