ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΖΙΝΑ

Σχετικά με τις προσωπικές αναφορές του Κου Δημητρίου Μπαζίνα  θα ήθελα να επισημάνω τα εξής.

Κε Μπαζίνα η παρέμβαση μου  είχε ως στόχο την ενημέρωση και την επίλυση του προβλήματος και όχι την συγκάλυψη του, ως άλλωστε οφείλω ως σύμβουλος της περιοχής και εξυπακούεται ότι τα  προσωπικά μου σχόλια –απαντήσεις σε δημοσιευμένο άρθρο δεσμεύουν εμένα και όχι τον Δήμο.

Οι βασικές καταγγελίες σας ήταν δύο, η πρώτη αφορούσε την υγειονομική παράβαση εγκατάλειψης τροφίμων και ποτών σε εξωτερικό χώρο και την παράλληλη αδιαφορία του Δήμου για το γεγονός αυτό.

Η δεύτερη ότι ο Δήμος και το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν λαμβάνουν υπόψη τον Νόμο  180/1979 και την αναφερόμενη σε αυτόν, δυνατότητα μη χορήγησης άδειας λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρω, από ναούς, σχολεία, φροντιστήρια κλπ.

Αναφορικά με την πρώτη σας καταγγελία, το πρόβλημα της έκθεσης τροφίμων και ποτών (με την βοήθεια της Κας Δελή και του Κου Καλού) έχει ήδη λυθεί.

Σε ότι αφορά το δεύτερο σκέλος της πρώτης καταγγελίας σας περί αδιαφορίας του Δήμου, πράγματι το θέμα αυτό είναι αυτονόητα σοβαρό γι’ αυτό και με απασχόλησε, όμως ο Δήμος και το γραφείο καταστημάτων Νέας Ερυθραίας τελικά  κάθε άλλο παρά αδιαφόρησαν,όπως αποδεικνύουν οι κάτωθι ενέργειες και έγγραφα:

Η από 10-05-2016 διαβίβαση του υπ’ αριθμό 1428/5-5-2016 εγγράφου της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας με θέμα: “Αποτέλεσμα υγειονομικού ελέγχου – Ενημέρωση”.

Η από 07-06/2016, απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς την επιχείρηση για συμμόρφωση με παράλληλη κοινοποίηση στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

Η από 22-07-2016, διαβίβαση του υπ’ αριθμόν 3401/14-7-2016,εγγράφου της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας με θέμα: “Αποτέλεσμα υγειονομικού ελέγχου”.

Το από 27-07-2016, έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς την επιχείρηση για συμμόρφωση με παράλληλη κοινοποίηση στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

Το από 05-08-3026, έγγραφο της επιχείρησης προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για πλήρη συμμόρφωση μέχρι τις 10 -09-2016.

Το από 05-09-2016, νέο έγγραφο της επιχείρησης προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για πλήρη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της υγειονομικής υπηρεσίας.

Το από 15-09-2016, έγγραφο της επιχείρησης προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για αυτοψία του καταστήματος.

Το από 16-09-2016, έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (το οποίο εστάλη την ίδια ημέρα και με fax), προς την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία στο κατάστημα.

Έως σήμερα αναμένεται η απάντηση της υγειονομικής υπηρεσίας στο τελευταίο έγγραφο.

Για το θέμα αυτό πρέπει επίσης να επισημανθούν και τα εξής:

Ο εξωτερικός χώρος του καταστήματος είναι ιδιωτικός και η καθαριότητα του υπάγεται σε εσωτερικό κανονισμό, όπως αυτός περιγράφεται από την υπ’ αριθμόν 8798/06-09-1983, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας.

Σχετικά με την δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι μόνο για τους Κοινόχρηστους χώρους, για τα καταστήματα αρμόδιο θεωρείται το υγειονομικό, ειδικότερα δε για την συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του εμπορικού κέντρου, βάση της οποίας δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό του κτιρίου η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο.

Οι Δήμοι δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρμοδιότητα, αλλά μπορούν μόνο να επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις, που τους υποδεικνύονται από τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό (π.χ. Υγειονομικό) που πραγματοποίησε τον έλεγχο, όπως ορίζεται και από το 32044/29-08-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

Αν λοιπόν το υγειονομικό αναφέρει κυρώσεις, τότε και μόνο τότε ο Δήμος μπορεί να επιβάλει ποινές.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων και τις καταγγελίες του φροντιστηρίου, αποφάσισε κατά το Συμβούλιο της 9ης Μαΐου 2016, την μη χορήγηση ανανέωσης αδείας στο συγκεκριμένο κατάστημα βασιζόμενο τόσο σε βεβαιωμένη παράβαση από την Αστυνομία (1020/13750/10-β), όσο και στις καταγγελίες της ιδιοκτήτριας του φροντιστηρίου, όμως η απόφαση έπεσε από την Περιφέρεια, στην οποία προσέφυγε ο επιχειρηματίας.

Αναφορικά με το έτερο ζήτημα περί μη εφαρμογής του Νόμου 1979/80 και του 231/89, θα αρκούσε να σας επισημάνω ότι την περασμένη Δευτέρα, εγώ και τέσσερις ακόμη συνάδελφοι μου οδηγηθήκαμε στο αστυνομικό τμήμα, για “παράβαση καθήκοντος”, ακριβώς επειδή αρνηθήκαμε χορήγηση προέγκρισης, σε καφετέρια – Bar,  επικαλούμενοι το Νόμο περί πενήντα μέτρων απόσταση από φροντιστήριο που εσείς … αναφέρετε ότι δεν κάνουμε χρήση.

Όμως και για το ζήτημα αυτό πρέπει να επισημάνουμε, ότι τον Σεπτέμβριο του 2014, η κατάσταση στο Ο.Τ. 346, ήταν ήδη διαμορφωμένη και τα ξενοίκιαστα καταστήματα ελάχιστα.

Κοινή απόφαση των κοινοτικών συμβούλων που εκλέχτηκαν με την σημερινή διοίκηση ήταν (και είναι) η προσπάθεια να μην επιβαρυνθεί άλλο η περιοχή, έστω και για τις λίγες εναπομείναντες κενές θέσεις, με νέα Bar, ακολουθώντας μια συνεπή ως προς την θέση αυτή προσπάθεια.

Βάση της προσπάθειας αυτής και όπου υπήρχε αυτή η δυνατότητα ο Δήμος αλλά και το Κοινοτικό Συμβούλιο επικαλέστηκαν τον Νόμο 1979/80.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόθεση του Δήμου, να μην χορηγηθεί η πρόσθετη χρήση (Bar) στο κατάστημα “Gatsby” επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 61, κάνοντας  χρήση, της δυνατότητας του Νόμου 1979/80, για μικρότερη απόσταση των πενήντα μέτρων από Ιερό Ναό.

Αλλά και η μη χορήγηση άδειας σε καφετέρια επί της οδού Αγ. Φανουρίου 6, πάλι για μικρότερη απόσταση των πενήντα μέτρων από Ιερό Ναό.

Όμως και το Κοινοτικό Συμβούλιο ήδη έχει κάνει χρήση του Νόμου αυτού στις  περιπτώσεις χορήγησης προέγκρισης, στην εταιρεία “Γ. Βελάνας & ΣΙΑ Ο.Ε. που συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα , ” και Κωνσταντίνος Κουτελιδάκης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Από εκεί και πέρα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Νόμος 1979/80, ακριβώς επειδή είναι Νόμος δεν χρειάζεται Κανονιστική Δήμου, για να εφαρμοσθεί, αλλά έχει ίδια ισχύ.

Συνεπώς δεν καταλαβαίνω την επιμονή στην Κανονιστική του 2012, που σημειωτέον δεν επικαλείται τον Νόμο αυτό. Το εδάφιο (Άρθρο 5 – Λόγοι αρνήσεως) που επικαλείσθε ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που τελικά ψήφισε την Κανονιστική χωρίς το ” επίμαχο ” άρθρο.

Για του λόγου το αληθές σας παρουσιάζω αυτολεξεί το άρθρο 5, όπως ψηφίστηκε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

” Το τοπικό Συμβούλιο όταν πρόκειται να εξετάσει νέες αιτήσεις για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στοιχειοθετεί ανά δημοτική ενότητα και αιτιολογεί ειδικά την άρνηση του εξετάζοντας αν συντρέχουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων του προηγούμενου άρθρου και ειδικότερα μία ή περισσότερες των κάτωθι περιπτώσεων:

1 ) Αν η περιοχή θεωρείται κορεσμένη, βάση αιτιολογημένης άποψης του Τοπικού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, από παρόμοια καταστήματα με κριτήριο την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο καταστήματος ή σε δημόσιο χώρο προορισμένο για αυτή τη χρήση πλησίον αυτού.

2) Αν τεκμαίρεται ότι η λειτουργία του καταστήματος θα αποτελέσει πηγή όχλησης στην περιοχή κυκλοφοριακής φόρτισης, ηχορύπανσης, ρύπανσης οσμών κλπ.

3) Αν το κατάστημα βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, οπότε θεωρείται δεδομένη η όχληση και οι κάτοικοι αντιδρούν.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα ισχύουν σε συζητήσεις περί αιτήσεων αλλαγής επωνυμίας.

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι τελικά ούτε και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη από την Περιφέρεια (δεν ισχύουν όπως έχω ήδη αναφέρει σε σχόλια), παρότι τις έχουμε επικαλεσθεί αρκετές φορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το “Dirty Burger ” στο ΟΤ. 346, όπου  και προσωπικά αρνήθηκα την προέγκριση επικαλούμενος τόσο λόγους κορεσμού της περιοχής, όσο και θέμα στάθμευσης αυτοκινήτων, όμως οι αιτιάσεις αυτές απορρίφθηκαν από την Περιφέρεια.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να εγκριθεί από την Περιφέρεια η νέα κανονιστική του Δήμου (εις αντικατάσταση της κανονιστικής 278/2012) που έχει ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2016 και στην οποία περιλαμβάνονται περιορισμοί τόσο στον αριθμό καταστημάτων, όσο και περιορισμοί στο σύνολο των εξυπηρετούμενων προσώπων ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω για μία ακόμη φορά το τηλέφωνο (2132007677) και το email (dkne@kifissia.gr) του Κοινοτικού γραφείου της  Νέας Ερυθραίας, καλώντας τον κόσμο να μην διστάσει να αναφέρει τα προβλήματα του.

Με εκτίμηση

Λινάρδος Κωνσταντίνος

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΠρόσκληση για το Βοήθημα Χριστουγέννων σε ευπαθείς ομάδες πολιτών από τον Δήμο Κηφισιάς
Επόμενο άρθροΟ συμμετοχικός προϋπολογισμός κυρίαρχο θέμα των συνοικιακών συνελεύσεων του Δήμου Κηφισιάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.