Στην απόφαση να μη συμμετέχει η ΚΕΔΕ στις επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, μέχρι να καταθέσει η Κυβέρνηση τις δικές της θέσεις σχετικά με τις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, μετά από εισήγηση του Προέδρου Γ. Πατούλη, η οποία έγινε αποδεκτή, η ΚΕΔΕ καταθέτει και πάλι τις θέσεις της – «κόκκινες γραμμές» τόσο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και στις επιτροπές και αναμένει, εντός δεκαημέρου, από το Υπουργείο Εσωτερικών να διατυπώσει το συγκεκριμένο πλαίσιο των προτάσεών του.

Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση Σκουρλέτη, η επιτροπή έχει παρατείνει τις εργασίες της μέχρι 15 Φερβουαρίου. Ουσιαστικά η αποχώρηση της ΚΕΔΕ έγινε μια ή δυο συνεδριάσεις πριν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Πάντως η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει «μέχρι την κατάθεση των θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών η ΚΕΔΕ δε θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Αφού κατατεθούν οι προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών θα πραγματοποιηθεί και πάλι συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμετοχή των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ στις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, υπογράμμισε: «Σε μια εθνική προσπάθεια είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει συνεργασία Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τη στάση μας μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει ότι λειτουργούμε θεσμικά και όχι κομματικά. Για εμάς είναι σημαντικό το γεγονός ότι, στην πρόσφατη συνάντηση μας, ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης εμφανίστηκε θετικός απέναντι σε μια σειρά αιτημάτων μας. Αυτό που απομένει, για να μπορέσει να προχωρήσει ο διάλογος και η συνεργασία, είναι οι προθέσεις να μετουσιωθούν σε πράξεις και έργα. Στη συνάντηση που είχαμε μαζί του τον καλέσαμε να παραβρεθεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, προκειμένου να ακούσει τα αιτήματα και τα προβλήματά μας και να μας απαντήσει με ποιο τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να δώσει λύσεις».

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ δημοσιοποίησε και το υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, το οποίο κατατέθηκε στον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε μαζί του αντιπροσωπεία της με επικεφαλής το Γ. Πατούλη.

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Οι «κόκκινες γραμμές της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με το ψήφισμα του Τακτικού Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης ( Δεκέμβριος 2016) αλλά και πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στο διάλογο για την αναθεώρηση του Καλλικράτη τις παρακάτω θέσεις

1. Η Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη πρέπει να προηγηθεί κάθε αλλαγής του συστήματος εκλογής των Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

2. Την ανάγκη αναβάθμισης της καταστατικής θέσης των αιρετών

3. Να μπει τέλος στην υπο-χρηματοδότηση των Δήμων . Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να εγγραφεί επιπλέον ποσό ίσο με 214 εκατ. € στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2017, ως η πρώτη δόση από την απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016. Καθώς και να αρχίσει  άμεσα  η συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα απόδοσης των πόρων αυτών.

4. Για την Κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων η Η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη , προκειμένου η όποια μετακίνηση προσωπικού να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων.

5. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση του διαλόγου είναι να κατατεθούν επιτέλους οι προτάσεις της Κυβέρνησης για το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης αυτής , όπως έχει ήδη συμβεί από πλευράς Κ.Ε.Δ.Ε.

Α. Η χώρα έχει ανάγκη από μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά το συνολικό διοικητικό σύστημα της χώρας: Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Περιφέρειες – Δήμους.
Η Πρότασή μας προς την Επιτροπή Αναθεώρησης του «Καλλικράτη» για τις Μεταρρυθμίσεις του Κανονιστικού Πλαισίου, σύμφωνα και με την Απόφαση του Τακτικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, είναι ολοκληρωμένη και αφορά:

Το Σύστημα Διακυβέρνησης
Τις αρμοδιότητες.
Την οικονομική διαχείριση.
Το προσωπικό των ΟΤΑ.
Την καταστατική θέση των αιρετών.
Τους συμβασιακούς θεσμούς.
Τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
Την εποπτεία, τον έλεγχο και τους ελεγκτικούς θεσμούς.
Ειδικό κεφάλαιο στο νέο Κώδικα Δήμων και Περιφερειών που θα αναγνωρίζει τις νομικές αποκλίσεις των διαφορετικών κατηγοριών Δήμων από τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν το «μεσαίο Δήμο».

Β. Πρόγραμμα Οικονομικής Υποστήριξης Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η προετοιμαζόμενη μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης (τουλάχιστον 5ετές).
Οι Πόροι του Προγράμματος μπορεί να προέρχονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 και Εθνικούς πόρους και πρέπει να διασφαλιστούν νομοθετικά και προγραμματικά.

Γ. Οι προτεινόμενες 12 Μεταρρυθμίσεις – Τομές

Παράλληλα, επισυνάπτουμε την Απόφαση του Τακτικού Συνεδρίου με τις 12 Μεταρρυθμίσεις – Τομές και υπογραμμίζουμε ότι από αυτές αφορούν άμεσα την Επιτροπή Αναθεώρησης του «Καλλικράτη» οι ακόλουθες :
1. Μεταφορά συγκροτημένων δομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2. Επίλυση του προβλήματος της «Διοικητικής Υποστήριξης».

3. Μεταφορά «Πακέτων» Αρμοδιοτήτων.

4. Επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων με στόχο την πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.

5. Στις 12 Μεταρρυθμίσεις – Τομές περιλαμβάνεται και η Πρότασή μας για :
ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, που θα περιλαμβάνει :
α) Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο
β) Πρόσθετη Χρηματοδότηση
γ) Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη

Δ. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού

Με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου μας που δεσμεύει και το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., δεν συναινούμε στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των δημοτικών αρχών, πριν ολοκληρωθεί προηγουμένως ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Κράτους.
Η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την προτεινόμενη από την Κυβέρνηση αλλαγή του εκλογικού συστήματος (απλή αναλογική), διότι αυτή οδηγεί, στην πράξη, σε ακυβερνησία και διάλυση των Δήμων.

Θεσμικές και οικονομικές εκκρεμότητες  που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα

1. Πολυνομοσχέδιο – «σκούπα»

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συντάξει νομοσχέδιο με τίτλο: «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, Ρυθμίσεις Θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», το οποίο μετά από μακρά διαβούλευση που προηγήθηκε επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Με το σχέδιο νόμου αυτό αντιμετωπίζονταν αρκετά από τα χρονίζοντα προβλήματα καθώς και άλλα που οφείλονται στην οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η λειτουργία των Δήμων και ρυθμίζονται ευνοϊκά δάνεια Δήμων και οφειλές δημοτών.

Ζητάμε την άμεση κατάθεση του ανωτέρω νομοσχεδίου στη Βουλή.

2. Μονιμοποιήσεις συμβασιούχων

Ο Υπουργός Επικρατείας προχώρησε μονομερώς στη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων των ανταποδοτικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, ερήμην των Δήμων, γεγονός που, εκτός από τα Συνταγματικά και τα νομικά προβλήματα που δημιουργεί, επιβαρύνει υπέρμετρα τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Δήμων.

Είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αναγκαστυική αύξηση των ανταποδοτικών τελών, που θα επιβαρύνει τους ήδη δοκιμαζόμενους πολίτες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Είναι αδιανόητο ο Υπουργός Επικρατείας να αποφασίζει ερήμην των Δήμων και των αιρετών εκπροσώπων τους, αλλά και του Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ήδη έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα διότι οι Δήμαρχοι ανταποκρινόμενοι στις εντολές της Κυβέρνησης έχουν ανανεώσει τις συμβάσεις των συμβασιούχων αλλά οι κατά τόπους Επίτροποι δεν εγκρίνουν τα σχετικά εντάλματα. Η Κυβέρνηση, χωρίς καμία καθυστέρηση να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα αυτό.

Πάγια θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι για τα ζητήματα της πρόσληψης προσωπικού οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν είναι οι Δήμοι και όχι η Κεντρική Εξουσία, αφενός γιατί γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα τις πραγματικές μας ανάγκες. Αφετέρου, γιατί οι προσλήψεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές μας δυνατότητες.

3. Κινητικότητα Δημοτικών Υπαλλήλων

Για το ζήτημα της κινητικότητας, έχουμε εκφράσει την κατηγορηματική μας άποψη ότι είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων για τις μετατάξεις των δημοτιικών υπαλλήλων.
Παράλληλα, με επιστολή μας προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη, που κοινοποιείται και σε εσάς, επισημαίνουμε την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την σύνταξη των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων.

4. Ενίσχυση προσωπικού στους μικρούς Δημους.

Για τις προσλήψεις προσωπικού στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ζητούμε να προβλεφθεί γενναία αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας, καθώς και οικονομικά κίνητρα για να καλυφθούν οι πρόσθετες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων για τη διαμονή, τη διαβίωση και τις μετακινήσεις τους.

5. Θεσμικά ζητήματα Αιρετών

Επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας των δημάρχων, έτσι ώστε να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Εφετείο. Επίσης, να τίθενται σε αργία οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης που παραπέμπονται  αμετακλήτως για κακούργημα, μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής κράτησης με το παραπεμπτικό βούλευμα (τροποποίηση εδάφ. Β, παρ. 2, άρθρο 236, Ν.3852/2010).

Επαναφορά της διάταξης για την αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Επαναφορά της διάταξης του «Καλλικράτη» για την αντιμισθία όλων των Αντιδημάρχων καθώς και των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων.

Επανεξέταση του καθεστώτος των ειδικών αδειών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των αιρετών προς την κατεύθυνση επέκτασης σε όλους τους Δημοσίου Υπαλλήλους.
Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 που αφορά στην περικοπή στο 100% της σύνταξης του συνταξιούχου-αιρετού, για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του αιρετού.

6. Εκσυγχρονισμός Δήμων

Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την άμεση έναρξη εφαρμογής του «Προγράμματος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 13 Περιφερειών και των 325 Δήμων» προϋπολογισμού 30 εκατ. €, που χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014–2020, στο οποίο εντάχθηκε κατά την πρώτη εξειδίκευσή του, που εγκρίθηκε στις 30.06.2015 από την Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά και από τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και τη συστηματική συνεργασία ΥΠΕΣ–ΚΕΔΕ.

7. Προσφυγικό

Η ΚΕΔΕ πιστεύει ότι απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, με την ισότιμη συμμετοχή της.

8. Παράταση της άδειας λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Η ΚΕΔΕ ζητά την παράταση της αδειοδότησης για 5 χρόνια των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των Δήμων, καθώς και την παράτασης της αδειοδότησης των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με την ισχύουσα δυναμικότητα που ήδη έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τα παρελθόντα έτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο.Τ.Α.

Για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητούμε να μπει οριστικά τέλος στην διαρκή μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων από την Κεντρική Εξουσία, που το 2017 έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Για την άρση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης προτείνουμε την αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Τη διεύρυνση της χρηματοδότησης των Δήμων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιαίτερα από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 και το Πράσινο Ταμείο

Τη σταδιακή απόδοση των «Παρακρατηθέντων» πόρων από το 2009 μέχρι σήμερα και την επιστροφή των πόρων που αφαιρέθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή κ.α.).

Στόχος μας είναι η σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης, στο 8% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε:

1. Καμία περαιτέρω περικοπή πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού , όπως αυτή αποτυπώθηκε στον Προϋπολογισμό του 2017 και άμεση συζήτηση με την Κυβέρνηση για την απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων της περιόδου 2010 – 2016, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 12 δις ευρώ, με πρώτο βήμα την απόδοση 215 εκ. ευρώ το 2017.

2. Να εφαρμοστεί κατά γράμμα ο Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ειδικότερα στη χρηματοδότηση των Δήμων για την μεταφορά αρμοδιοτήτων.

3. Να υπάρξει γενναία αύξηση του ΠΔΕ με ειδικό κωδικό, αυξημένης συμμετοχής, για τα δημοτικά έργα.

4. Να αποδοθούν στους Δήμους οι πόροι που τους αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ( τέλη χρήσης βοσκότοπων, φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων δημοσίου, κλπ).

5. Ζητούμε τη δημιουργία ενός Αναπτυξιακού Πολυτομεακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως το «ΘΗΣΕΑΣ»), πενταετούς διάρκειας, το οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τις χρηματοροές της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., το Πράσινο Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

6. Είναι επιτακτική ανάγκη να παραχωρηθεί στους Δήμους το δικαίωμα χρήσης των αιγιαλών, και να αποδίδουμε στο Κράτος ένα μέρος των εσόδων που θα εισπράττουμε από την παραχώρησή τους.

7. Προτείνουμε επίσης τη μεταφορά των ακινήτων του Δημοσίου που δεν έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ στους αντίστοιχους Δήμους

8. Διεκδικούμε την προώθηση της φορολογικής αποκέντρωσης , για να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι και ταυτόχρονα να λογοδοτούμε απευθείας στους πολίτες για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματα τους.

9. Προτείνουμε επίσης το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.