Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Οδηγίες για τους πολίτες.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής καθώς συνεδρίασε εκ νέου το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 η Έκτακτη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης με σκοπό τον συντονισμό των υπηρεσιών προς αποφυγή και αντιμετώπιση πυρκαγιών, οι οποίες παραμένουν σε επαγρύπνηση, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών.