της Βασιλικής Ταμβάκη, Δημάρχου Νέας Ερυθραίας

Θεωρείται πλέον δεδομένη η συνεχής αύξηση των Ι.Χ. Εξαιτίας της αύξησης αυτής έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι η μετακίνηση με το αυτοκίνητό μας, θα είναι συνεχώς και πιο αργή και η μόνη αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης της κυκλοφορίας είναι εκείνη που προωθεί και υποστηρίζει συστηματικά τις μαζικές μετακινήσεις.
Πρέπει λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα:

  • στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • στην επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς με τηλεματική πληροφόρηση (προαστιακός ΗΣΑΠ)
  • στην βέλτιστη διαχείριση της υπερτοπικής κυκλοφορίας
  • στην ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης.

Μείζων θέμα για τη Νέα Ερυθραία αποτελεί σήμερα η πολιτική της ελεγχόμενης στάθμευσης που πρέπει να εφαρμοστεί στο εμπορικό της κέντρο.
Η Νέα Ερυθραία δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης ειδικά στο ιστορικό κέντρο. Οι χώροι στάθμευσης που πρέπει να κατασκευαστούν, πρέπει να είναι υπογειοποιημένοι.
Οι συγκοινωνιολόγοι συμβουλεύουν να βρίσκονται εκτός κεντρικών περιοχών για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Στη Νέα Ερυθραία όμως η ανάγκη για πάρκιν δεν φαίνεται ότι θα ακολουθήσει τον κανόνα. Ο Δήμος μας έχει εκπονήσει δύο μελέτες σκοπιμότητας για κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης. Η πρώτη το έτος 2000 εκπονήθηκε δωρεά από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου συμπολίτη μας κ. Δημήτρη Τσαμπούλα. Από έρευνα της αγοράς δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για αυτοχρηματοδότηση του έργου υπόγειο parking διότι οι θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη είναι περιορισμένες. Η συνεχής επαφή του Δήμου μας με τον ΗΣΑΠ κατέληξε στο να γίνει δεκτή η χρηματοδότηση και ένταξη του έργου κατ αρχήν με τις μελέτες των σταθμών και εν συνεχεία η κατασκευή με την επέκτασης της τροχιάς του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλης μορφής κονδύλια χρηματοδότησης του έργου και όπως γνωρίζετε η οικονομία μας ως ΟΤΑ, δεν μας επιτρέπει για τέτοιες κατασκευές.
Λογικό είναι προτεραιότητα στη στάθμευση να έχουν οι κάτοικοι και βραχυχρόνιο δικαίωμα στάθμευσης οι επισκέπτες. Οι επισκέπτες συνδέονται συνήθως με την αγορά του Δήμου μας και την τροφοδοσία της. Ως εκ τούτου αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα για την επίλυσή του.
Είναι γνωστό ότι ο βαθμός επιτυχίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης εξαρτάται από ανταποδοτικά για το Δήμο συνοδευτικά μέτρα. Ο λόγος είναι ότι η εφαρμογή του μέτρου κοστίζει.
Η σύγχρονη τάση των πόλεων είναι να καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων Ι.Χ. ανάλογα με το τοπικό επίπεδο εξυπηρέτησης με τη δημόσια συγκοινωνία, δηλαδή με τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. Ανακατανομή της χρήσης της διαθέσιμης οδικής υποδομής προς όφελος των ΜΜΜ και ελεγχόμενη στάθμευση με τιμολογιακή πολιτική που να αποθαρρύνει τη χρήση του Ι.Χ. για την χωρίς σοβαρό λόγο μετακίνησή του στο κέντρο της πόλης.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου επιδιώκει λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης που να στηρίζεται σε «έξυπνο σύστημα»  τιμολόγησης αυστηρά ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Το θέμα της τιμολόγησης του χρόνου στάθμευσης, έχει απασχολήσει το Δήμο και τον εμπορικό σύλλογο. Πρόθεση της Διοίκησής μας είναι η ελεγχόμενη στάθμευση να έχει «κοινωφελή χαρακτήρα». Σκοπός είναι να συνδέεται με τη λειτουργία της πόλης και να εξυπηρετεί το εμπορικό κέντρο. Ο λόγος αυτός είναι και η αιτία της καθυστέρησης εφαρμογής του συστήματος αφού καταβάλλεται προσπάθεια από τους συνεργάτες του Δήμου  να απαντήσουν στα αιτήματα και να επεξεργαστούν και την περίπτωση της στάθμευσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση που ζήτησε το Δ.Σ. του εμπορικού συλλόγου.
Στις επικοινωνίες που είχαμε με τον εμπορικό σύλλογο είχαμε προτείνει ακόμη και την περίπτωση της διαχείρισης του συστήματος από κοινού «Καταστηματάρχες Δήμος».

Θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι κατ αρχήν Δήμος και επαγγελματίες έχουμε συμφωνήσει τα πιο κάτω:
–  Στάθμευση επαγγελματιών
στις οδούς εσωτερικά κτήματος Γκέρτσου
–  στις οδούς εσωτερικά κτήματος ΤΑΠ ΟΤΕ
– θέσεις στάθμευσης άνω της οδού Τροίας
–  πρώτη ώρα ελεύθερη στάθμευση με την επίδειξη απόδειξης προμήθειας προϊόντων από τα τοπικά καταστήματα.
Μολονότι επιθυμούμε, ως Δήμος, η τροφοδοσία των καταστημάτων να έχει συγκεκριμένη ώρα και να ενταχθεί στους κανόνες λειτουργίας της πόλης, συμφωνήσαμε να προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέσεις για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ανά οικοδομικό τετράγωνο για όλο το 24ωρο.

Η διαβούλευση συνεχίζεται σε συναντήσεις των ενδιαφερομένων πλευρών και θα ακολουθήσει η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοινή διαπίστωση είναι ότι Δήμος και Εμπορικός Σύλλογος επιθυμούμε τον έλεγχο της στάθμευσης των οχημάτων στο εμπορικό κέντρο. Ο Δήμος αφουγκράζεται με προσοχή τα αιτήματα των εμπόρων και συμφωνεί, η εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης να μην θεωρηθεί επιβάρυνση από τον καταναλωτή αλλά να αποτελέσει κίνητρο ώστε να προτιμήσει την αγορά μας.
Ο Δήμος θέλει την ελεγχόμενη στάθμευση ως εργαλείο του καταστηματάρχη, για την εξυπηρέτηση του πελάτη του. Από έρευνα που έχουμε στα χέρια μας προκύπτει ότι το 80% των αυτοκινήτων που σταθμεύουν στην αγορά, σήμερα ανήκει στους επαγγελματίες και το προσωπικό τους. Οι πελάτες τους πολλές φορές αναγκάζονται να παρκάρουν σε διαφορετικούς δρόμους και να επιστρέφουν πεζοί για να ψωνίσουν. Ο εμπορικός κόσμος έχει κατανοήσει ότι πρέπει να γίνουν μικρές θυσίες ώστε τα αυτοκίνητά τους να είναι έξω από την αγορά. Έχουν καταλάβει ότι οι θέσεις ανήκουν στους πελάτες και μόνο έτσι θα λειτουργήσει και θα αποδώσει το εμπορικό κέντρο.
Ο Δήμος έχει την υπομονή και την επιμονή να γίνει το καλύτερο, γι αυτό και διαβουλεύεται κάθε λεπτομέρεια με όσους θέλουν μία αγορά που θα παρέχει ευκολία, σεβασμό και θα είναι προσβάσιμη για τον κάθε καταναλωτή.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Δήμος μας είναι έτοιμος να ακούσει κάθε σκέψη και πρόταση που θα μπορούσε να είναι προς όφελος του εμπορικού κόσμου και να παρέχει καλές υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό της αγοράς της Νέας Ερυθραίας.
Η οικονομική κρίση που κτυπάει κάθε δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί έστω και στο ελάχιστο, με παροχές και κυκλοφοριακές διευκολύνσεις προς τους καταναλωτές. Όταν λέμε παροχές εννοούμε τόσο τις καλές τιμές όσο και με τη δυνατότητα να παρκάρουν οι επισκέπτες κοντά στην αγορά. Οι μικρές αυτές ρυθμίσεις μπορούν άμεσα να γίνουν από την τοπική κοινωνία μας. Ο Δήμος θέλει να τις εφαρμόσει και να βοηθήσει. Χρειάζονται βήματα σταθερά και μικρών υποχωρήσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα περιθώρια ανάκαμψης της οικονομίας μπορεί να είναι ζήτημα της εθνικής πολιτικής, όμως με καλό σύστημα επισκεψιμότητας, την αισθητική αναβάθμιση των εμπορικών δρόμων που για πρώτη φορά σε τόση μεγάλη έκταση γίνονται στο Δήμο μας και με την παραδοσιακή ειλικρινή επιχειρηματικότητα των ανθρώπων της πόλης μας θα οδηγηθούμε σε καλύτερα αποτελέσματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.