Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιλοτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE

Ξεκινάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE, η διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων (απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια και απόβλητα κήπων) στους Δήμους Αθηναίων και Κηφισιάς, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.
Το πιλοτικό αυτό σύστημα θα ξεκινήσει να υλοποιείται τον Απρίλιο του 2012 σε επιλεγμένες περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς, καλύπτοντας ένα πληθυσμό της τάξης των 3.000 κατοίκων σε κάθε δήμο.
Η διαλογή στην πηγή θα πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση ενός νέου ξεχωριστού κάδου, χρώματος καφέ, παραπλεύρως των συμβατικών κάδων (συλλογή σε κεντρικούς κάδους), ενώ σε κάποιες γειτονιές της Κηφισιάς εξετάζεται η διανομή ενός μικρότερου κάδου της τάξης των 30 λίτρων σε κάθε κατοικία (συλλογή πόρτα-πόρτα). Σε όλους τους δημότες που θα συμμετέχουν, θα σταλούν οικιακοί κάδοι συλλογής των απορριμμάτων τροφών (7 λίτρων), βιοδιασπώμενες σακούλες και σχετικό ενημερωτικό υλικό, ενώ θα υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους δήμους για συνεχή παροχή πληροφοριών.
Το υλικό θα συλλέγεται με απορριμματοφόρα οχήματα των δήμων και θα οδηγείται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) του ΕΣΔΚΝΑ στα Άνω Λιόσια. Εκεί θα υφίσταται επεξεργασία σε ξεχωριστό τμήμα από τα λοιπά απόβλητα, όπου και θα παράγεται εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οδηγία 98/2008 για τα απόβλητα ενθαρρύνει τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, καθώς και ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με πολύ υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης έως και 60%, το έργο αυτό αποτελεί το έναυσμα και τη βάση για μία νέα εποχή στη διαχείριση των αποβλήτων. «Ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Κηφισιάς είναι δυο πρωτοπόροι δήμοι με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και θα αποτελέσουν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους δήμους στην Ελλάδα», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου για το έργο διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE Περιβάλλον «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Αθήνας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Πειραματικό στάδιο
Οι βασικοί άξονες του πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, την οποία διοργάνωσαν οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στο κτήριο Διοίκησης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Ήταν εκεί η Μαρία Λοϊζίδου, καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ο δήμαρχος Κηφισιάς και πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ Νίκος Χιωτάκης, ο αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Βαρελάς, από τον ΕΣΔΚΝΑ ο Γ. Δημόπουλος και από την ΕΠΤΑ Α.Ε. ο Γ. Ηλιόπουλος.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει τον έλεγχο και το συντονισμό του χρηματοδοτικού προγράμματος για το περιβάλλον, ενώ το εργαστήριο των Χημικών Μηχανικών με υπεύθυνη την κ. Λοϊζίδου θα αναλάβει και τη διαδικασία πιστοποίησης του υλικού κομποστοποίησης που θα παράγεται. Η ίδια επεσήμανε πως το 11% των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή  προέρχεται από τους ΧΥΤΑ και γι’ αυτό θα πρέπει να απομειώσουμε τα οργανικά απορρίμματα (βιοαπόβλητα) που φτάνουν εκεί και αποτελούν το 50% των συνολικών απορριμμάτων που παράγουμε. Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η Ε.Ε., το 2010 θα έπρεπε να έχουμε μειώσει κατά 35% την παραγωγή απορριμμάτων (σε σύγκριση με το 1995), το 2013 κατά 50% και το 2020 κατά 75%. Παρόλα αυτά, η Οδηγία 98/2008 δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό Δίκαιο.
«Θέλουμε να κάνουμε πιλοτικές εφαρμογές στους δήμους διαλογής στην πηγή του οργανικού κλάσματος που βγαίνει από το σπίτι. Το σύμμικτο σκουπίδι δεν δίνει ποιοτικό κόμποστ. Στόχος είναι να βγει ένα ποιοτικό προϊόν στην αγορά, ενώ σήμερα έχουμε τεράστιες εισαγωγές οργανικών λιπασμάτων στη χώρα μας. Σήμερα ξεκινάμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια τέτοια προσπάθεια και όλα τα έργα που σχεδιάζονται, πρέπει να οδεύσουν σε αυτήν την κατεύθυνση διαχείρισης των απορριμμάτων», τόνισε η κ. Λοϊζίδου.
«Είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε μπροστά οι δήμοι σε αυτήν την προσπάθεια και υπάρχει διάθεση να αναλάβουμε πρωτοβουλίες», υπογράμμισε ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης, ο οποίος επεσήμανε πως «κινδυνεύουμε να φτιάξουμε τα εργοστάσια κομποστοποίησης που προβλέπονται από τον περιφερειακό σχεδιασμό, χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές στους δήμους. Πρέπει αυτή τη δεκαετία να μάθει ο κόσμος να κάνει διαχωρισμό στο σπίτι του, όπως και οι επαγγελματίες στα καταστήματα μαζικής εστίασης, όπου παράγεται ένα μεγάλο ποσοστό βιοαποβλήτων».
Ο κ. Χιωτάκης έθεσε ως πρώτο στόχο να λειτουργήσει το εργοστάσιο ΕΜΑΚ του ΕΣΔΚΝΑ στην πλήρη μορφή του, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα, ενώ ως προαπαιτούμενο για την επιτυχία του προγράμματος, μετά το πειραματικό στάδιο, έθεσε την ανάπτυξη αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών.
Αρκετοί εκπρόσωποι δήμων της Αττικής δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να μετέχουν στο πρόγραμμα, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στο παρόν πιλοτικό στάδιο, αλλά μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, ο δήμαρχος Κηφισιάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δυνατότητας επεξεργασίας βιοαποβλήτων και από άλλους δήμους της Αττικής στο εργοστάσιο ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια, εφόσον μπορούν να εφαρμόσουν στο τοπικό τους επίπεδο προγράμματα διαχωρισμού στην πηγή.
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Βαρελάς, ανακοίνωσε  την έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος στην περιοχή Κυπριάδου και στο Γκάζι, λόγω και της ανάπτυξης καταστημάτων μαζικής εστίασης, ενώ ο ίδιος έδωσε μια εικόνα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, «όχι λόγω οικολογικής συνείδησης, αλλά λόγω οικονομικής κρίσης». Συγκεκριμένα, από 507.000 τόνους απορριμμάτων που παράχθηκαν το 2010, εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε 390.000 τόνους το 2011.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε πως το πιλοτικό πρόγραμμα θα καλύψει κατ’ αρχάς τα εμπορικά κέντρα και οι υπόλοιποι καφέ κάδοι θα επιμεριστούν σε περιοχές υψηλής ζώνης, όπως είναι η Εκάλη, το Κεφαλάρι και το Καστρί και σε περιοχές μέσης ζώνης, όπως είναι η Κάτω Κηφισιά και η Νέα Κηφισιά. «Με βάση την επιτυχία του συστήματος και με μετρήσιμα στοιχεία, στόχος μας είναι να εξαπλωθούμε σε όλη την έκταση του δήμου», τόνισε ο κ. Ξυπολυτάς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.