tambaki_color.jpg

Είχαμε και έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για τα έτη 2009 και 2010. Ταυτόχρονα, όμως, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πολλά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματός μας που ήταν συνδεδεμένο με το περιβάλλον και την καθημερινότητα στο Δήμο μας, καθώς και με τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν όλη τη χώρα.
Επιδιώξαμε μακροπρόθεσμες και ολοκληρωμένες λύσεις και παράλληλα την προστασία του πολυσύνθετου πλέγματος των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου που ζούμε.
Προτεραιότητά μας ήταν να προωθήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής σε όλες τις γειτονιές της Νέας Ερυθραίας.

Έχουμε τη δύναμη να αναπτύξουμε βιώσιμους τρόπους ζωής, να σχεδιάσουμε και διαχειριστούμε την πόλη μας.
Για όλα τα πιο πάνω θέσαμε στόχους, ιεραρχήσαμε προτεραιότητες, εξασφαλίσαμε πόρους. Για να ασκήσουμε αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική επιδιώξαμε την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας, γιατί κάθε πρόγραμμα καθιερώνεται από τους χρήστες του.
Επειδή λοιπόν οι αποφάσεις μας υπαγορεύονται από τη λογική να αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον ως δομικό συστατικό των πολιτικών επιλογών μας στην εφαρμογή του προγράμματός μας, θέλουμε να τονίσουμε ότι υλοποιήσαμε πολλά έργα το 2009 και συνεχίζουμε να υλοποιούμε  και άλλα το 2010, όχι για να δρέψουμε περιβαλλοντικούς επαίνους αλλά γιατί πιστέψαμε ότι αυτά θα είναι χρήσιμα στις επόμενες γενιές. Επιπλέον, όταν θα έχει γίνει συνείδηση ότι η πράσινη πολιτική δεν είναι πολιτική πολυτέλειας αλλά πολιτική ζωής, τότε ίσως ο κόσμος εκτιμήσει περισσότερο το έργο που υλοποιήσαμε.
Θεωρήσαμε αναγκαίο να δώσουμε το πολιτικό στίγμα στην προβλεπόμενη εκ του νόμου λογοδοσία μας με τα όσα αναφέραμε πιο πάνω. Είναι η τελευταία λογοδοσία Δημάρχου Νέας Ερυθραίας και υποδεικνύεται από τον ίδιο τον κόσμο ως ανάγκη ύπαρξης συστήματος ελέγχου των υπεύθυνων διαχείρισης δημόσιων αγαθών, ανδρών και γυναικών αλλά και την υποχρέωση να ξεναγήσουμε στις ατραπούς της δουλειάς μας όλους αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν.
Ως θεσμός ανατρέχει στη σοφία του Αριστοτέλη, που τον υπέδειξε και εν συνεχεία καθιερώθηκε με τη μορφή της εκκλησίας του Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 217 και 218 του Νόμου 3463/2006 είστε παρόντες για να συνδράμετε τις ευγενικές διαθέσεις και τις φιλοδοξίες των προσώπων που διοικούν και διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις, ώστε να αναπτύσσουν, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, κοινωφελή δραστηριότητα και να εμφανίζονται μπροστά στους δημότες τους ως συνεπείς εκτελεστές των προεκλογικών δεσμεύσεών τους.
Η αγωνία λοιπόν η οποία μας διακατείχε και μας διακατέχει είναι να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνία μας.
Πόλη αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας του πολίτη ως συντελεστής της οικονομικής ανάκαμψης, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης.

Θα επιθυμούσαμε κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι η καταγεγραμμένη λογοδοσία μας είναι το αποτέλεσμα ενός ετήσιου κοπιώδους αγώνα και αναμφίβολα προϊόν και καρπός μιας συλλογικής προσπάθειας.
Πρωταρχική και πολύτιμη η συνδρομή των Αντιδημάρχων Νίκου Καραφωτίου, Μιχάλη Καυγαλάκη, Τάκη Ανδρεαδάκη, Στάθη Κύρλου και Γιώργου Μαραζιώτη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των μελών των Νομικών Προσώπων, είτε προέρχονται από τη συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση, των δημοτικών παρατάξεων με τις επισημάνσεις τους και ασφαλώς των εργαζομένων στο Δήμο μας.
Αναπτύχθηκε πάρα πολλές φορές μεταξύ αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων ένας γόνιμος προβληματισμός, υποστηρίχτηκαν θέσεις, υπήρξαν και αντιθέσεις, οι οποίες όμως διατυπώθηκαν με ύφος το οποίο πάντοτε κατέληγε και καταλήγει σε συνθέσεις. Αυτό επιθυμούμε να το καταλογίσουμε στη θετική πορεία της παραγωγής έργου στο Δήμο μας για τα έτη 2009 και 2010.
Θα επιθυμούσαμε επίσης να τονίσουμε ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενημέρωση των πολιτών μέσω και του έντυπου τύπου, ο οποίος κυκλοφορεί με τον τίτλο «Εφημερίδα» ως δημοτικό ενημερωτικό φυλλάδιο, καθώς και των τοπικών εφημερίδων αλλά και του ηλεκτρονικού τύπου, με αντικειμενική καταγραφή γεγονότων και πράξεων, για τα οποία τα μηνύματα που έχουμε είναι θετικά.
Το χρόνο που πέρασε στοχεύσαμε:
Τη διασφάλιση και περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.
Το συνεχή έλεγχο των δημοτικών οικονομικών.
Την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου.
Την αναθεώρηση του ΓΠΣ.
Την υλοποίηση του έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2009.
Την αναβάθμιση των προνοιακών ? πολιτισμικών και προνοιακών δομών.
Την ανάπτυξη των αθλητικών , πολιτισμικών και παιδαγωγικών θεσμών.
Την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΑΝΕ για περαίωση του σκοπού της.
Την απρόσκοπτη λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Πραγματοποιήθηκαν 33 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 35 συνεδριάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Περαιώθηκαν  οι διαδικασίες σύνταξης των πινάκων των προσληφθέντων με το ΑΣΕΠ. Οι Διοικητικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία για την υπερωριακή απασχόληση και την έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων για τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων.
Το Γραφείο Αλλοδαπών ανταποκρίθηκε αποτελεσματικότερα σε αιτήματα χορηγήσεων και ανανεώσεων αδειών διαμονής και προετοιμασίας φακέλων.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών διεκπεραίωσε σωρεία υποθέσεων από το σημείο της αίτησης μέχρι την τελική πράξη περαίωσης τους και απέδειξε για μία ακόμη φορά τη σημαντικότητα του θεσμού.
Το τμήμα Οικονομικής Διοίκησης με το Γραφείο Εσόδων προχώρησε σε έλεγχο των στοιχείων βεβαίωσης των δημοτικών προσόδων σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και απέστειλε αυτούς στην Ταμειακή Υπηρεσία.
Εξέδωσε στοιχεία για τη βεβαίωση χρηματικών καταλόγων συνολικού ποσού αξίας 1.619.235,69 ευρώ. Εκδόθηκαν 2.379 χρηματικά εντάλματα των οποίων ελέγχθηκε η νομιμότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων από την Υπηρεσία Επιτρόπου. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού παρέχει διασφάλιση στους αιρετούς και στις υπηρεσίες μας και μας επισημαίνονται παραλήψεις για συμμόρφωση και αποφυγή λαθών.
Τέλος το Γραφείο Προμηθειών και αποθήκης υλικού επιμελήθηκε τις διαδικασίες για την παραλαβή και τον εφοδιασμό των υπηρεσιών. Στο γραφείο πληρωμών εξοφλήθηκαν χρηματικά εντάλματα συνολικής αξίας 15.300.295,60 ? μέχρι 31/12/2009.

Όσον αφορά την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος απέναντι στα σοβαρότατα προβλήματα περιβάλλοντος τα οποία βιώνουμε σήμερα παντού, προσπαθήσαμε να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση «του κατοικείν», αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η καλύτερη σχέση του πολίτη με την οικογένεια, τη γειτονιά, την πόλη, την κυκλοφορία και την καθημερινή μας ζωή με επανακαθορισμό της κλίμακας των αξιών και την χάραξη στόχων ποιοτικής αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων.
Θεωρούμε ότι το μοντέλο ανάπτυξης ενός Δήμου πρέπει να είναι σύμφυτο
με την ταυτότητα του κατοίκου και της πολυλειτουργικής πόλης, κάτι το οποίο γίνεται μέσα από την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού μας,
με την πολιτική προστασία της πόλης και την αντιπλημμυρική της θωράκιση με πραγματοποιηθέντα δύο αντιπλημμυρικά έργα, όπως η διευθέτηση των ομβρίων Αγίας Μαύρας, Ανδρούτσου & Κερκύρας, Εθνικής Αντιστάσεως,
με την πολιτική μας για ήπιες μετακινήσεις και ανακατασκευή του οδικού περιβάλλοντος, δίνοντας στο δρόμο τον χαρακτήρα του επικοινωνιακού υπόβαθρου των κατοίκων της πόλης μας, πραγματοποιώντας έργα ιεράρχησης του δικτύου, αναπλάσεις με αντιθορυβική και βιοκλιματικής σημασίας ποδηλατοδρόμους.
Δικαίως η Νέα Ερυθραία θα χαρακτηρίζεται πλέον ως η πόλη της βιώσιμης κινητικότητας και των ποιοτικών πολιτισμικών πάρκων
Το τεχνικό έργο ανήλθε το έτος 2009 στα 10.000.000 ευρώ. Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι μέσα από τα όσα έγιναν στοχεύτηκε μια πόλη και μια κοινωνία πολιτών δυναμική, ενιαία και ανθρώπινη.
Ν. Ερυθραία,   07/07/2010

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.