ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ
του Νίκου Κοζώνη, βιολόγου

«Ο Συνεταιρισμός Παραγωγών- Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΟΙΚΟΖΩΗ ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1998 με πρωτοβουλία των μελών του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας. Ο σύλλογος αυτός έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων του νησιού και ως φορέαςαποτελεί έναν από τους συνεταίρους της ΟΙΚΟΖΩΗΣ. Τα 28 ιδρυτικάμέλη τουσυνεταιρισμούήταν μέλητου ΣυλλόγουΠροστασίας Περιβάλλοντος,άτομα από το οικογενειακό καικοινωνικό τους περιβάλλοναλλά και άτομα από άλλες πόλεις, που μπήκαν στον συνεταιρισμό για να βοηθήσουνστην προσπάθεια. Σύμφωναμε το Καταστατικό, ο κάθεσυνεταίρος μπορεί να έχειαπό ένα ως πέντε μερίδια. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεταιο κοινωνικός χαρακτήρας τουσυνεταιρισμού και αποκλείεταιη περίπτωση να περιέλθει ησυνεταιριστική επιχείρηση σεκάποιον μεγαλομέτοχο και νααλλάξει η αρχική της μορφή.»

«Όλα τα μέλη έχουν ίσαδικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τοναριθμό των μεριδίων πουέχουν αγοράσει. H αρχικήτιμή του μεριδίου ήταν 50.000δραχμές, σήμερα είναι 200ευρώ. Με την πάροδο τουχρόνου ο συνεταιρισμός έχειδιευρυνθεί και σήμερα αριθμείπάνω από 100 μέλη.Ο σκοπός της δημιουργίαςτου συνεταιρισμού ήταν ναμπορούν τα μέλη να προμηθεύονται βιολογικά τρόφιμα. Έτσι αρχικά είχαν μόνομια αποθήκη για τις προμήθειές τους, αυτό όμως κράτησεμόνο για τρεις μήνες. Αφούμέτρησαν τις δυνατότητέςτους, τόλμησαν και κατάφεραννα δημιουργήσουν το πρώτοκατάστημα βιολογικών καιπαραδοσιακών προϊόντων στηνΚέρκυρα. Ο στόχος δεν ήταντο κέρδος αλλά η διάδοσητων βιολογικών προϊόντων σεπλατιά κοινωνικά στρώματα.»

«Εκτός από την ποιότητατων προϊόντων, αυτό που κάνειτη διαφορά είναι ότι τα δύοκαταστήματα δεν είναι μόνοχώροι πώλησης προϊόντωναλλά επίσης χώροι συζήτησης,ιδεολογικής ζύμωσης καιενημέρωσης για ότι αφορά στηδιατροφή, την βιοκαλλιέργειακαι το περιβάλλον. Παράλληλαμε την εμπορική δραστηριότητα,γίνονται εκδηλώσεις,όπως η ανταλλαγή αλλά καιη προσφορά γνήσιων σπόρωνσε νέους βιοκαλλιεργητές, μετην προτροπή να κρατήσουνσπόρους από τα λαχανικά πουθα καλλιεργήσουν για να τους ανταλλάξουν την επόμενηχρονιά.Στην εποχή της οικονομικής κρίσης είναι ακόμηπιο επιτακτική η ανάγκη ναυπάρχει άμεση σχέσηπαραγωγού και καταναλωτή.Μία τέτοια σχέση δίνει τηνευκαιρία στον καταναλωτή ναβρίσκει φρέσκα προϊόντα σεκαλή τιμή, και στον παραγωγόνα διαθέτει τα προϊόντα τουσε αξιοπρεπή τιμή χωρίς ναγίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους μεσάζοντες.»

«Όλα τα μέλη έχουνέκπτωση 5% στις αγορέςτους, και γίνεται μιαέκπτωση 2% σε όλουςτους πελάτες που έχουνδικές τους τσάντες για ταψώνια, για να περιορίζεται η χρήση της πλαστικής σακούλας. Η πρώτηπροσπάθεια της ΟΙΚΟΖΩΗΣήταν η αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από το δίχτυ και την πάνινη τσάντα. Εκτός από τρόφιμα, στηνΟΙΚΟΖΩΗ οι καταναλωτέςμπορούν να βρουν οικολογικάκαλλυντικά και απορρυπαντικά. Όπως όλοι γνωρίζουμε,δεν κινδυνεύει η υγεία μας μόνο από τα τρόφιμα πουπεριέχουν βλαβερές χημικέςουσίες, κινδυνεύει και απότα διάφορα καλλυντικά πουεπίσης περιέχουν επικίνδυνεςχημικές ουσίες αλλά και απότα απορρυπαντικά, τα οποίαεισπνέουμε κατά τη χρήση τους και στη συνέχεια μολύνουντη έδαφος και τον υδροφόροορίζοντα.»

«Η οικονομική κρίση δενέχει αφήσει ανεπηρέαστα τακαταστήματα της ΟΙΚΟΖΩΗΣ.Μέσα σε αυτές τις αντίξοεςσυνθήκες οι άνθρωποι τουσυνεταιρισμού, είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουνγιατί ο συνεταιρισμός γι αυτούς είναι η έκφραση της ιδεολογίαςτους. Για την εξυπηρέτηση τωνκαταναλωτών αλλά και γιανα μη μειωθούν τα έσοδα της επιχείρησης, δεν άλλαξε τοσυνεχές ωράριο(8.30πμ – 9μμ)του ενός καταστήματος, και οιώρες των εργαζομένων πουμειώθηκαν, αναπληρώνονταιαπό την εθελοντική εργασίατων μελών του Διοικητικούκαι του Εποπτικού Συμβουλίου. Όλα αυτά γίνονται με τηνπεποίθηση ότι οι δυσκολίες θαξεπεραστούν και ότι οι συνεταιρισμοί είναι η απάντηση στηνεπίθεση που δεχόμαστε από τις “αγορές” και από την πολιτικήηγεσία, που έχει επιλέξει ναμη θίξει τους πλούσιους, ναφτωχύνει τη μεσαία τάξη και ναεξαθλιώσει τους φτωχούς.»

 (αποσπάσματα από άρθρο της Βέρας Κορωνάκη, γραμματέως του Συνεταιρισμού ΟΙΚΟΖΩΗ, στην εφημερίδα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011, με τίτλο «Ο Συνεταιρισμός Παραγωγών-ΚαταναλωτώνΒιολογικών Προϊόντων ΟΙΚΟΖΩΗ στην Κέρκυρα»)

Πρόκειται λοιπόν… για ένα ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ, αυτό-οργανωτικό και προσαρμοστικά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, υπόδειγμα… ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-λαϊκής… ΟΙΚΟ-νομίας,  το οποίο θα μπορούσε να… ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ στην… ΠΟΛΗ ΜΑΣ! Έχετε την…ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗβούληση Περιφερειάρχη Αττικής, Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα και ΔΗΜΑΡΧΕ να… ΣΥΝΔΡΑΜΕΤΕ τις, όποιες, ενδεχομένως ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ, συλλογικότητες;

Υ.Γ.1: «Ο υπεύθυνος της “Αττικής Οικολογικής Απάντησης” (ΑΤΤ.ΟΙΚ.Α.) για τα νησιά του  Αργοσαρωνικού, Μιχάλης Βώκος, επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυξης ήπιου οικοτουρισμού, την ανάπτυξη μιας  τοπικής οικονομίας, όπως την αλιεία, που όμως πρέπει να σέβεται τη  βιοποικιλότητα της θάλασσας. Ο περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Διάκος, επισημαίνοντας την αντίθεση της παράταξης στην πρόσφατη Κ.Υ.Α.  (31722/4-11-2011), ζήτησε  την άμεση απόσυρσή της και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στον όποιο χωροταξικό σχεδιασμό υδατοκαλλιεργειών.» (αποσπάσματα από ρεπορτάζ με τίτλο «Η Αττ.Οικ.Α. στη Σαλαμίνα», το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΙΑΝ.-ΦΕΒ. 2012)

Υ.Γ.2: «Ο Σαρωνικός αν διαχειριζόταν σωστά, θα μας τάιζε όλους και θα συνέβαλλε στην οικονομία μας. Όμως το αντίθετο γίνεται. Αυτοί που γυρεύουν το γρήγορο αλλά πρόσκαιρο κέρδος, μας στερούν από μια υγιεινή πηγή διατροφής.» (Κώστας Αλυφάντης, γραμματέας του Συλλόγου Αλιέων «ο Σωτήρας», σε εκδήλωση για τον Σαρωνικό που διοργανώθηκε στις 31/7/2010 στην Αίγινα από τους Οικολόγους Πράσινους του νησιού)

Υ.Γ.3: «Τους οικοσοσιαλιστές ενώνει η πίστη ότι αν θέλουμε ένα μέλλον που αξίζει να το ζήσουμε, τότε όλος ο κόσμος χρειάζεται να συνεργαστεί για να δημιουργήσει μια εναλλακτική κοινωνία που θα βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της λαϊκής συμμετοχής.» (απόσπασμα από τη διακήρυξη στόχων της Πρώτης Διεθνούς Οικοσοσιαλιστικής Συνάντησης στο Παρίσι 7-8/10/07)  ΑΥΤΗ την… παγκοσμιοποίηση ΘΕΛΟΥΜΕ εμείς οι… ΑΝΘΡΩΠΟΙ (όχι οι… ντόπιοι και διεθνείς ΜΕΓΑΛΟΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ-«βρυκόλακες» της αισχροκέρδειας, με τους διαπλεκόμενους… «πολιτικούς» και «δημοσιογράφους» ΤΟΥΣ!)

Υ.Γ.4: Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ… πατριώτες ΞΥΠΝΗΣΤΕ!! (Πριν μας ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΟΥΝ και μας… «αυτοκτονήσουν» ΟΛΟΥΣ τα μέλη της… «ΚΥΒΕΡΝΩΣΑΣ» εγκληματικής οργάνωσης με τους «συνεργάτες» τους)

Υ.Γ.5: «Παρ’ όλα αυτά, ο μέσος Έλληνας απορεί και με τον ίδιο τον εαυτό του: Πού στο Διάβολο είναι η λαϊκή εξέγερση, αναρωτιέται. Πού είναι ο ξεσηκωμός; Τι πάθαμε και κιοτεύουμε; Γιατί οι πλατείες είναι άδειες; Τι μας κρατάει στον καναπέ; Μήπως το ότι δεν βλέπουμε εναλλακτική λύση; Μήπως φοβόμαστε το απρόβλεπτο που μπορεί να προκύψει μετά από μια επαναστατική νύχτα; Δυστυχώς, στις μέρες μας δεν υπάρχει ένας Ζαν Πωλ Μαρά, ούτε ένας ΚαμίλΝτεμουλέν (είναι οι δύο δημοσιογράφοι που ξεσήκωσαν τον λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου του 1789) να… μαστιγώσουν τον κόσμο, να τον ξυπνήσουν από τη νάρκη του και να τον οδηγήσουν στο γκρέμισμα της Βαστίλης (της κάθε Βαστίλης) εντός ολίγων ωρών… Έτσι, η λύση που απομένει δεν είναι άλλη από τις εκλογές.» (αποσπάσματα από άρθρο του Χρήστου Πασαλάρη, στην εφημερίδα «Realnews» 26/2/12, με τίτλο «Ας ξεκινήσει τουλάχιστον παθητική αντίσταση ενάντια στην ξένη κατοχή!»)Μήπως τα παραπάνω ΙΣΧΟΥΝ και… ΣΗΜΕΡΑ συμπολίτες;

Υ.Γ.6: «Η πολιτική δεν ανήκει μόνο σε αυτούς που την ασκούν. Ανήκει στους πολίτες και η λύση βρίσκεται στους δρόμους όχι στους διαδρόμους.» (απόσπασμα από δηλώσεις του ηθοποιού Γιώργου Κιμούλη στην… επιτυχώς ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ Ε.Ρ.Τ.!) Μέχρι τότε; «ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ στην αντιλαϊκή επιδρομή» (πρωτοσέλιδος τίτλος στην εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 21/8/13)

Υ.Γ.7: «Συμπορευόμενοι» με τους… νεοναζιστές ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο νεοναζισμός είναι… ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ, ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΔΙΧΑΣΤΙΚΟΣ, για τον ΛΑΟ, «βραχίονας» του… σάπιου-ολιγαρχικού ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ! ΔΕΝ είναι «δύναμη»… ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ! Θα σας «ξαναμπάσουν» στο… «σφαγείο» του ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΥ, δολοπλόκου και κλεφτοκρατικού ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΜΕ τον…  ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ «τρόπο» και ΑΠΟ τον… ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ «δρόμο»! Αυτό… «ΘΕΛΕΤΕ»;

Υ.Γ.8: «Αυτοί είναι οι οργανωτές του εμφυλίου πολέμου για να εκμεταλλεύονται το λαό μας. Αυτοί είναι οι λύκοι, που προσπαθούν να κατασπαράξουν το κοπάδι, εμάς, εσάς, όλους μας, το λαό δηλαδή.» (απόσπασμα από την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία 22/10/1944)ΤΟΤΕ… δεν τον αποτρέψαμε! ΣΗΜΕΡΑ; Θα «αφήσουμε» την ντόπια και ξένη ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ να μας… «παγιδέψει» ΚΑΙ ΠΑΛΙ;

Προηγούμενο άρθροΔιαμάχη “ΑΝΑΣΑ” – Χιωτάκη για την Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα
Επόμενο άρθροΑντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Ν. Ηράκλειο το Σάββατο 12/10 (video)

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Θα έλεγα πολλά αλλά θα πω μόνο ένα.
  Η κυβέρνηση περιμένει να έρθουν οι ξένοι να επενδύουν στην Ελλάδα.
  ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
  ή
  ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ
  Με 5.000 εργαζόμενους η COSCO, θα πρέπει να έρθουν 300 COSCO για να βρουν δουλειά 1.500.000 άνεργοι.
  Αν. Λέω άν επενδύαμε στην εργασία και στην κινητοποίηση των ανέργων σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχόληση, μήπως βρίσκανε έτσι περισσότεροι δουλειά :
  Αν, έξω από την ΕΕ έστω και με το ευρώ σαν εθνικό νόμισμα, για να μην μας υποτιμούν όποτε θέλουν και με προστατευτισμό στα ελληνικά προ`ι`όντα, ποιός θα αγόραζε ακριβές πατάτες Αιγύπτου , λεμόνια Χιλής και τόσα άλλα προ`ι`όντα, από τρέχα γύρευε χώρες :
  Ο προστατευτισμός στα ελληνικά προ`ι`όντα, νομίζω ότι υπήρχε και επι εποχής Κων/νου Καραμανλή. Τότε τα ελληνικά προ`ι`όντα ήταν φτηνά και ήταν ακριβά τα εισαγόμενα μέσα από φόρους εισαγωγής.
  Αν γινόταν αυτό τώρα, θα φορούσαμε ελληνικά ρούχα, ελληνικά παπούτσια.
  Μία οικοδομή τότε ήταν εξ ολοκλήρου ελληνική. Τσιμέντο, σίδερο, πόρτες, παράθυρα, πλακάκια, κουζίνες, ψυγεία,σόμπες, καλοριφέρ, τούβλα, κεραμίδια.
  Να θυμίσω τις ελληνικές εταιρείες τότε, που δεν άντεξαν τον ευρωπα`ι`κό συναγωνισμό. Τσιμέντα ΗΡΑΚΛΗΣ ή ΤΙΤΑΝ, σίδερα επο ελληνικές βιομηχανίες, πλακάκια ΕΛΙΚΗ ΦΙΛΚΕΡΑΜ ΤΖΟΝΣΟΝ, κουζίνες, ψυγεία, σόμπες, ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ.
  Δουλεύαν ελληνικά χέρια και ήταν όλοι ευχαριστημένοι.
  Υπάρχουν ψυγεία ΙΖΟΛΑ που πεθάναν οι ιδιοκτήτες τους και τα ψυγεία λειτουργούν ακόμη.
  Είχαμε χαλιά ελληνικά, που τα πατήσαμε γιά χρόνια και δεν χρειαζόταν να αγοράσουμε κιλίμια ή μπουχάρα από μετάξι, φτιαγμένα με αίμα και ιδρώτα από εξαθλιωμένους ανθρώπους στην Ανατολή, γιά να τα πατούν σε πανάκριβα σαλόνια στην Δύση..
  Για σκεφτήτε, ότι τώρα που στην πατρίδα μας υπάρχουν 1.500.000 άνεργοι, σε ανατολικές χώρες άνθρωποι δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, για ένα πιατο φαγητό, για να πληρώσετε πανάκριβα προ`ι`όντα που έχουν φτιαχτεί σχεδόν τσάμπα από εξαθλιωμένους ανθρώπους.
  Τα ελληνικά χέρια, με αξιοπρέπεια θα έφτιαχναν προ`ι`όντα, που υπερήφανοι έλληνες θα τα φόραγαν ή θα τα χρησιμοποιούσαν με αξιοπρέπεια, από τα λεφτά της δουλειάς τους.

 2. Εύγε για το παράδειγμα της Κέρκυρας. Εύγε για το άρθρο σας και τα ΥΓ σας ιδιαίτερα τα 3,4, 7. Να είστε καλά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.