ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ PDF
ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ PDF

1. Περιοχή Εφαρμογής
Η εφαρμογή  του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης ( ΣΕΣ ) ανά τμήμα οδού θα εφαρμοστεί στην έκταση που περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και στο συνημμένο σχέδιο εφαρμογής του (Κ1, Κ2).
Το επικαιροποιημένο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα μπει τους επόμενους μήνες σε εφαρμογή και θα διαθέτει 490 θέσεις. Από αυτές σύμφωνα με τις μετρήσεις οι 85 είναι αποκλειστικά για κατοίκους, οι 180 είναι μικτές θέσεις για κατοίκους και επισκέπτες και οι 225 είναι (οι αριθμοί έχουν προκύψει από οριζοντιογραφική μέτρηση σχεδίου και δεν περιλαμβάνουν εισόδους γκαράζ). Επίσης, στο ΣΕΣ προβλέπονται να ενταχθούν και 65 θέσεις στάθμευσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου μετά τη σχετική έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αρχή του επικαιροποιημένου ΣΕΣ είναι η προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας της πόλης και της εκπαίδευσης του οδηγού σε κανόνες οργανωμένης στάθμευσης και όχι το οικονομικό όφελος για το Δήμο.
Οι στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι:
Ο περιορισμός της ζήτησης για μακράς διάρκειας στάθμευση στην κεντρική περιοχή αλλά και μεταγενέστερα στις γειτνιάζουσες οδούς.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης
Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και αποφυγής κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Η ανταποδοτική αξιοποίηση των εσόδων του συστήματος για τη χρηματοδότηση έργων που θα βελτιώνουν το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Στο ΣΕΣ εκτός των προαναφερόμενων θέσεων έχουν προσδιοριστεί και δεσμευτεί με ειδική σήμανση 12 θέσεις, 2 στην οδό Αναξαγόρα για χρήση από το Δημαρχείο, 2 στην Ν. Πλαστήρα έξω από το Δημαρχείο για αφετηρία ταξί, 1 στην οδό Α. Διάκου για τη Δημοτική Αστυνομία, 1 στην οδό Βάρναλη μπροστά από τα γραφεία ΕΛΤΑ, 1 στην οδό Βάρναλη για το ΚΑΠΗ. Στις θέσεις αυτές απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οποιονδήποτε άλλων οχημάτων εκτός οχημάτων ΑΜΕΑ.
Για τη λειτουργία του ΣΕΣ δημιουργούνται οι παρακάτω ζώνες:
Θέσεις μικτής χρήσης (Πράσινη ζώνη): Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται η στάθμευση από επισκέπτες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την τιμολογιακή πολιτική του ΣΕΣ, καθώς και από κατοίκους που είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική κάρτα.
Θέσεις αποκλειστικά για κατοίκους (Μπλε ζώνη): Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται να σταθμεύουν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική κάρτα και σύμφωνα με την περιοχή κατοικίας.
Θέσεις αποκλειστικά για επισκέπτες (Κόκκινη ζώνη): Στις θέσεις αυτές επιτρέπεται να σταθμεύουν μόνο οι επισκέπτες σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ΣΕΣ καθώς και τα δίκυκλα και τα ΑΜΕΑ. Στις θέσεις αυτές εντάσσονται μετά από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ όσες βρίσκονται επί της οδού Ε. Βενιζέλου.
Θέσεις αποκλειστικά για επαγγελματίες: Οι θέσεις αυτές με μέγιστο αριθμό τις 30 μπορούν να δεσμευτούν από επαγγελματίες μετά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κειμένου.
Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση του ΙΧ από μόνιμους κατοίκους για μετακινήσεις στο εσωτερικό του κέντρου της Νέας Ερυθραίας ορίζονται 2 περιοχές Α και Β σύμφωνα με το χάρτη Κ.2.  Οι κάτοχοι των καρτών αυτών μπορούν να σταθμεύουν το όχημά τους στις θέσεις των μονίμων κατοίκων και στις μεικτές θέσεις της περιοχής που αναφέρεται στην κάρτα τους, διαφορετικά ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του ΣΕΣ.
Θέσεις ειδικής στάθμευσης (ΤΑΧΙ): Στη ζώνη αυτή έχουν δικαίωμα να σταθμεύουν τα TAXI που εξυπηρετούν κάτοικους και επισκέπτες της περιοχής.
Χώροι στάθμευσης: Προτείνεται η χωροθέτηση 4 χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το χάρτη Κ.1. Οι 2 είναι δημοτικοί και οι άλλοι 2 ιδιωτικοί. Για τους δημοτικούς χώρους προτείνεται ελεύθερη στάθμευση χωρίς κάποιο κόμιστρο, ενώ για τους ιδιωτικούς προτείνεται να ενοικιαστούν από τη ΔΕΑΝΕ έναντι των εσόδων του Σ.Ε.Σ. και να υπάρχει τιμολογιακή πολιτική σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο ΣΕΣ.

2.Εποπτεία- Διαχείριση
Για τον έλεγχο της τήρησης της στάθμευσης των οχημάτων και την επιβολή των προστίμων αρμόδια είναι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Νέας Ερυθραίας.
Η  εγκατάσταση και η παρακολούθηση του Συστήματος καθώς και η συντήρηση του χώρου ( Διαγραμμίσεις, πινακίδες σήμανσης κ.λ.π.) γίνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Νέας Ερυθραίας (ΔΕΑΝΕ). Επίσης αρμοδιότητα είσπραξης των εσόδων του ΣΕΣ θα έχει η ΔΕΑΝΕ. Για όλα τα παραπάνω θα υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΑΝΕ και Δήμου διάρκειας 2 ετών.
Με απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής συστήνεται τριμελής επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για κάθε θέμα που αφορά το ΣΕΣ.

3. Λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα λειτουργεί με τις παρακάτω βασικές λειτουργικές ρυθμίσεις:
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    09:00-21:00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ     09:00-15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ/ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ    –

Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι οι 3 ώρες.
Η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες 06:00-08:00 πμ, 15:00-17:00 μμ και μετά τις 20:00 μμ.
Φορτοεκφόρτωση στην περιοχή της Ελεγχόμενης Στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης θεωρείται παράβαση με την παρακάτω εξαίρεση:
Επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση από φορτηγά μέχρι 5 τόνους ωφέλιμου φορτίου εφ όσον έχουν καταλάβει χώρο στάθμευσης εντός της ζώνης ΣΕΣ και έχουν εφοδιαστεί με την αντίστοιχη κάρτα πληρωμής του τέλους.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται στάση και στάθμευση φορτηγών (Ι/Χ ή Δ/Χ)  άνω των πέντε (5) τόνων ωφέλιμου φορτίου στο εύρος του ΣΕΣ κατά τις ώρες λειτουργίας του.
Οι χρονικοί περιορισμοί δεν ισχύουν:
Για τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα κατόχου μόνιμου κατοίκου.
Για τα δίκυκλα πάσης φύσεως, τα οποία επιτρέπεται να σταθμεύουν ελεύθερα σε  κάθετη στάση στις άκρες της διαγράμμισης του ΣΕΣ.
Για τα οχήματα που φέρουν το ειδικό σήμα ΑΜΕΑ.
Για τις θέσεις που έχουν ενοικιασθεί σε ετήσια βάση για επαγγελματίες.

Κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει διαφορετική ρύθμιση, με την εφαρμογή της παρούσας καταργείται. Συνεχίζουν να  ισχύουν μόνο οι παραχωρήσεις θέσεων για κατοίκους ΑΜΕΑ.

4. Τέλη Στάθμευσης

Τα τέλη στάθμευσης ανά θέση στο χώρο που λειτουργεί το ΣΕΣ καθορίζονται ως εξής:
Τα πρώτα δέκα λεπτά δωρεάν
1 ανά ώρα με μέγιστη διάρκεια τις 3 ώρες
Η αναπροσαρμογή των τελών όταν κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Της καταβολής τέλους απαλλάσσονται:
Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα κατόχου μόνιμου κατοίκου, ανάλογα με τη ζώνη Α και Β
Τα δίκυκλα πάσης φύσεως
Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί κάρτα κατοίκου ΑΜΕΑ.
Τα οχήματα των επαγγελματιών που βρίσκονται σε θέσεις που έχουν ενοικιασθεί σε ετήσια βάση.

5. Έκδοση κάρτας Μόνιμου Κατοίκου
Δικαίωμα για κατοχή κάρτας μόνιμου κατοίκου έχει κάθε πολίτης/δημότης που διαμένει μόνιμα στις οδούς εφαρμογής του ΣΕΣ και είναι κάτοχος επιβατικού αυτοκινήτου.
Δεν χορηγείται σε κατόχους επαγγελματικών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου πάνω από ένα (1) τόνο.
Η κάρτα μόνιμου κατοίκου ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί η κάρτα και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο.
Κάθε οικογένεια δικαιούνται μία μόνο κάρτα για κτίσματα που έχουν κτιστεί μετά το έτος 1980. Για τα κτίσματα πριν το έτος αυτό δικαιούνται δύο (2) κάρτες ανά διαμέρισμα και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης εντός της ιδιοκτησίας/κατοικίας.
Η κάρτα μόνιμου κατοίκου εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου από τη ΔΕΑΝΕ συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η κάρτα μόνιμου κατοίκου έχει ισχύ ενός έτους και ανανεώνεται μετά τη λήξη της κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και χωρίς ειδοποίηση από τη ΔΕΑΝΕ.
Αντικατάσταση της κάρτας γίνεται σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά δηλωθέντος οχήματος, με ταυτόχρονη κατάθεση της παλαιάς κάρτας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Απλό αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Αντίγραφο συμβολαίου οικίας ή συμβολαίου ενοικίασης ( Μόνο για επίδειξή του στην υπηρεσία) ή απλό αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του εντύπου Ε9.
Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης εντός κτηρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Δέσμευση θέσεων στάθμευσης
(Μέχρι 30 θέσεις )
Για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών αναγκών ο Δήμος μπορεί να δεσμεύει έως 30 θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες αυτές. Για τις θέσεις αυτές θα προκαταβάλλεται το ετήσιο τέλος στάθμευσης των 1.600,00 . Οι θέσεις αυτές θα σημαίνονται με ειδικές πινακίδες από τη ΔΕΑΝΕ. Στις θέσεις αυτές θα σταθμεύουν μόνο οχήματα που επιτρέπει ο δικαιούχος της θέσης, σύμφωνα με τη σήμανση. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η αύξηση των 30 θέσεων, επιπλέον αριθμός που προστίθεται αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ερυθραίας.
Οι θέσεις επιλέγονται μετά από πρόσκληση που θα κάνει η ΔΕΑΝΕ προς τους επαγγελματίες.
Σε θέσεις του ΣΕΣ μπορούν να τοποθετούνται για χρονικό διάστημα έως 5 ημέρες κάδοι εναπόθεσης οικοδομικών υλικών μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την καταβολή τέλους 50,00 . Επιτρέπεται η παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για άλλες  5 ημέρες με την καταβολή τέλους 50,00 .

Στάθμευση ΑΜΕΑ
Αναφορικά με τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, οι υπάρχουσες θέσεις θα παραμείνουν. Παρόλα αυτά, τα ΑΜΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν ελεύθερα κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας και χωρίς χρονικό περιορισμό στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, εφόσον διαθέτουν το ειδικό έγγραφο που τους έχει χορηγηθεί και είναι αναρτημένο στο όχημά τους.

6. Διανομή – Προμήθεια καρτών
Η είσπραξη των τελών στάθμευσης θα γίνεται με κάρτες καθορισμένης ονομαστικής αξίας οι οποίες θα διατίθενται στο κοινό είτε απ ευθείας από τη ΔΕΑΝΕ, το ταμείο του Δήμου και το ΚΕΠ, είτε μέσω των εκμεταλλευτών περιπτέρων και καταστημάτων. Εάν κριθεί αναγκαίο μπορεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής να καθοριστούν και άλλοι τρόποι πληρωμής (ηλεκτρονικοί ή μη), στο χώρο που λειτουργεί το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
Οι διακινητές των καρτών πλην του ταμείου του Δήμου και του ΚΕΠ, δικαιούνται αμοιβής ως προμήθεια έκπτωση, η οποία καθορίζεται στο 15% επί της ονομαστικής αξίας των καρτών.
Οι λεπτομέρειες διακίνησης των καρτών σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τρόπος πληρωμής τους από τους διακινητές θα αναγράφονται σε σχετική σύμβαση που θα υπογράφουν με το Δήμο.

7. Έλεγχος Συμμόρφωσης- Καθορισμός προστίμων
Ο έλεγχος συμμόρφωσης των χρηστών του ΣΕΣ γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου και αφορά:
Τη συμμόρφωση των οδηγών προς τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ για την στάθμευση του οχήματος εντός της περιοχής εφαρμογής του ΣΕΣ.
Την συμμόρφωση ως προς την καταβολή του αντίστοιχου αντίτιμου από τον οδηγό του οχήματος. Γι αυτό το λόγο ο οδηγός πρέπει να έχει προμηθευτεί την αντίστοιχη κάρτα στάθμευσης και να την έχει τοποθετήσει σε εμφανή θέση στο μπροστινό εσωτερικό μέρος του αυτοκινήτου.
Οι παραβάσεις στις θέσεις του Σ.Ε.Σ. βεβαιώνονται με κλίση της Δημοτικής Αστυνομίας και το επιβαλλόμενο πρόστιμο μη συμμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των  20,00 (Άρθρ. 3 παρ. 1 Ν. 3542/2-3-2007 ) και όπως αυτό κάθε φορά θα ισχύει. Μόνο μία παράβαση μπορεί να βεβαιώνεται ανά όχημα ανά τρίωρο.
Ο κάτοχος του οχήματος που διαπιστώθηκε παράβαση του ΣΕΣ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτή ένσταση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την βεβαίωση της παράβασης, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που κρίνει απαραίτητα στη ΔΕΑΝΕ. Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων υποχρεούται να συνεδριάζει 2 φορές το μήνα και να απαντάει στις ενστάσεις εντός 20 ημερών με έκδοση σχετικού πρακτικού. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής ενστάσεων παρέχεται από τη ΔΕΑΝΕ.
Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για τη στάθμευση οχημάτων και δικύκλων επί πεζοδρομίων, ραμπών ΑΜΕΑ, εισόδων γκαράζ, στάσεις ΟΑΣΑ κλπ, βεβαιώνονται κατά προτεραιότητα από τη Δημοτική Αστυνομία με κλίση, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Ν. 2696/99 Κ.Ο.Κ.

8. Διαχείριση εσόδων

Η διαχείριση των τρεχόντων εσόδων του ΣΕΣ καθώς και η είσπραξη των προστίμων από τις παραβάσεις του ΣΕΣ γίνεται από τη ΔΕΑΝΕ.
Τα έσοδα από τα τέλη και τα πρόστιμα θα διατίθενται για :
Την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του ΣΕΣ
Την προμήθεια εξοπλισμού του ΣΕΣ
Τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
Τη συντήρηση οδικού δικτύου και σήμανσης
Την πιλοτική εφαρμογή δημοτικής συγκοινωνίας μετά από σχετική μελέτη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.