Με μειωμένο κατά 209 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό θα αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες τους το νέο έτος δήμοι και περιφέρειες, οι οποίοι πέρυσι είχαν δει τα έσοδα τους να μειώνονται επίσης κατά μισό δισ. σε σχέση με το 2011. Αυτό προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2013, που συζητείται το Σαββατοκύριακο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και από την ερχόμενη Πέμπτη έως την Κυριακή στην Ολομέλεια.

Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η μείωση σχεδόν στο μισό (45%) των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από 774 σε 428 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2013, οι δήμοι θα λάβουν από τον κρατικό προϋπολογισμό 2.881,8 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζόμενων των οφειλών παρελθόντων ετών, καθώς και της ειδικής επιχορήγησης ύψους 312.9 εκατ. ευρώ. Όπως καταγγέλλουν οι δήμαρχοι, η κυβέρνηση «κόβει» από τους δήμους θεσμοθετημένους πόρους, ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Σχετικά με τις περιφέρειες, το 2013 έχει προϋπολογισθεί να πάρουν 545,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 83,2 εκατ. ως ειδική επιχορήγηση ύψους, επίσης λόγω της πρόβλεψης για μειωμένα φορολογικά έσοδα.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, οι δαπάνες προβλέπεται να μειωθούν συνολικά κατά 271 εκατ. ευρώ από την επιπλέον μείωση του αριθμού των συμβασιούχων έργου κατά 14,4 εκατ. ευρώ, την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας με εξοικονόμηση 60 εκατ. ευρώ, την αναστολή της χορήγησης του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου (ΚΕΣ) & (ΚΕΔΣ) με εξοικονόμηση 57 εκατ. ευρώ και από λοιπές παρεμβάσεις ύψους 139,6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για τη μείωση των οφειλών των ΟΤΑ προς τρίτους, το υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει τις παρακάτω νομοθετικές πρωτοβουλίες:

παροχή δυνατότητας στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31/12/2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από άλλα πιστωτικά ιδρύματα, συμψηφισμός οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδά τους, ρύθμιση των χορηγηθέντων δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δυνατότητα τμηματικής πληρωμής υποχρεώσεων.

Υπό επιτροπεία οι «κόκκινοι» δήμοι

Με την αύξηση στη φορολογία των ακινήτων αλλά και των δημοτικών τελών και φόρων, οι δημότες θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη στην περίπτωση που κατοικούν σε «κόκκινο» δήμο. Αυτό προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016 (ΜΠΔΣ), το οποίο στη λογική μιας φορομπηχτικής πολιτικής, επιβάλλει στους δημότες να πληρώσουν το… μάρμαρο της κακοδιαχείρισης και των κρατικών ελλειμμάτων.

Με μερική απώλεια της αυτονομίας τους και υπό επιτροπεία , υποχρεωτικές μετατάξεις, αλλά και  την υποχρέωση να εισπράττουν τοπικούς φόρους «τιμωρεί» η τρόικα τους δήμους των οποίων ο προϋπολογισμός παρουσιάζει αποκλίσεις, κάτι που ήδη αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και δημάρχων, οι οποίοι κάνουν λόγο για «εκτροπή». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΜΠΔΣ, το υπουργείο Εσωτερικών ΥΠΕΣ καλείται να δημιουργήσει, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Μέσω αυτού θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις ενημερώνεται ο φορέας ότι υποχρεούται σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Μετά πάροδο τριμήνου και εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις, τότε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών θα υπάγεται υποχρεωτικά στο (αναθεωρημένο) πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας, που συνεπάγεται: α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ’ όλο ή κατά μέρος και τη ΣΑΤΑ, β) υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, γ) αύξηση ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).

 

«Παγώνουν» οι προσλήψεις στους δήμους

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΜΠΔΣ, την επόμενη 4ετία δε θα γίνει καμία πρόσληψη στους δήμους (εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπά τους), οι πόροι μέσω ΚΑΠ και ΠΔΕ θα μειωθούν κατά 210 εκατ. ευρώ, οι μισθολογικές δαπάνες κατά 67 εκατ. ευρώ, οι δημοτικοί υπάλληλοι κατά 11.336 και οι δημόσιοι υπάλληλοι (μαζί με αυτούς στις περιφέρειες) κατά 63.032 (με τις προσλήψεις να ανέρχονται στις 10.701).

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει το ΜΠΔΣ, στους δήμους δε θα γίνει καμία πρόσληψη το 2013-2016. Οι μοναδικές προσλήψεις που θα γίνουν αφορούν στα νομικά τους πρόσωπα, και συγκεκριμένα: μηδέν θα είναι οι προσλήψεις το 2013 και στα νομικά πρόσωπα (επί συνόλου 3.048 αποχωρήσεων), 81 προσλήψεις το 2014 (επί συνόλου 3.108 αποχωρήσεων), 79 προσλήψεις το 2015 (επί συνόλου 3.108 αποχωρήσεων) και επίσης 79 προσλήψεις το 2016 (επί συνόλου 2.072 αποχωρήσεων).

«Κούρεμα», πέραν του προσωπικού, θα πέσει και στον τομέα των δαπανών, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 277 εκατ. ευρώ. Από αυτά: τα 10 εκατ. ευρώ θα κοπούν από τους ΚΑΠ του 2013, τα 50 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ του 2014, τα 40 εκατ. ευρώ από τη ΣΑΤΑ του 2013, τα 110 από τη ΣΑΤΑ του 2014 και τα 67 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη μείωση στις μισθολογικές δαπάνες (διαμοιράζονται σε 55 εκατ. ευρώ το 2013 και σε 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από το 2014 και μετά).

Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31/12/2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη σύνταξη Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο εγκρίνεται από ειδική Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010 που συγκροτείται στο ΥΠΕΣ.

Εφόσον κριθεί ότι ένας δήμος ή περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους και προϋποθέσεις οικονομικής εξυγίανσης που θέτει το ως άνω Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, τότε προσφεύγει στο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 43288/4-10-2011 απόφασης του υπουργού Εσωτερικών. Η προσφυγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να γίνει είτε μετά από σχετική αίτηση του φορέα, είτε υποχρεωτικά, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

 «Μαχαίρι» και στις αντιμισθίες αιρετών

«Μαχαίρι» στις αντιμισθίες των αιρετών πέφτει μέσω του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2013-2016 (ΜΠΔΣ), κατά περίπου 22% από 1/1/2013, αφού αυτές διαμορφώνονται βάσει του μισθού του γενικού γραμματέα υπουργείου, ο οποίος από το νέο χρόνο θα είναι 3.450 ευρώ.

Αυτό σημαίνει άμεσα πως η αντιμισθία ενός περιφερειάρχη ή ενός δημάρχου σε δήμο με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων θα πέσει από τα 4.500 ευρώ που είναι σήμερα στο μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείου ή αποκεντρωμένης διοίκησης, ήτοι 3.450 ευρώ. Σε ένα δήμο με πληθυσμό από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους, όπως είναι και ο Δήμος Κηφισιάς, η αντιμισθία του δημάρχου σήμερα διαμορφώνεται στα 3.600 ευρώ (το 72% των αποδοχών γενικού γραμματέα υπουργείου), ενώ από 1/1/2013 θα διαμορφωθεί στα 2.484 ευρώ.

Ανάλογα διαμορφώνονται και οι μισθοί των αντιπεριφερειαρχών (75% της αντιμισθίας των περιφερειαρχών) και αντιδημάρχων (50% της αντιμισθίας των δημάρχων).

«Πετσόκομα» πέφτει και στις αντιμισθίες προέδρων Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, που μειώνονται και διαμορφώνονται όχι με βάση σε ποσοστό της αντιμισθίας του περιφερειάρχη ή δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα, αλλά κατά 50% με βάση το ποσό που θα παίρνουν μέχρι 31/12/2012. Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τις 31/12/2012 η αντιμισθία του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι το 50% επί της αντιμισθίας του περιφερειάρχη, ήτοι 2.250 ευρώ, από 1/1/2103 θα είναι το 50% όχι επί της νέας αντιμισθίας των δημάρχων ή των περιφερειαρχών, αλλά με βάση όσα έπαιρναν στις 31/12/2102, δηλαδή, 1.125 ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινείται και η μείωση στην αντιμισθία προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα δήμο με πάνω από 100.000 κατοίκους, ενώ μέχρι τις 31/12/2012 θα παίρνει το 40% της αντιμισθίας του δημάρχου, δηλαδή 1.800 ευρώ, από 1/1/2013 θα λαμβάνει το 50% της αντιμισθίας που θα έχει μέχρι το τέλος του χρόνου, ήτοι 900 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, από 1/1/2013, τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, των Οικονομικών Επιτροπών, των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και των λοιπών επιτροπών των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 δε θα λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.

Παράλληλα, αναφορικά με τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα «οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες κρατήσεις, υπολογίζονται επί της αντιμισθίας που λαμβάνουν, βαρύνουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά μήνα, στον οικείο φορέα». Επιπλέον, από 1/1/2013 οι συντάξεις των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 30% εάν λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη, συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.

Επίσης, ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα καθώς και στο Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Τέλος, η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2013 και μετά,  καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά ποσοστό 67% και άνω.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.