417_polites_logo

Στην αναζήτηση “κοινών δρόμων” και στη δημιουργία “ευρύτερων συναινέσεων και συνεργασιών, είτε σε επίπεδο προσώπων είτε σε επίπεδο παρατάξεων, έτσι ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινωνίας για πραγματική αλλαγή στην σημερινή κατάσταση με βάση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προτάσεων με όραμα και μακροχρόνιο σχεδιασμό για την πόλη και όχι να περιοριστεί στην εναλλαγή προσώπων” καλεί με ανακοίνωσή της η δημοτική κίνηση “Oι Πολίτες Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης”

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη:

“Η βίαιη επιβολή του Καλλικράτη με συνοπτικές διαδικασίες, με προσχηματικές διαβουλεύσεις και χωρίς την εκφρασμένη βούληση των πολιτών, επέβαλε στους Δήμους ένα μοντέλο Τ.Α. καθαρά κομματοκρατούμενο, απόλυτα δημαρχοκεντρικό, ενίσχυσε τον παραγοντισμό, απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τους πολίτες από την συμμετοχή τους στις λήψεις των αποφάσεων και δεν βελτίωσε ούτε κατ’ ελάχιστον την ποιότητα της ζωής τους. Ακόμα και αυτή η λεγόμενη «οικονομία κλίμακας» περιορίστηκε μόνο στις απολύσεις εργαζομένων χωρίς να επιφέρει την παραμικρή οικονομική ελάφρυνση στις τσέπες των πολιτών.

Η διοίκηση του Δήμου υιοθέτησε και εφάρμοσε πιστά αυτήν την πολιτική, η δε παρουσία των υπολοίπων παρατάξεων, επί το πλείστον κομματικών, ήταν ανύπαρκτη χωρίς την άσκηση ουσιαστικής αντιπολίτευσης στην εφαρμοζόμενη πολιτική της διοίκησης, πολύ δε περισσότερο με την κατάθεση των δικών τους προτάσεων. 

Η καλή πρόθεση, που κάποιοι επικαλούνται και περιορίζονται μόνο σ’ αυτήν, δεν φτάνει για να λύσεις προβλήματα. Απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές .Απαιτείται ιεράρχηση των προβλημάτων, σωστή επιλογή λύσεων, δημοκρατικός διάλογος μέσα στην τοπική κοινωνία, οργάνωση της κινητοποίησης της και κυρίως την διάθεση να συγκρουστείς με την κάθε μορφής εξουσία για την επίλυση τους, εφόσον χρειαστεί, αλλά και με μεγάλα ή μικρά συμφέροντα. 

Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, προστίθεται και μια άλλη παράμετρος που είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε. Είναι η οικονομική κρίση. Γι’ αυτή την κρίση ο καθένας δίνει τις δικές του εξηγήσεις αλλά και τους δικούς του τρόπους άμυνας και αντιμετώπισής της. Συμφωνούμε όμως και είναι κοινή μας άποψη ότι τα μέτρα και οι πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν να είναι τέτοια, που να έχουν σαφή κοινωνική αναφορά υπέρ των ασθενέστερων και υπέρ της ανασυγκρότησης της χώρας.

Αυτή η κρίση έχει γίνει το άλλοθι για την εφαρμογή σκληρών και αντικοινωνικών πολιτικών και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Η Τ.Α. βέβαια, από μόνη της δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση. Απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός , που σ’ αυτόν πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο της με σαφή προσανατολισμό, για να λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας.

Μία προγραμματική πρόταση για τα επόμενα χρόνια, οφείλει να στηριχτεί πάνω σε πέντε βασικούς άξονες.

–  Στην αναπτυξιακή πολιτική

-Στην κοινωνική πολιτική

-Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος.

-Στην οργανωτική και παραγωγική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του Δήμου. 

-Στην ανάπτυξη θεσμών άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις αποφάσεις που την αφορούν

Θέλουμε να κάνουμε σαφές, ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, εννοούμε πρωτίστως την μείωση της ανεργίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορία, την εκπαιδευτική και πολιτιστική αναβάθμιση και όχι απλά την σχέση κεφαλαίου και απόδοσης του σε μονάδα χρόνου . 

Πρέπει να διεκδικήσουμε απ’ το κράτος τα απαραίτητα έργα για την πόλη μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διεκδίκηση πρέπει να γίνεται συντονισμένα, αξιοποιώντας κατ’ αρχήν τους πολίτες της πόλης μας, τις παρατάξεις και τους φορείς της.

Η πόλη έχει ανάγκη από τέτοιες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας, που θα δημιουργήσουν κινητικότητα στην αγορά και η ολοκλήρωση τους θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.Όλα αυτά προϋποθέτουν αλλαγές στην λειτουργία του Δήμου. 

Eίμαστε αντίθετοι σε αλλαγές που συνεπάγονται απολύσεις. Αντίθετα πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν αναδιαρθρώσεις με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα του και την ανάπτυξη των προσόντων του. Επίσης θεωρούμε ότι η κάλυψη των παγίων αναγκών του δήμου μέσα από βραχύχρονες συμβάσεις τύπου «κοινωφελούς εργασίας» είναι σε βάρος τόσο των εργαζομένων όσο και της ποιότητας των υπηρεσιών. Κατανοούμε ότι ολ’ αυτά απορρέουν από την πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας, ωστόσο θεωρούμε τον Δήμο αιρετό πολιτικό όργανο που οφείλει να αγωνίζεται για την βελτίωση της ζωής της τοπικής κοινωνίας και για την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με άλλους δήμους και όχι υπάλληλο της τρόικας που εκτελεί εντολές. 

Διεκδικούμε από το κεντρικό κράτος πόρους αντίστοιχους με τις διευρυμένες αρμοδιότητες των δήμων. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι ο Δήμος μπορεί ο ίδιος ν’ αυξήσει τα έσοδά του, όχι βέβαια μέσα από φορομπηχτικές πολιτικές, ούτε μέσα από την κερδοσκοπική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου (βλ. πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής). Αλλά μέσα από την συμμετοχή του σε επιχειρησιακά προγράμματα, τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με άλλους δήμους, την αξιοποίηση πόρων του ελληνικού δημοσίου και της ΕΕ, την εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, την στήριξη της ανάπτυξης και δικτύωσης της κοινωνικής συνεταιριστικής δραστηριότητας. Οι  όποιες συνεργασίες με ιδιώτες πρέπει να γίνονται μέσα από διαδικασίες πλήρους διαφάνειας με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας, την αύξηση των θέσεων εργασίας και όχι την εκχώρηση υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα ή εξυπηρέτηση πελατειακών υποχρεώσεων.     

Σε όλα αυτά θεωρούμε σημαντική την συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών μέσα από ουσιαστικές και όχι εικονικές διαδικασίες (όπως έχουν καταντήσει τα συμβούλια διαβούλευσης). Για τον λόγο αυτό, για μας η θεσμοθέτηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας. 

Η υλοποίηση βέβαια όλων των παραπάνω, προϋποθέτουν ένα πιο εξειδικευμένο προγραμματικό πλαίσιο, καθώς και το πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει.

Για πολλά χρόνια, στις διοικήσεις των πρώην Δήμων που σήμερα αποτελούν τις Δημοτικές Ενότητες, αλλά και στο σημερινό καλλικρατικό Δήμο, εναλλάσσονται παρατάξεις και πρόσωπα που έχουν πλήρη ευθύνη για την διαιώνιση ενός σαθρού συστήματος πελατειακών σχέσεων που απαξιώνει το θεσμό της Τ.Α..

Επιβάλλεται λοιπόν να διαμορφωθούν συνθήκες πολιτικών συμφωνιών και συνεργασιών, για μια άλλη διοίκηση προσανατολισμένη στην υπεράσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, στην πραγματική προνοιακή πολιτική, στην προώθηση του συμμετοχικού σχεδιασμού.

Να αναζητηθούν κοινοί δρόμοι και κοινοί τόποι. Να εργαστούμε με συνέπεια σ΄ αυτήν την κατεύθυνση για να δημιουργήσουμε ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες, είτε σε επίπεδο προσώπων είτε σε επίπεδο παρατάξεων, έτσι ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινωνίας για πραγματική αλλαγή στην σημερινή κατάσταση με βάση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προτάσεων με όραμα και μακροχρόνιο σχεδιασμό για την πόλη και όχι να περιοριστεί στην εναλλαγή προσώπων”

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.