Προς: Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Δ. Μωράκη
Θέμα: B1 Φάση Γενικού Πολεοδομικού ΣχεδίουΒ1 Φάση Πολεοδομικής Μελέτης Υπολοίπου Μορτερό

Παρατηρήσεις Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυλλόγουΘέμα 1ο
Χρήσεις γης στα οικόπεδα των Ο.Τ. 140, 148, 149, 154, 155, 156, 157 (προηγούμενη αρίθμηση 2, 8, 9, 13, 14, 20, 21) της περιοχής Ζαφειρίου. Τα οικόπεδα αυτά δεν έχουν θεσμοθετηθεί από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου, έχουν όμως αποκτήσει τέτοιο χαρακτήρα.
Η κυρία Πετούση Μαρίνα Αργυρώ, πρόεδρος του Συλλόγου μας και Δημοτική Σύμβουλος έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση με αριθμό πρωτοκόλλου 7405/17-05-07 στον Δήμο Νέας Ερυθραίας. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι: Τα Ο.Τ. 154, 157, 155, 149, 140, 148, 156 που είναι ιδιοκτησία Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε. να παραμείνουν πνεύμονας πρασίνου, αφού εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για να μην ανοικοδομηθούν.
Το ίδιο ακριβώς διετύπωσε η κυρία Πετούση σαν αίτημα προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Παναγιώτη Χηνοφώτη, που παρέστη στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον που οργάνωσε ο Σύνδεσμος των 21 Ο.Τ.Α. και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ερυθραίας στο Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΕxcelixi στο Καστρί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 με θέμα «Περιβάλλον SOS, Η Αττική αλλάζει Προτεραιότητες». Ο κύριος Υφυπουργός υπήρξε ιδιαίτερα θετικός στο αίτημα της κυρίας Πετούση και επιβάλλεται ο Δήμος σε συμπαράσταση με μέλη του Συλλόγου μας να επαναλάβει το αίτημα αφού εξασφαλισθεί επικοινωνία με τον Υφυπουργό.
Ο Σύλλογός μας μέχρι τη στιγμή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 350 και ημερομηνία 11 Μαΐου 2001 το Διάταγμα που αφορούσε χρήσεις γης και όρους δόμησης μεταξύ άλλων και των Ο.Τ. 140, 148, 156 και 157 με προηγούμενη αρίθμηση 2, 8, 14, 20 είχε αγωνιστεί για να περισωθεί το δασάκι. Έτσι τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 1997 συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ερυθραίας πρόταση της Νομαρχίας να χτιστούν μόνο τα ξέφωτα. Ο Σύλλογος κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπογραφές 615 ευαισθητοποιημένων πολιτών για να σωθεί το δασάκι.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 15/11/1999 με Δήμαρχο την κυρία Βασιλική Ταμβάκη, Αντιδήμαρχο Νέας Ερυθραίας τον κύριο Φώτη Δημάκη και πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Ανατολη, Σ. Ζαρωτιάδου εκδικάσθηκε ένσταση του Συλλόγου επί της τότε προτεινόμενης από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού) αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νέας Ερυθραίας στα Ο.Τ. 20, 14, 8 και 2 περιοχής Ζαφειρίου Μορτερό, σημερινή αρίθμηση 157,156, 148, 140. Η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Μαρίνα Πετούση προέβαλλε τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου για την απόρριψη της προτεινόμενης αναθεώρησης από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η Δήμαρχος κυρία Βασιλική Κ. Ταμβάκη τοποθετήθηκε λεπτομερώς και μεταξύ άλλων είπε τότε: «Το κτήμα Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. αποτελεί κεφάλαιο όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Αποτελεί φυσικό αγαθό, απαραίτητη προϋπόθεση της διαφύλαξης της οικολογικής μας ισορροπίας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να προστατεύει το δάσος Ζαφειρίου». Το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. και κατέληξε στην απόφαση διατήρησης του δασικού χαρακτήρα του κτήματος.
Το Νοέμβριο του 2005 εν όψει Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού και σε έρευνα της εφημερίδας «Απόψεις» η Πανερυθραιική ενότητα τοποθετήθηκε: «Οι αδόμητοι ιδιωτικοί χώροι όπως η ιδιοκτησία στα Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. χρειάζονται ιδιαίτερη επιμέλεια και προστασία του πρασίνου τους, της δόμησης και της χρήσης τους».
Την Δευτέρα 5 Ιουνίου του 2006 στο Πνευματικό Κέντρο του Δ.Ν.Ε. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η κυρία Βασιλική Ταμβάκη, τόνισε: «Για το δάσος του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. προτείνουμε να οικοδομηθεί στους ανοικτούς θύλακες με το συντελεστή δόμησης της περιοχής και στα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα να δημιουργηθούν εστίες πρασίνου, αθλοπαιδιών και πολιτισμού».
Τέλος, η Πανερυθραική Ενότητα με αίσθημα ευθύνης στις προγραμματικές δεσμεύσεις της για το 2006-2010 υπόσχεται: «Για το Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. υποστηρίζουμε την πρόταση μας να έχει αξιοποιήσιμους τους υπάρχοντες ελεύθερους οικοδομήσιμους θύλακες και με την έννοια της αμιγούς κατοικίας κλπ.». (Σελ. 13).

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
Να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε τα Ο.Τ. 154, 157, 155, 149, 140, 148, 156 να παραμείνουν πνεύμονες πρασίνου.
Σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας εφαρμογής της πρότασης 1, προτείνουμε:
Στα οικόπεδα που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα (140), (148). (156), (157), (2, 8, 14, 20) οι ανοικτοί θύλακες να οικοδομηθούν με χρήσεις αμιγούς κατοικίας και συντελεστή δόμησης, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων, ποσοστό κάλυψης όπως καθορίζονται στις ειδικές παραγράφους του Διατάγματος στην με αριθμό Φύλλου 350/11 Μαΐου 2001 Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Στα Ο.Τ. 149, 154, 155, (9,21,13) να δημιουργηθούν εστίες αθλοπαιδιών και πολιτισμού στους ανοικτούς θύλακες. Το υπόλοιπο να παραμείνει εστίες πρασίνου.

Για την Β΄ Φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου παρατηρούμε ότι: «υστερεί σε χώρους εκπαίδευσης, πρόνοιας, περίθαλψης, πολιτιστικών λειτουργιών και γενικές εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής»,
Έχουμε ερωτηματικά, κατά πόσον επαρκούν οι εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων.
Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις μέχρι την 11η Μαΐου 2001 να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση. Όσα όμως δημιουργήθηκαν κατόπιν, σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του διατάγματος στο Φύλλο με αριθμό 350 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, να υποστούν τις συνέπειες του άρθρου 3.
Σε περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων να απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προστατευτικά και περιβαλλοντικής διευθέτησης.

Β΄ Φάση Πολεοδομικής Μελέτης Υπολοίπου Μορτερό
Εξετάζοντας προσεκτικά τη λειτουργικότητα της πρότασης, οργάνωσης, λειτουργίας στο σχέδιο Π1 πιστεύουμε ότι η λύση του πεζόδρομου από Σάμου μέχρι Τενέδου είναι λειτουργικότερη στο σχέδιο με ημερομηνία Μάρτιος 2007 σε σχέση με την λύση του Σχεδίου Ιούλιος 2008.

Η Πρόεδρος  Μαρίνα Πετούση
Η Γεν. Γραμματέας Ζαφειρίου Ειρήνη
Η αντιπρόεδρος Βαχτσεβάνου Δέσποινα
Η ταμίας Καίσαρη Μελίτα
Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανασίου Ελένη (αναπλ. γραμματέας), Γουρουνιάτη Αμαλία, Καποδίστρια Φωτεινή, Λιούτα Χριστίνα, Περίδης Ορφέας, Σαλταμπάση Αικατερίνη, Χελιώτη Κων/να, Τσαλίκης Στέφανος (εξελεγκτική επιτροπή)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.