Επιχορηγήσεις με το σταγονόμετρο για πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική πρόνοια ? Υπόσχονται τα διπλάσια σε επιχορηγήσεις, πραγματοποιούν τα μισά

«Ψαλίδι» στις επιχορηγήσεις του δήμου για πολιτισμό, αθλητισμό και κοινωνική πρόνοια επεφύλασσε το 2009, ενώ και για το 2010 δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή στους παραπάνω τομείς όπου δραστηριοποιούνται τα Νομικά του Πρόσωπα, βάσει των προγραμμάτων δράσης τους που παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, συνοδευόμενα και από τους νέους προϋπολογισμούς τους. Παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις και εξαγγελίες της διοίκησης για ριζικές αλλαγές, η συνταγή φαίνεται να παραμένει ίδια και απαράλλαχτη εδώ και χρόνια. Υπόσχονται και προϋπολογίζουν τα διπλάσια σε επιχορηγήσεις για διάφορες δράσεις, ενώ στο τέλος της χρονιάς αποδεικνύεται ότι πραγματοποιούν τα μισά.
Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν και φέτος τα προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του δήμου με «φουσκωμένους» και «πλασματικούς» προϋπολογισμούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων χρησιμεύουν και ως «μαξιλάρι» για τα προϋπολογισθέντα έξοδα του συνολικού δημοτικού προϋπολογισμού, ο οποίος αποδεικνύεται και αυτός μη υλοποιήσιμος.
Τα Νομικά Πρόσωπα δεν απορροφούν τελικά ούτε τη μισή από την προϋπολογισθείσα επιχορήγηση του δήμου, αφού «το ταμείο είναι μείον». Το 2009, μάλιστα, υπήρξαν οι χαμηλότερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα, με φυσικό επακόλουθο, όλοι ανεξαιρέτως οι προϋπολογισμοί τους να αποκλίνουν σημαντικά από τα τελικώς υλοποιηθέντα.
Σε σύνολο 3,15 εκατ. ευρώ προϋπολογισθέντων εσόδων στα πέντε Νομικά Πρόσωπα του δήμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Αθλητικός Οργανισμός, Πνευματικό Κέντρο, ΚΑΠΗ, Δρυμπέτειο), τα πραγματοποιηθέντα στο τέλος της χρονιάς ήταν μόνο 1,59 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα υπερέβησαν τα πραγματικά έσοδα, γεγονός που «φουσκώνει» και τις οφειλές τους από παρελθόντα οικονομικά έτη. Οι τελευταίες προϋπολογίζονται συνολικά σε 232.873 για το 2010.
Για το 2010 ο συνολικός προϋπολογισμός των Νομικών Προσώπων διαμορφώνεται σε 2,83 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια προγράμματα δράσης τους, όπως και οι προϋπολογισμοί τους για το νέο έτος εγκρίθηκαν με συνοπτικές, μάλλον, διαδικασίες,  στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, απόντων των περισσότερων δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Για το λόγο αυτό δεν έγινε και συζήτηση επί της ουσίας για τις σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζονται στα οικονομικά τους στοιχεία. Η πραγματικότητα, ωστόσο, σύμφωνα με τις οικονομικές επιδόσεις τους που παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, διαψεύδει κάθε προσδοκία και για το νέο έτος, καθώς το 2009 δόθηκαν από τα έσοδα του δήμου μόλις 685.000 ευρώ (670.000 ευρώ το 2008), λιγότερα δηλαδή από τα μισά των προϋπολογισθέντων στην αρχή της χρονιάς, που ανέρχονταν συνολικά σε 1,58 εκατ. ευρώ.  Όλα τα προηγούμενα έτη, τα οικονομικά των Νομικών Προσώπων ακολουθούσαν μια ανάλογη πορεία με αρκετές μάλιστα υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη, που αδυνατούσαν να εξοφλήσουν λόγω της συγκεκριμένης πολιτικής των διοικήσεων να δίνουν τις θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις τους με το «σταγονόμετρο».

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Αποτελεί το μόνο Νομικό Πρόσωπο του δήμου που «διασώζεται» οικονομικά, παρέχοντας υπηρεσίες αναγνωρισμένης αξίας και εκτός των ορίων του Δήμου Νέας Ερυθραίας, φιλοξενώντας συνολικά 330 νήπια και βρέφη. Καταφέρνει να λαμβάνει κάθε χρόνο μια γενναία κρατική επιχορήγηση που για το 2009 έφτασε τις 706.819 ευρώ, ενώ για το 2010 προϋπολογίζεται σε 850.000 ευρώ. Ο δήμος ούτε και φέτος κατάφερε να δώσει τις 30.000 ευρώ της επιχορήγησης που του αναλογούν, καθώς στο τέλος του έτους βεβαιώθηκαν μόνο 10.000 ευρώ. Αντίθετα τα έσοδα από τα τροφεία που πληρώνουν οι γονείς άγγιξαν τις 130.000 ευρώ και παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της διοίκησης ότι θα τα καταργήσει, για το 2010 προϋπολογίζονται αυξημένα σε 200.000 ευρώ. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού για το 2010 προϋπολογίζονται σε 602.271 ευρώ, ενώ οι αμοιβές αιρετών και τρίτων σε 398.200 ευρώ. Όλα αυτά σε σύνολο προϋπολογισμού 1.351.960 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα δράσης και ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Βρεφονηπιακών Σταθμών εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, με τον Δημήτρη Κουκουλιέρο από τις «Δυνάμεις» να ψηφίζει κατά, όπως άλλωστε και για τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα του δήμου, βάσει των πολιτικών κατευθύνσεων της δημοτικής παράταξης που αποτυπώθηκαν και με την καταψήφιση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Αθλητικός Οργανισμός

Βλέποντας κανείς τα οικονομικά στοιχεία του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου, θα διαπιστώσει ότι ο προϋπολογισμός του για το 2009 «έπεσε» εμφανώς έξω. Σε σύνολο 678.000 ευρώ προϋπολογισθέντων εσόδων το 2009 πραγματοποιήθηκαν μόνο 201.453 ευρώ στο τέλος του έτους. Το «αγκάθι» στα οικονομικά του Αθλητικού Οργανισμού κατά τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι οφειλές του για υποχρεώσεις παλαιότερων οικονομικών ετών (ΠΟΕ).
Σύμφωνα με τη διοίκηση του δήμου, προέκυψαν ασυμφωνίες στα οφειλόμενα ποσά, αφού τα ΠΟΕ δεν ήταν ξεκαθαρισμένα και δεν έχουν παραδοθεί από την προηγούμενη διαχειρίστρια Αθηνά Μαράκη. Για το 2009 τελικώς προϋπολογίσθηκαν σε αυτόν τον κωδικό 60.948 ευρώ και εντάλθηκαν στο τέλος του έτους 20.491 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2010 εγγράφονται στον αντίστοιχο κωδικό 74.873 ευρώ.
Κατά τα υπόλοιπα, ο Αθλητικός Οργανισμός έλαβε από τον δήμο το 2009 πραγματική επιχορήγηση ύψους 180.000 ευρώ (210.000 ευρώ το 2008) με προϋπολογισθείσα 450.000 ευρώ, ενώ για το 2009 προϋπολογίζεται επιχορήγηση 370.000 ευρώ. Μόνο οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού έφτασαν τις 149.711 ευρώ  το 2009, ενώ για το 2010 προϋπολογίζονται σε 218.700 ευρώ. Την ίδια στιγμή διεκδικεί κονδύλια ύψους 70.000 ευρώ από επιχορήγηση της ΓΓΑ, αν και κατά το προηγούμενο έτος δεν έλαβε ούτε ευρώ. Προϋπολογίζονται επίσης έσοδα ύψους 50.000 ευρώ από μισθώματα ενοικίασης γηπέδων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Αθλητικού Οργανισμού για το 2010 διαμορφώνεται σε 546.500 ευρώ και μαζί με το σχέδιο δράσης του εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, με μειοψηφούντες τη Μ. Πετούση και τον Δ. Κουκουλιέρο.

Πνευματικό Κέντρο
Ούτε τη μισή από την προϋπολογισθείσα επιχορήγηση των 400.000 ευρώ δεν κατάφερε να δώσει το 2009 ο δήμος στο Πνευματικό του Κέντρο, δαπανώντας τελικά 190.000 ευρώ (130.000 ευρώ το 2008) για τις πολιτιστικές ανάγκες της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν ο προϋπολογισμός του να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία, υλοποιούμενος μόνο κατά το ήμισυ. Δριμεία κριτική για «αντιγραφή των περσινών προγραμμάτων του» άσκησε η επικεφαλής της «Δημοτικής Αναγέννησης» Μαρίνα Πετούση και κάλεσε τη διοίκηση «να κατεβάσει ρολά» στο Πνευματικό Κέντρο. Η δήμαρχος Βασιλική Ταμβάκη, ωστόσο, δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο ότι στόχος του Πνευματικού Κέντρου «δεν είναι να ικανοποιείται ο κόσμος που θέλει έτοιμη πνευματική τροφή, αλλά να υποστηρίζει τον τοπικό παραγόμενο πολιτισμό». Με οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών ύψους 70.000 ευρώ, θα πασχίσει και φέτος να «τα φέρει βόλτα», αν και ο δήμος υπόσχεται για το 2010 επιχορήγηση 300.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Πνευματικού Κέντρου για το νέο έτος διαμορφώνεται σε 316.852 ευρώ και καταψηφίστηκε από τους Μ. Πετούση και Δ. Κουκουλιέρο.

ΚΑΠΗ & Δρυμπέτειο
Αλλαγές δεν πρόκειται να υπάρξουν ούτε και στο πρόγραμμα δράσης του ΚΑΠΗ για τη νέα χρονιά, αφού όπως δήλωσε στο δημοτικό συμβούλιο και η πρόεδρός του Έφη Κούτση, «έχουμε λάβει τον τίτλο του πρακτορείου ταξιδίων και τον επιβεβαιώνουμε». Ωστόσο, αλλαγή θα υπάρξει στην ονομασία του, αφού όπως πρότεινε η δήμαρχος Βασιλική Ταμβάκη, θα μετονομαστεί σε «Λέσχη φιλίας Τρίτης Ηλικίας». Ο νέος προϋπολογισμός του ΚΑΠΗ ανέρχεται σε 307.157 ευρώ (365.114  ευρώ το 2009), ενώ η πραγματική επιχορήγηση του δήμου ανήλθε σε 160.000 ευρώ το 2009 (210.000 ευρώ το 2008) και προϋπολογίζεται για το 2010 σε 300.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του καταψηφίστηκε από τους Μ. Πετούση και Δ. Κουκουλιέρο.
Ίσως ο «φτωχός συγγενής» μεταξύ των Νομικών Προσώπων του δήμου το Δρυμπέτειο Κέντρο Προαγωγής Υγείας, αφού έλαβε πενιχρή επιχορήγηση το 2009. Ο δήμος κατάφερε να εκταμιεύσει μόλις 145.000 ευρώ πέρυσι για την προαγωγή της υγείας στην πόλη κι ενώ είχε προϋπολογίσει 350.000 ευρώ. Φυσικό επακόλουθο είναι ο προϋπολογισμός του Δρυμπέτειου για το 2009 να παρουσιάζει μια απόκλιση της τάξεως του 60% σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα μέσα στο έτος. Για το 2010 ο δήμος προϋπολογίζει να δώσει 300.000 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.