«Αγκάθι» στα οικονομικά του δήμου η «κουτσουρεμένη» κρατική χρηματοδότηση, οι ανείσπρακτες οφειλές και οι αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο η οικονομική απογραφή, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς για το 2011 σε τρεις ειδικές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 31 Μαρτίου, ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας έγκρισής τους.
Βασικό σημείο της κριτικής των συμβούλων της αντιπολίτευσης αποτέλεσε η πορεία των εσόδων του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς. Κατά την περσινή χρονιά τα έσοδα και των τριών πρώην δήμων μαζί, που μπόρεσαν να βεβαιωθούν, άγγιξαν μόλις το 44% του στόχου, τουτέστιν, 59 εκατ. ευρώ σε σύνολο 134,2 εκατ. ευρώ προϋπολογισθέντων. Ο απαιτήσεις του δήμου από ανείσπρακτες οφειλές, που αποτελούν διαφυγόντα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, διαμορφώνονται συνολικά σε 22,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 θεωρούνται επισφαλείς απαιτήσεις, λόγω χρόνου παραγραφής τους.
Το ύψος του νέου προϋπολογισμού ανέρχεται σε 116, 5 εκατ. ευρώ και παρουσιάζεται μειωμένος στο σύνολό του κατά 13% σε σχέση σε σχέση με τους περσινούς προϋπολογισμούς των τριών πρώην Δήμων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης. Ένας προϋπολογισμός «πλαστής ευημερίας», όπως ανέφερε στο πρωτοσέλιδό της η «Ν.Ε.» την προηγούμενη εβδομάδα, αφού παρά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου Νίκου Χιωτάκη πως θα γίνει προσπάθεια φέτος να εισπραχθούν οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, τόσο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση που αγγίζουν το 30% όσο και οι επιδόσεις των προηγούμενων χρόνων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για θετικές εκτιμήσεις.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης που διαμορφώνεται, είναι ότι όπως ανέφερε ο δήμαρχος, λόγω της οικονομικής κρίσης οφείλονται 2 εκατ. ευρώ στον δήμο από λογαριασμούς της ΔΕΗ (τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, δημοτικός φόρος), επειδή δεν τους πληρώνουν οι δημότες, ενώ ο ίδιος κατέληξε πως «είναι δύσκολο να εισπράξεις αυτήν την εποχή».
Οι απαιτήσεις του δήμου που υπολογίστηκαν με βάση τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές, ανέρχονται συνολικά σε 22.391.088 ευρώ και αναλυτικά επιμερίζονται στους τρεις πρώην δήμους: 12.057.773 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς, 10.245.707 ευρώ για τον Δήμο Νέας Ερυθραίας και μόλις 87.609 ευρώ για τον Δήμο Εκάλης. Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις για τον πρώην Δήμο Κηφισιάς προέρχονται από τέλη διαφήμισης (1.045.887 ευρώ), πρόστιμα αυθαιρέτων (2.842.502 ευρώ), έσοδα από παράνομη στάθμευση (3.346.664 ευρώ) και έσοδα από πρόστιμα 2-5% (1.138.508 ευρώ), ενώ για τον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας από τέλη ύδρευσης (1.736.101 ευρώ), εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου (1.160.253 ευρώ) και πρόστιμα που αφορούν κυρίως σε διαφημιστικές πινακίδες (5.123.027 ευρώ).
Αντίστοιχη πορεία είχαν και τα έξοδα, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέχρι 31/12/2011) του ενιαίου δήμου διαμορφώνονται σε 16,5 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 6,5 εκατ. ευρώ. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού κατά το 2010 έφτασαν το ποσό των 19,6 εκατ. ευρώ (21,2 εκατ. ευρώ προϋπολογιζόμενα για το 2011) και οι αμοιβές αιρετών και τρίτων το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ προϋπολογιζόμενα το 2011), κάτι που σημαίνει πως οι συγκεκριμένες δαπάνες αποτελούν το 1/3 σχεδόν των πραγματικών δαπανών του ενιαίου δήμου. Ο προϋπολογισμός για το 2011 εγκρίθηκε μόνο από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση τον καταψήφισε (λευκή ψήφος από τη Χριστίνα Κοσμά).
Η έκθεση οικονομικής απογραφής του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο με τη θετική ψήφο της Χριστίνας Κοσμά από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες από την πρώην δήμαρχο Εκάλης, Βάσω Σπηλιωτοπούλου για «αναγκαστική στάση πληρωμών» τον προηγούμενο Δεκέμβριο, «καθώς υπήρχε εντολή από τον δήμαρχο να μην πληρώσω τίποτα». Μάλιστα, η κ. Σπηλιωτοπούλου καταφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις κατά της διοίκησης του δήμου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «μού άρπαξαν το ταμείο, ενώ τους παρακαλούσα να με αφήσουν να πληρώσω».
Ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης τόνισε πως επρόκειτο για τακτική που εφαρμόστηκε και στους τρεις πρώην δήμους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία του προσωπικού για τον Ιανουάριο του 2011.
Παρέμβαση στο θέμα της οικονομικής απογραφής έκανε και η πρώην δήμαρχος Νέας Ερυθραίας, Βασιλική Ταμβάκη, η οποία αν και χαρακτήρισε ως «μικρό επίτευγμα την απογραφή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», δήλωσε πως «αυτή δεν προσεγγίζει το πραγματικό μέγεθος της περιουσίας του ενιαίου δήμου και θα χρειαστεί φυσική απογραφή από διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα είναι σημαντική για να καταρτιστεί το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου». Σε ό,τι αφορά στη «δέσμευση του ταμείου» η ίδια τόνισε πως «ήταν υποχρέωσή μας να έχουμε ταμειακό υπόλοιπο δυο μηνών και ορθώς δεν εξοφλήσαμε τη συγκεκριμένη περίοδο τους πιστωτές μας».

Το τεχνικό πρόγραμμα
Το τεχνικό πρόγραμμα για το 2011, συνολικού ύψους 52,4 εκατ. ευρώ (συνεχιζόμενα και νέα έργα και μελέτες) εγκρίθηκε με τις θετικές ψήφους των συμβούλων της πλειοψηφίας, αλλά και των συμβούλων του συνδυασμού του Βασίλη Βάρσου. Τα 33,7 εκατ. ευρώ (10,4 εκατ. ευρώ δαπάνη από ίδιους πόρους και 23,3 εκατ. ευρώ από χρηματοδότηση ή αυτοχρηματοδότηση) αφορούν σε νέα έργα και μελέτες (βλ. σε διπλανή στήλη).   Τα 18,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα και μελέτες (9,2 εκατ. ευρώ από τον δήμο και 9,5 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις). Από το συνολικό ποσό των συνεχιζόμενων, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει ο πρώην Δήμος Κηφισιάς (15,7 εκατ. ευρώ για συνεχιζόμενα έργα και 938.000 ευρώ για συνεχιζόμενες μελέτες) και ακολουθούν ο πρώην Δήμος Νέας Ερυθραίας (1,2 εκατ. ευρώ για συνεχιζόμενα έργα και 61.000 ευρώ για συνεχιζόμενες μελέτες) και ο πρώην Δήμος Εκάλης (793.000 για συνεχιζόμενα έργα και 26.000 για συνεχιζόμενες μελέτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
Για την Κηφισιά η ανάπλαση διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου (3,4 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση ΟΣΚ), οι επισκευές και συντηρήσεις σχολείων (1,2 εκτ. ευρώ από δήμο και ΟΣΚ), η ανακατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο (470.000 ευρώ από δήμο και ΟΣΚ), η ανάπλαση, ενίσχυση πρασίνου και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας σε Αλώνια και Κάτω Κηφισιά (3 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ), η ασφαλτόστρωση οδών 2010 (1,1 εκατ. ευρώ), η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων (1,1 εκατ. ευρώ, διεκδικούμενο από ΕΣΠΑ) η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (586.000 ευρώ), η κατασκευή πεζοδρομίων 2009 (560.000 ευρώ), οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και βελτιώσεις του οδικού δικτύου στο ιστορικό κέντρο (359.000 ευρώ), η μελέτη πράξεων εφαρμογής υπολοίπου Αγ. Κυριακής, υπολοίπου Βαρειές και βιομηχανικού πάρκου (532.000 ευρώ) κ.α.
Για τη Νέα Ερυθραία η επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων και ενίσχυση πρασίνου σε κεντρικούς δρόμους (420.000 ευρώ από ΕΣΠΑ), η διαμόρφωση πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων (218.000 ευρώ), η αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Καστρί (124.000 ευρώ) κ.α. Για την Εκάλη το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο (672.000 ευρώ), η συντήρηση οδικού δικτύου (113.000 ευρώ) κ.α.
Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης, δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο πως «προσπαθούμε να κάνουμε ρεαλιστικό έργο, κυρίως γιατί έχουμε μεγάλο συνεχιζόμενο έργο», ενώ τόνισε ότι «όλοι προσδοκούμε από το ΕΣΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα πάρουμε, αφού άλλες περιοχές της Αττικής βρίσκονται σε προτεραιότητα».

 

Οι τοποθετήσεις των επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Ο Βασίλης Βάρσος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα που θα πρέπει να προβλεφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα, όπως είναι το αποχετευτικό έργο του ρέματος Κοντοχρήστου και το αντιπλημμυρικό της Κάτω Κηφισιάς, ενώ δήλωσε μεταξύ άλλων: «Επαναλαμβάνονται τα ίδια έργα εδώ και 8 χρόνια. Τα χρήματα είναι ελάχιστα και δεν φτάνουν ούτε για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών των ποδηλατοδρόμων. Πώς θα γίνουν τα έργα που προβλέπονται με τόσες δαπάνες μισθοδοσίας και προσλήψεις; Δεν μπορούμε να βάζουμε τον ??Καλλικράτη?? ως δούρειο ίππο για όλα τα δεινά. Ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και δεν θα τον ψηφίσουμε».

n Η Αγγελική Συνοδινού στάθηκε ιδιαίτερα σε μια σειρά οικονομικών μεγεθών, όπως η σημαντική πτώση των εσόδων το 2010, αλλά και οι δαπάνες μισθοδοσίας που όπως είπε, καταλαμβάνουν συνολικά το 41,29% των καθαρών εξόδων για το 2011. Ειδικά για τον Δήμο Κηφισιάς έδωσε τα παρακάτω νούμερα: αύξηση των εξόδων το 2010 στο 26,35% σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αύξηση των οφειλών σε προμηθευτές 40,8% και σε πιστωτές 54,35%, αύξηση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 23,44%, αύξηση κερδών 122,32% για τον ενιαίο δήμο το 2010, αλλά μείωση κερδών για τον Δήμο Κηφισιάς 59,27%. Η ίδια δήλωσε: «Το να απαξιώνουμε τον ??Καλλικράτη??, από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους δεν είναι και ό,τι καλύτερο, όπως και οι αναφορές περί μνημονίου. Ελπίζω πως αφήνουμε την κομματική μας ταυτότητα στην είσοδο και δουλεύουμε για την πόλη μας. Φιλοσοφία μας θα πρέπει να είναι όχι ??η κακή κυβέρνηση, ο καλός δήμαρχος??, αλλά να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και αυτό δεν το λέει το μνημόνιο, αλλά το λένε οι αριθμοί».
n Η Βάσω Σπηλιωτοπούλου αναρωτήθηκε «πώς θα γίνουν τα έργα από ίδιους πόρους, εφόσον τα έσοδα ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες σε 53 εκατ. ευρώ, ενώ και οι χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές βρίσκονται στον αέρα» και επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο. Επειδή δεν υπάρχει μια άλλη νοοτροπία σχετικά με τις χρήσεις γης και για το πώς θα σχεδιάσουμε την πόλη μας, επειδή αυτός ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει αυτά που έπρεπε να έχουμε μελετήσει για να αναδείξουμε το καινούργιο πρόσωπο του δήμου, εμείς δεν θα τον ψηφίσουμε. Είναι ένας στεγνός προϋπολογισμός, χωρίς φαντασία».

n Ο Παναγιώτης Κανακάκης εστίασε ιδιαίτερα στα μειωμένα έσοδα για το 2010 που ανέρχονται σε 59 εκατ. ευρώ και τα οποία, όπως τόνισε, ενδέχεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο το 2011, ενώ τόνισε: «Μπορεί ο δήμος να αντιμετωπίσει και πρόβλημα λειτουργίας, να μην έχει να πληρώσει, δηλαδή, τις λειτουργικές του δαπάνες. Για να μπορεί ο προϋπολογισμός να λειτουργήσει χρειάζονται χρηματοδοτικές πηγές». Ο κ. Κανακάκης πρότεινε στη διοίκηση να προβεί σε ελέγχους για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του δήμου, χωρίς να επιβληθούν επιπλέον φόροι. «Το οφείλουμε στον κόσμο για να περάσουμε και ένα αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί ο κάτοικος των εργατικών κατοικιών να πληρώνει τα ίδια με κάποιον που έχει χτίσει τέσσερις φορές απ? ό,τι επιτρέπεται», τόνισε χαρακτηριστικά.

n Ο Νίκος Σφαντός επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Πιστεύουμε ότι επιβεβαιωνόμαστε στις εκτιμήσεις μας σε σχέση με ποιος θα πληρώσει το ??μάρμαρο?? και αυτός είναι ο λαός. Η τοπική διοίκηση γίνεται οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του κρατικού μηχανισμού και βέβαια σε σχέση με τους ΚΑΠ που προϋπολογίζονται ότι θα είναι σχεδόν ίδιοι με τους περσινούς, η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 2013 η κεντρική διοίκηση έχει αποφασίσει μείωση της επιχορήγησης προς την Αυτοδιοίκηση κατά 500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Τα ελλείμματα θα καλυφθούν μέσω περαιτέρω δανεισμού ή αύξησης της φορολογίας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των δημοτικών πόρων, περίπου το 77,81%, προέρχονταν από διάφορες μορφές δημοτικής φορολογίας και αυτό θα γίνει χειρότερο μέσα στο 2011. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, να αυξηθεί η φορολογία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στο 45% και να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας».
nΗ Χριστίνα Κοσμά αναφέρθηκε με τη σειρά της στην «εικόνα του δήμου που χωλαίνει σε επίπεδο είσπραξης εσόδων», ενώ τοποθετήθηκε σε σχέση με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και την κρίση που περνάει η Ελλάδα. «Ο κ. Χιωτάκης συνεχίζει τα έργα που ξεκίνησα ως αντιδήμαρχος σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, σε μελέτες, ακόμη και το πρόγραμμα για τα αδέσποτα. Θεωρώ ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία όλα αυτά είναι μια απλή διαχείριση περισσότερο του άψυχου και όχι του έμψυχου δυναμικού, όπου θα έπρεπε να δώσει προτεραιότητα ο δήμος. Υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι και πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από εκπαίδευση και επιδότηση για να μπορέσουν να σταθούν σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ο δήμος θα έπρεπε να παίξει έναν τέτοιο ουσιαστικό ρόλο», κατέληξε η κ. Κοσμά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.