dimotiki_epitropi_diavouleusis

Η εναρµόνιση των πολιτικών του δήμου µε τις υπάρχουσες ανάγκες των πολιτών είναι το ζητούμενο της νέας 50μελούς Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την περίοδο 2013-2014, η συγκρότηση της οποίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στη συνεδρίαση της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα συµβουλευτικό όργανο του δήµου, αν και αποτελεί «κοινό μυστικό» πως η συμμετοχή των πολιτών και των εκπροσώπων των τοπικών φορέων σε αυτήν δεν είναι και η μεγαλύτερη δυνατή. 

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται κατά τα τρία τέταρτα από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και κατά το ένα τέταρτο από δηµότες εγγεγραµµένους στους εκλογικούς καταλόγους. Μέλος της επιτροπής είναι επίσης και ο δήµαρχος ή ο οριζόµενος µε απόφαση δηµάρχου αντιδήµαρχος, ο οποίος και προεδρεύει. Αν και αποτελεί «κοινό μυστικό» πως η συμμετοχή των πολιτών και των εκπροσώπων των τοπικών φορέων στη Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν είναι και η μεγαλύτερη δυνατή, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.

β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Η Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις µήνες για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της και όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής.

Ωστόσο, για έναν άλλο θεσμό που προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» στην υπηρεσία των δημοτών, το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, με αποστολή του την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης δήλωσε έπειτα από σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης, πως «δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτή τη διαδικασία για τον τελευταίο ενάμιση χρόνο». Υπενθυμίζεται πως στην αρχή της τετραετίας, όταν και έλαβε χώρα η διαδικασία για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κανένας από τους 14 δημότες που υπέβαλλαν υποψηφιότητα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων του δημοτικού συμβουλίου και η θέση αυτή δεν υφίσταται στον Δήμο Κηφισιάς.

Η συγκρότηση της Δηµοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που επιμελήθηκε το τμήμα Μηχανογράφησης και σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Νίκο Παναγιώτου αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα που θα αποτελέσει μπούσουλα και για άλλους δήμους, σε σχέση με την κλασική κληρωτίδα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Η κλήρωση έβγαλε 16 δημότες ως τακτικά μέλη και άλλους 16 επιλαχόντες, όπως και 33 συλλόγους και άλλους 33 επιλαχόντες, στην περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω αρνηθεί να συμμετάσχει με υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτηµα εντός των διοικητικών ορίων του δήµου. Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή µε το αντικείµενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη.

Όλοι οι δημότες και οι σύλλογοι που κληρώθηκαν και θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους στη Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με προσωπική επιστολή είναι οι εξής:

 

ΔΗΜΟΤΕΣ

Τακτικά Μέλη

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΟΣΧΟΣ

3. ΛΑΜΠΡΟΣ            ΜΕΓΑΛΕΣΗΣ

4. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ

5. ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

7. ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ

8. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ

9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

10. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΤΗ

11. ΑΡΣΕΝ ΠΡΙΦΤΙ

12. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΡΙΤΣΗ

13. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΧΗ

14. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ

15. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

16. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

Επιλαχόντες

1. ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΡΑΒΑΝΗ

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΜΠΟΥ

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ

4. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝ

6. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΤΟΥ

7. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

8. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ

11. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

12. ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΧΙΔΑΚΗ

13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

14. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΔΗΣ

16. ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τακτικά Μέλη

1. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ”

2. Α’ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Ο ΚΗΦΙΣΟΣ”

4. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5.ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΚΗΦΙΣΙΑ 2010”

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ BOWLLING ΚΗΦΙΣΙΑΣ

9. ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Φ.ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας

11. ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΝΑΣ

12. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ”

13. ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ (Ζ.Α.Ο.Ν)

14. 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

15. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”

16. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Α.Ο.Π)

17. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

18. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

19. ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς

21. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

22. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

24. ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

25. EΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Τ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

26. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας

28. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

29. ΣΥΛΛΟΓΟΣΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου Λυκείου Κηφισιάς

30. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

31. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς

32. ΔΡΥΑΔΕΣ

33. Β’ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

Επιλαχόντες

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς

2. ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ”

4. ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

7. ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1937

8. ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

9. ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς

11. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

12. ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΕΚΑΛΗ

13. ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  “ΗΡΑ”

14. ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ “Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

16. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

17. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΗ”

18. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΑΜΕΣ)

19. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ

20. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

21. ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

22. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ

23. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς

24. ECALI CLUB

25. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου Δημοτικού ΣχολείουΚηφισιάς

26. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Λυκείου Νέας Ερυθραίας

27. ΛΕΣΧΗ  LIONS ΑΘΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

28. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

29. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

30. ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

31. ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤIKOY ΜΠΡΙΤΖ ΚΗΦΙΣΙΑ (Ο.Α.Μ.ΚΗ)

32. ΚΗΦΙΣΙΑ SOS

33. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΑΛΗΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.