Με αφορμή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο


tambaki_color.jpg

της Βασιλικής Ταμβάκη, δημάρχου Νέας Ερυθραίας

Στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα συναντάμε δύο άρθρα τα οποία αναφέρονται στο θέμα «της ανεργίας» και αυτά με σκοπό την υποστήριξη και την ενθάρρυνση για την εξεύρεση απασχόλησης.
Στο άρθρο 85 προβλέπεται Δημοτικό και Κοινοτικό γραφείο ενημέρωσης για την απασχόληση ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων δωρεάν προς τους δημότες μέχρι την εξεύρεση απασχόλησης.
Για την εκπλήρωση του σκοπού τους οι Δήμοι συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ, τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας.
Το άρθρο 268 παρ. 5 υποστηρίζει ότι ΚΕΚ που συστήνονται από Δήμο πιστοποιούνται ως τέτοια κατά την οικεία νομοθεσία, έχουν τη μορφή της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης ή της ανώνυμης εταιρίας ΟΤΑ. Ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει και σε ΚΕΚ.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές με αύξηση της ανεργίας στο 10,2%, ενώ αναμένονται περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας. Η έλλειψη εργασίας είναι η λεωφόρος προς τη φτώχεια. Το 2010 έχει ανακηρυχθεί έτος καταπολέμησης της φτώχειας, υπάρχουν όμως οι προοπτικές καταπολέμησης της ανεργίας; Μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 ? Δεκεμβρίου 2009 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 70.961 άτομα και οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 5.730 άτομα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 2009 ο αριθμός των απασχολούμενων ήταν χαμηλότερος από το άθροισμα των μη οικονομικά ενεργών πολιτών και των ανέργων, και μάλιστα η κατάσταση αυτή χειροτέρεψε από το Δεκέμβριο του 2008.
Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Πρέπει να παρθούν μέτρα με κατεύθυνση τόνωσης της απασχόλησης ? δημιουργίας θέσεων εργασίας ? επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών ? ταχεία απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, μέτρα που θα διασφαλίζουν  μακροχρόνια την αντιμετώπιση της ανεργίας και την οικονομική και κοινωνική στήριξη των ανέργων. Και αυτά τα μέτρα σύμφωνα με την κλασική θεωρία απελευθέρωσης της αγοράς είναι εντελώς διαφορετικά από τα μέτρα όπως εκφράζονται σήμερα.
Η ανεργία «χτυπάει κόκκινο» και ως προσπάθεια διάσωσης της απασχόλησης, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επεξεργάζεται σχέδια υπό μία βασική προϋπόθεση: την όσο το δυνατόν μικρότερη εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότησή της. Η έλλειψη όμως εθνικής χρηματοδότησης μπλοκάρει και την κοινοτική με αποτέλεσμα να παραμένει χαμηλή η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας.

ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ
Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το πιο εύκολο που έχει να κάνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο είναι να μπει σε μία λογική του παραλόγου υποστηρίζοντας ότι μπορεί να λύσει με κάποια μέτρα το πρόβλημα της ανεργίας που αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από μία ελπίδα χωρίς προοπτική.
Η έρευνά μας απέδειξε ότι χωρίς αρμοδιότητες και ρυθμιστικό ρόλο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να έχει επιτυχία σε ένα τέτοιο επιχείρημα παρά μόνο χαρακτήρα ενημέρωσης.
Η προσπάθεια αυτή πρέπει να επικεντρωθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να λειτουργήσει ένα ισχυρό κέντρο στο Δήμο, όπου θα παρέχονται οργανωμένες υπηρεσίες και θα επιχειρηθεί συνολική προσέγγιση του προβλήματος, ανταποκρινόμενοι στις πολύπλευρες διαστάσεις της ανεργίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει η κατάρτιση υπαλλήλων στους Δήμους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και δεν μπορεί να στηριχθεί ένας τέτοιος θεσμός στην περιοδικότητα των αιρετών. Με την ισχύουσα νομοθεσία άλλωστε δεν καλύπτεται η τοπική αυτοδιοίκηση μόνη της για τη δημιουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας.
Σε τοπικό επίπεδο από το έτος 1998 άρχισε να  λειτουργεί στη Δημοτική μας επιχείρηση γραφείο συμβουλευτικών παροχών και ενεργειών ευρέσεως εργασίας. Μάλιστα την περίοδο εκείνη διαχειριστήκαμε συμβουλευτικά ένα διαδημοτικό πρόγραμμα ένταξης άνεργων γυναικών με επιτυχία.
Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κυρίως από την ΤΑ απευθύνεται προς τρεις κατευθύνσεις:
Σε ανέργους που επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Σε όσους επιθυμούν μία πρόσθετη εξειδίκευση.
Στους ενδιαφερόμενους για ζητήματα απασχόλησης.
Στην επικοινωνία την οποία είχαμε με τον ΟΑΕΔ επισημάνθηκε, λόγω αντικειμένου του, ότι υπάρχει το πλησιέστερο οργανωμένο γραφείο του στην οδό Τατοΐου και η προθυμία των εξειδικευμένων υπαλλήλων του να παρέχουν άμεσα και υπεύθυνα τις συμβουλές τους.
Η συνοχή και η προώθηση μιας συμμετοχικής κοινωνίας, η οποία θα μοίραζε τα οφέλη σε όλους, μίας κοινωνίας χωρίς περιθωριοποιήσεις όπως είναι η δική μας, με τις οικονομικές συγκυρίες που διάγουμε, δεν μπορεί να κινητοποιήσει την ατομική μέριμνα στον αγώνα ενάντια της ανεργίας και μάλιστα τώρα που η ανεργία, όπως θα αναλύσουμε πιο κάτω, είναι εντελώς διαφορετική σε χαρακτήρα από αυτή που είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Είναι θέμα κεντρικής διοίκησης και κυβερνητικής πολιτικής.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Υπάρχουν τρία είδη ανεργίας:
Η Ανεργία τριβής, προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής.
Η Δομική ανεργία (ή διαρθρωτική ανεργία), οφείλεται στις αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς κάποιοι κλάδοι (ή ειδικότητες, ή γεωγραφικές περιοχές) έχουν αυξανόμενη ζήτηση και κάποιοι άλλοι πτωτική ζήτηση.
Η Κυκλική ανεργία οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η μορφή ανεργίας είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία απορρόφησης του εργατικού δυναμικού.
Επίσης, η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, ως προς τη χρονική διάρκεια που το άτομο παραμένει εκτός απασχόλησης, με τα κοινωνικά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά, ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά.
Είναι σαφές ότι σήμερα με τα μέτρα σταθερότητας της οικονομίας αντιμετωπίζουμε τη λεγόμενη «κυκλική ανεργία». Ειδικά αυτή η μορφή ανεργίας για να αντιμετωπιστεί συνιστά αρμοδιότητα της διεύθυνσης απασχόλησης και κυβερνητικής πολιτικής.

ΟΧΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Θα ήταν λάθος του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής καμπάνιας της κάθε Δημοτικής παράταξης να προχωρήσει σε μία επιδερμική απόφαση χωρίς να προσφύγει ζητώντας ενίσχυση των αρμοδίων φορέων.
Η ανεργία δεν καταπολεμάται με επαγγελίες, όταν ένας στους 6 ευρωπαίους πολίτες είναι άνεργος. Η ανεργία δεν καταπολεμάται με φορολογικά μέτρα, με έλλειψη πόρων και κινήτρων στην αγορά. Η ανεργία δεν καταπολεμάται με μίζερους πολιτικούς και αντιπολιτευτικούς σχολιασμούς, όταν χρηματοδοτούνται έργα σε τοπικό επίπεδο που θα απασχολήσουν δεκάδες εργαζόμενους και διαφορετικές ειδικότητες επαγγελμάτων και εμφανίζονται προτάσεις αρνητικές χωρίς εμβάθυνση της ουσίας του προβλήματος. Η ανεργία δεν καλύπτεται με την επιδίωξη εξασφάλισης «κάποιας» θέσης στο Δημόσιο, ούτε με υπαλληλική σχέση σε κάποια φυτοζωούσα, υπό τις σημερινές συνθήκες, επιχείρηση στο Δήμο μας ή γύρω από αυτόν. Χρειάζεται σχεδιασμός και ενθάρρυνση προς νέα επαγγέλματα, χρειάζεται θεματική ενημέρωση για απόκτηση τεχνογνωσίας γύρω από νέες μορφές υπηρεσιών, όταν ειδικά μιλάμε για πολιτική πλήρους σταθερής ασφαλισμένης και αξιοπρεπούς αμειβόμενης εργασίας, που πρέπει να είναι και το ζητούμενο.

ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Ποια η συμβολή του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε μία τέτοια μορφή ανεργίας; Τα πράγματα είναι δυσκολότερα από κάθε άλλη φορά και μάλιστα όταν το πρόβλημα είναι ήδη σε οδυνηρή εξέλιξη.
Με συγκρατημένη αισιοδοξία προτείνουμε:
Την άμεση μετεκπαίδευση του προσωπικού του υπάρχοντος γραφείου της ΔΕΑΝΕ σε προγράμματα συμβουλευτικής συμπεριφοράς, όσον αφορά τη μορφή της κυκλικής ανεργίας, για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, καθώς και την καταγραφή του άνεργου εργατικού δυναμικού της πόλης με πρόσκληση δια του τύπου και όλων των πρόσφορων μέσων ενημέρωσης.
Συνεργασία του πιο πάνω γραφείου με ΟΑΕΔ και την άμεση ανταπόκρισή μας στο τρόπο λειτουργίας του κρατικού αυτού φορέα και αξιοποίησης της εμπειρίας του.
Την ενημέρωση δια σεμιναρίων από τον ΟΑΕΔ που θα οργανωθούν από κοινού με τη ΔΕΑΝΕ, για την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, όπως:
Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελμάτων για νέους και μακροχρόνια ανέργους.
Το πρόγραμμα παροχής επιδόματος μετεγκατάστασης σε παλιννοστούντες Έλληνες.
Το πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.
Το πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων στο στάδιο συνταξιοδότησης.
Λήψη απόφασης ως αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σύμβασης μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Εργασίας για πρωτόκολλο καταπολέμησης της ανεργίας στην περιοχή μας, με συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις εργασιακά ευπαθείς ομάδες και τους μετανάστες.
Διεκδίκηση κονδυλίων από Νομαρχία ? Δημόσιες Επενδύσεις, Δ ΄ ΚΠΣ για τοπικά έργα ανάπτυξης.
Ένταξη στον δημοτικό προϋπολογισμό έργων προσφοράς εργασίας σε επίπεδο εργατοτεχνιτών και ανειδίκευτων εργατών, όπως αποψιλώσεις και δράσεις γύρω από τον τομέα πολιτικής προστασίας.
Προσπάθεια διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Δήμου μας, των Νομικών του προσώπων και της Δημοτικής επιχείρησης, μετά τις επικείμενες συνενώσεις.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αίτημα για μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, για όσους πληρούν προϋποθέσεις 24μηνου στο Δήμο μας. Βεβαίως αυτό θα χαρακτηριζόταν  με τις παρούσες συνθήκες ως ουτοπία αλλά ως πολιτικό αίτημα ας είναι υπαρκτό, διότι τελούν σε εκκρεμότητα και δικαστική διαμάχη δεκάδες προσφυγές εργαζομένων. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι ενώ ήδη έχει εξαγγελθεί η απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε ότι οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκτελούν προσωρινές διαταγές για αποδοχή των υπηρεσιών των συμβασιούχων (Γνωμοδότηση 2/2010 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου που εκδόθηκε έπειτα από ερώτημα του Δήμου Ζωγράφου) και δίνεται ιδιαίτερη διάσταση στο ζήτημα των δικαστικών επιδιώξεων των συμβασιούχων του Δημοσίου αλλά και προοπτική.
Επίσης, η απόφαση του δικαστηρίου που έστειλε πίσω στη δουλειά της στο ΙΚΑ εργαζόμενη με stage. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αποτέλεσε πρόωρη ανάσταση για τους 30.000 εργαζόμενους σε καθεστώς μαθητείας (stage), οι συμβάσεις των οποίων δεν ανανεώνονται με απόφαση της κυβέρνησης στο δημόσιο τομέα, στα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ. Στις 15 Μαρτίου 2010 συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο η αίτησή της για έκδοση προσωρινής διαταγής επιστροφής στη δουλειά της μέχρι να συζητηθεί η κύρια αίτηση. Εκεί η ίδια, και οι συμβασιούχοι stage κατ? επέκταση, είχαν την πρώτη τους δικαστική νίκη. Ο δικαστής (πρόεδρος Πρωτοδικών) κατέληξε στην απόφαση της επιστροφής της στο ΙΚΑ εκτιμώντας ότι αυτός είναι ο εργοδότης της και όχι ο ΟΑΕΔ, ότι κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και, τέλος, ότι το ΙΚΑ έχει τεράστια ανάγκη από τους εργαζόμενους αυτούς.
Θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο κάθε άνεργος πρέπει να απευθύνεται σε επαγγελματικό σύμβουλο και να έχει αμεσότητα επικοινωνίας με ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους που υπάρχουν σήμερα στον ΟΑΕΔ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποκατασταθούν αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ από την Τ.Α. όσο και αν η ευαισθητοποίηση κοινωνικής αλληλεγγύης χαρακτηρίζεται ή καλλιεργείται σε μία τοπική κοινωνία.
Σημαντικός επίσης τομέας είναι και η ψυχολογική υποστήριξη των ανέργων που αντιμετωπίζεται από οργανωμένο τμήμα του ΟΑΕΔ. Η ψυχολογική υποστήριξη ανέργων είναι ένας εντελώς εξειδικευμένος τομέας που στελεχώνεται από ψυχολόγους μακροχρόνιας παροχής υπηρεσιών και εμπειρίας σε χώρους ευρέσεως εργασίας σε ανέργους και σε οικογένειες ανέργων και είναι αδύνατον να υποκατασταθεί από εργαζόμενους σε κοινωνικές δημοτικές υπηρεσίες. Το τοπικό γραφείο απασχόλησης πρέπει να έχει συνεχή επαφή με τα γραφεία σταδιοδρομίας στα Πανεπιστήμια και τα Επιμελητήρια.
Επιβάλλεται μία μορφή αναβάθμισης και ενδιαφέροντος του τοπικού γραφείου μας, στην οποία μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με την παρακολούθηση των εργασιών του αλλά και παράλληλη ενημέρωση των κεντρικών κατευθύνσεων για το πρόβλημα.
Ορθό είναι, με την εφαρμογή του Καλλικράτη, να αναβαθμίσουμε συνεργασίες με όλους τους οργανισμούς σε θέματα απασχόλησης και στους νέους δημοτικούς οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας να προβλεφθούν θέσεις απόλυτα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού μετά από αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το αναπτυξιακό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από το Δήμο, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υποδομών κοινωνικής πολιτικής, είναι συνδεμένο με την παρουσία της Πανερυθραϊκής Ενότητας της διοικούσας παράταξης του Δήμου και των ενεργειών της.

ΥΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μεταξύ των ετών 1999-2002 κατασκευάστηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, όπως το τριώροφο κτίριο πολλαπλών χρήσεων κοινωνικής πολιτικής στην οδό Βάρναλη αρ. 58 που στεγάζει το ΚΑΠΗ και το Δρυμπέτειο Κέντρο Προαγωγής Υγείας, οι δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί στις οδούς Ηλία Βενέζη και Πανόρμου. Ολοκληρώθηκε το διαδικαστικό μέρος  ανέγερσης του τρίτου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αναστασίας Πίττα και αναμένεται η δημοπράτησή του με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του έργου από τη Νομαρχία Αθήνας.
Με ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου μεταστεγάστηκε σε σύγχρονο κτίριο και συμπληρώθηκαν οι υγειονομικές υπηρεσίες του υποκαταστήματος ΙΚΑ της Νέας Ερυθραίας.
Το 2001 ιδρύθηκε και λειτούργησε στο Δήμο Νέας Ερυθραίας σε μισθωμένο κτίριο της πλατείας 28ης Οκτωβρίου, το πρώτο ΚΕΠ Αττικής, το οποίο ανταποκρίνεται πέρα των θεμάτων διοίκησης σε πλείστα άλλα που άπτονται κοινωνικού και ασφαλιστικού ενδιαφέροντος για τους εργαζόμενους δημότες μας.
Από το έτος 2002 λειτουργεί και στεγάζεται στο Δήμο Νέα Ερυθραίας γραφείο εξυπηρέτησης μεταναστών.
Το έτος 1998 και 2001 κατασκευάστηκαν δύο νηπιαγωγεία στη Νέα Ερυθραία, τα οποία όχι μόνο έλυσαν το πρόβλημα στέγασης των νηπίων των δύο Δημοτικών σχολείων αλλά με τις  υποδομές τους σε βοηθητικούς χώρους, λειτούργησαν και ως ολοήμερα νηπιαγωγεία για τα παιδιά των εργαζομένων γονέων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Στο Δρυμπέτειο Κέντρο Προαγωγής Υγείας, το τμήμα κοινωνικής εξυπηρέτησης, στελεχωμένο με κοινωνική λειτουργό διαχειρίζεται θέματα υγείας, συνταξιοδοτικά και υγειονομικής περίθαλψης ανασφάλιστων δημοτών.
Στο γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, στο οποίο υπάγεται σήμερα και το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» και στελεχώνεται από πέντε άτομα αντιμετωπίζονται θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης που αφορούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές και περαιώνει εντολές της, για έλεγχο και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη φροντίδα και επιμέλεια ανηλίκων και αναξιοπαθούντων ατόμων.
Συνεργάζεται με τις εισαγγελικές αρχές για την παροχή βοήθειας και συμπαράστασης σε άτομα που αγκαλιάζονται από το Δήμο, στα πλαίσια του προγράμματος παροχής κοινωνικής εργασίας αντί έκτισης ποινής. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος από το έτος 2000 είχε υποβάλλει αίτημα και έχει ενταχθεί σε προγράμματα του σωφρονιστικού συστήματος για κοινωνική εργασία καταδικασθέντων, για ποινικά αδικήματα αλλά και για αντιρρησίες συνείδησης.

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σε επίπεδο οργάνωσης ουσιαστικής παρέμβασης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής από το Δήμο Νέας Ερυθραίας προς τους πολίτες σημειώνουμε τα πιο κάτω:
Η λειτουργία του Δρυμπέτειου Κέντρου Προαγωγής Υγείας στο οποίο λειτουργούν τμήματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για παιδιά και ενήλικες σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Ειδικά για τις εργαζόμενες γυναίκες προσφέρεται προληπτικός έλεγχος και τεστ ΠΑΠ καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια υγείας.
Το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2001 στο Δήμο μας με διπλή προσφορά. Παρέχονται υπηρεσίες σε ανήμπορα και ηλικιωμένα άτομα ενώ συγχρόνως εκδηλώνεται η έμπρακτη συμπαράσταση του Δήμου σε εργαζόμενους την ώρα που απουσιάζουν τις πρωινές ώρες από το σπίτι, με παροχές φροντίδας στα ηλικιωμένα και αναξιοπαθούντα μέλη της οικογένειάς τους.
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο που άρχισαν να λειτουργούν από το έτος 1998 ως καινοτόμα προγράμματα με την επωνυμία «ΜΕΛΙΝΑ» και τα οποία κατ? αρχήν ήταν επιδοτούμενα και αργότερα συνέχισαν να λειτουργούν με νομαρχιακές και δημοτικές δαπάνες από τα οποία εξυπηρετούνται τα μέγιστα τα παιδιά των εργαζόμενων γονιών.
Τους καλοκαιρινούς μήνες από το έτος 1999 οργανώνεται το δημοτικό πρόγραμμα καλοκαιρινό πανηγύρι μετά από τις επιτυχείς ιδέες και ενέργειες της αείμνηστης Δημοτικής Συμβούλου Λωρέττας Μπακογιάννη, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα αποκλεισμού εργασίας των γονιών που δεν έχουν που να εμπιστευτούν τα παιδιά τους τους θερινούς μήνες.
Όλο το χρόνο και ειδικά την ημέρα του Σαββάτου λειτουργούν τμήματα, στο Πνευματικό Κέντρο, παραδοσιακών χορών και ζωγραφικής που απασχολούν δημιουργικά και καλλιεργούν τις πνευματικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες των παιδιών, ενώ
δίνουν την ευκαιρία στους εργαζόμενους γονείς να ασχοληθούν με τις υποχρεώσεις της ημέρας και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της νέας εβδομάδας.
Κάθε απόγευμα στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα και προσφοράς λειτουργούν τα τμήματα γυμναστικής του Αθλητικού Οργανισμού για τις εργαζόμενες γυναίκες και τα παιδιά τους.
Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται και το καλοκαιρινό camp που θεσμοθέτησε ο Αθλητικός μας Οργανισμός, από το 2007, με στόχο απερίσπαστοι οι εργαζόμενοι γονείς τους καλοκαιρινούς μήνες να εμπιστεύονται τα παιδιά τους, με σκοπό να γνωρίσουν τον αθλητισμό και την αναψυχή κοντά σε έμπειρους καθηγητές στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας.

Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
Στο αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου για άσκηση κοινωνικής πολιτικής και στήριξης της εργασίας, έρχεται αρωγός και ο Σωματειακός Αθλητισμός με τις παιδικές ακαδημίες και τα τμήματα camp ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε και στο Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το Λαϊκό Θέατρο Νέας Ερυθραίας, που προγραμμάτισε την ίδρυση και λειτουργία θεατρικού παιδικού τμήματος. Ένας δεύτερος χώρος δημιουργικής απασχόλησης  θεατρικής παιδείας των παιδιών, που κατ? επέκταση θα συμβάλλει εποικοδομητικά για επιπρόσθετες γνώσεις σε παιδιά εργαζομένων οικογενειών.
Όλα τα πιο πάνω όχι μόνο δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αποσπασματικές ενέργειες αλλά αποδεικνύουν τη μακροχρόνια επιδίωξη και πολιτική βούληση των Διοικήσεων του Δήμου, των επικεφαλής των Νομικών Προσώπων του Δήμου αλλά και όλων των πολιτών της Νέας Ερυθραίας που συνέστησαν Νομικά πρόσωπα αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι ζήτημα ευαισθησίας και ευρύτητας σκέψεως να αναγνωρίσουμε την πολυδιάστατη προσφορά όλων των πιο πάνω παρεχομένων δράσεων στους νέους και στους γονείς ως αποτέλεσμα διαρκούς ζύμωσης της τοπικής κοινωνίας μας σε ζητήματα αλληλεγγύης και πρόνοιας.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Οι ειρωνικοί σχολιασμοί για πράξεις διανομής και προσφοράς προϊόντων σε οικονομικά αδύναμους και σε άλλες κατηγορίες αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας ως «φιλανθρωπία» είναι προσβλητικοί και υποτιμητικοί.
Μέσα στους δημοτικούς προϋπολογισμούς θεσμοθετημένα υπάρχει κωδικός για αυτή τη μορφή παροχής ειδών και προϊόντων σε δικαιούχους. Είναι υποχρέωση του Δήμου να τα παρέχει και κοινωνικό δικαίωμα να τα απολαμβάνουν οι έχοντες τις προϋποθέσεις και την ανάγκη.
Θέλουμε επίσης να πληροφορήσουμε ότι είναι μικρής αξίας οι πόροι που δαπανώνται από τον δημοτικό προϋπολογισμό για την άσκηση δημοτικής πολιτικής, συγκρινόμενες με το αποτέλεσμα. Σε αυτό το μέγεθος ωφελιμότητας του κοινωνικού συνόλου συμβάλλουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κοινωνική πολιτική στο Δήμο. Εθελοντές γιατροί, ψυχολόγοι, οι νηπιαγωγοί και εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι εκπαιδευτικοί μας, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα στο γκρίζο τοπίο της μίζερης πολιτικής και νοοτροπίας άλλων.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ
ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η πολιτική που διαχειρίζεται το κοινωνικό και πολιτισμικό «γίγνεσθαι» της πόλης, δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει εάν δεν τύγχανε αποδοχής και δεν ήταν αποτελεσματική.
Η κοινή γνώμη έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τη διαχείριση των υποδομών, το σχεδιασμό και την προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την συμπλήρωσή τους.  Έχει τη αδιάψευστη κρίση να εκτιμά την οργάνωση, διαμόρφωση και προώθηση του περιβάλλοντος των κοινωνικών παροχών που ανοίγουν το δρόμο ανταγωνιστικότητας της πόλης.
Οι διαδρομές είναι δύσκολες και όχι πάντοτε επιτυχείς. Όμως και μόνο η προσπάθεια της διάνοιξής τους επιδοκιμάζονται από τον κόσμο.
Η αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, η φιλαλληλία, αναγνωρίζονται με πράξεις, πορείες δουλειάς και με λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί κάτι.
Τίποτε δεν μπορεί να απαξιωθεί και να εκμηδενιστεί από εκείνους που συντηρούν κάθε μορφή φιλολογίας ως αντίδοτο της δικής τους κατ? εξακολούθηση κοινωνικής αργίας.
?

Προηγούμενο άρθροΟ «μπάρμπας»
Επόμενο άρθροΡάμπα για σκέιτ στο πάρκο Ήβη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.