ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Σήμερα θα αναφερθώ σε κάτι τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
Θα ασχοληθώ με ένα θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και που αφορά άμεσα στο περιβάλλον και την προστασία του.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην οδό Μπακογιάννη, αμέσως μετά το νεκροταφείο  η περιοχή στα δεξιά, είναι εκτός σχεδίου.
Όπως, ίσως θα ξέρετε, στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπονται σχεδόν χωρίς περιορισμό οι χρήσεις και μάλιστα όταν δεν πρόκειται για κατοικία, αλλά για εμπόριο ή άλλες επαχθέστερες, ο συντελεστής δόμησης είναι 0,9! Τι σημαίνει αυτό;  Στα 10 στρέμματα χτίζονται εννιά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (9.000m2)
Αυτή η περιοχή όσο μένει έτσι, χωρίς κάποιον περιορισμό δόμησης , κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όσων την επιβουλεύονται, και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σύννομο μέσο για να αντιδράσει ο Δήμος, μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
Ο φόβος είναι μήπως ξαφνικά στην περιοχή ξεπηδήσουν χρήσεις ανεπιθύμητες  και ασύμβατες με το φυσικό και οικιστικό της περιβάλλον.
Για να αποφευχθεί αυτός ο φόβος, λοιπόν, η μόνη λύση είναι να γίνει επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ), ώστε να προστατευθεί η περιοχή, χωρίς όμως να ενταχθεί στο σχέδιο, αφού ο νόμος 2508/97 προβλέπει  ότι τα όρια  του Γ.Π.Σ. πρέπει  να συμπίπτουν με τα όρια του Δήμου, όπου θα περιέχονται  όλες οι περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, ειδικών χρήσεων αλλά και δασικές εκτάσεις.
Όταν, οι μέχρι σήμερα εκτός σχεδίου περιοχές,  περιληφθούν εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ), τότε μπορούν να επιβληθούν ειδικές  χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης.  Δηλαδή, στην παραπάνω περίπτωση της οδού Μπακογιάννη, με την επέκταση του Γ.Π.Σ  μπορεί να επιτευχθεί το ζητούμενο. Αυτό σημαίνει ότι θα απαγορευθεί η οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της κατοικίας και ο συντελεστής δόμησης θα είναι 0,10. Για παράδειγμα στα δέκα στρέμματα (10.000m2) είναι δυνατόν να κτιστούν  κατοικίες με μέγιστο πραγματοποιούμενο συντελεστή δόμησης χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000m2). Άλλο  λοιπόν δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (10.000m2) εμπόριο, και άλλο χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000m2) κατοικία, που πιθανόν να πραγματοποιηθούν  με αυτή την πρόταση. Είναι φανερή η ποιοτική και ποσοτική διαφορά μεταξύ της υπάρχουσας  κατάστασης και της προταθείσας.
Ακόμη, έγινε πολύς λόγος για την περίπτωση που η περιοχή είναι δασική. Καμιά παρέμβαση και καμιά ένταξη στο Γ.Π.Σ δεν πρόκειται να αλλάξει τον δασικό της χαρακτήρα. Αν είναι όλη η περιοχή δασική, τότε ουδέν πρόβλημα, αν όμως είναι μόνο κάποια τμήματά της  και άλλα όχι; Τότε δεν πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, ώστε να αποτρέψουμε, την όποια  ασύμβατη με το περιβάλλον χρήση και εκμετάλλευση της μη δασικής περιοχής; Αυτό δεν είναι το επιθυμητό;
Στη συζήτηση, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκαν διάφορες αντιδράσεις και προτάσεις, όπως η δημιουργία Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε),  οι οποίες όμως Ζ.Ο.Ε , δεν μπορούν  να χωροθετηθούν  πλέον, επειδή δεν προβλέπονται  στον ισχύοντα σήμερα νόμο.
Η πρόταση που εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφορούσε στην επέκταση του Γ.Π.Σ, ώστε να γίνει περιορισμός  των χρήσεων  γης, με επιτρεπόμενη μόνο την κατοικία, και με συντελεστή δόμησης  0,10 και  ακόμη άμεση «αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών» στην περιοχή. Εξυπακούεται ότι, για όποια περιοχή έχει χαρακτηριστεί δασική, τότε απαγορεύεται  οποιαδήποτε  δόμηση από τον νόμο, και  το δάσος  διατηρεί εσαεί  τον δασικό του χαρακτήρα.
Προέκυψε ακόμη  κάποια πρόταση να ζητηθεί η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών και  η «φωτοερμηνεία» αεροφωτογραφιών από ειδικό μηχανικό, ώστε να μάθουμε αν είναι δασική ή όχι η περιοχή. Αυτή η πρόταση ήταν  απολύτως αδιέξοδη και ατελέσφορη.  Επειδή «αναστολή οικοδομικών εργασιών» μόνη της  δεν επιτρέπεται  χωρίς προφανή λόγο ή αιτία, όπως όταν πρόκειται να βελτιωθεί  πολεοδομικά η περιοχή  με κάποια μελέτη, ή  να υπάρξει αναθεώρηση του  Γενικού Πολεοδομικού  Σχεδίου  (Γ.Π.Σ).
Όσον αφορά την χρήση  της φωτογραμμετρίας για να υποστηριχθεί  ότι η περιοχή είναι δασική, αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς, αλλά δεν είναι ούτε ικανή ούτε αναγκαία συνθήκη για να δώσει λύση στο πρόβλημα δυστυχώς.  Άλλωστε και τα δύο σκέλη αυτής της πρότασης εμπεριέχονται στην πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και είναι η μοναδική λύση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.
Μοναδική μου επιφύλαξη ήταν, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μερική  επέκταση του Γ.Π.Σ, όμως ο πρόσφατος νόμος 4014/21/9/11 στο άρθρο 35, προβλέπει : «Έγκριση αναθεώρησης για τμήμα ή τμήματα» με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) επιτρέπεται μόνο για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος…..
β) πριν από την έγκριση Γ.Π.Σ εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) με την οποία αξιολογούνται ιδίως η συμβατότητα της προτεινόμενης ένταξης…. Και με το σκοπό της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος….»
Οπότε πιστεύω ότι και αυτή  μου η επιφύλαξη έχει αρθεί.  Πιστεύω ότι θα υποστηρίξουμε επαρκώς  με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την θέση μας για την προστασία της περιοχής, και θα τα  καταφέρουμε, είμαι βεβαία.
Όμως δυστυχώς, κάποιοι δεν ακούνε τι υποστηρίζουν οι άλλοι  και σχεδόν πάντα εμμένουν στις θέσεις τους ακόμη και αν κατά την συζήτηση τα επιχειρήματά τους καταρρίπτονται. Και αυτό είναι λυπηρό!
Δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο ο καθένας ακούει τον εαυτό του, δεν γίνεται ανταλλαγή απόψεων, μονόλογοι εκφωνούνται και κανείς σχεδόν δεν ακούει τον διπλανό του, ακόμη και αν κατά βάθος έχει πεισθεί  για το αντίθετο.
Πολλές φορές ή από παραπληροφόρηση ή από έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης  ή και τα δύο μαζί, κάνουν τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ατελέσφορες και έτσι κάποια θέματα αδικούνται. Με αποτέλεσμα μια τόσο καλά θεμελιωμένη πρόταση δεν έτυχε της ομόφωνης ψήφου του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή εκφράστηκαν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, για τις οποίες  έδινε μοναδική διέξοδο και λύση, η πρόταση, που θέτει  την περιοχή  υπό την προστασία ενός Γ.Π.Σ.
Ας μη ξεχνάμε ότι «Πολιτική σημαίνει πράξη του εφικτού», γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείς τους τεχνοκράτες  για να θεμελιώσεις το όραμά σου σε σωστές βάσεις  και για να μπορείς να το πραγματοποιήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.