Αναγκαστική η λύση κατά τη δημοτική αρχή, λόγω των πολυάριθμων πιστωτών του δήμου Σύντομα και νέο δάνειο για παλαιές οικονομικές οφειλές Η «απουσία» της αντιπολίτευσης δεν προχώρησε η αρχική πρόταση των 5 εκατ. ευρώ

Με την αποχώρηση των συμβούλων της αντιπολίτευσης, που άφησαν το ρόλο αυτόν μόνο στη Μαρίνα Πετούση, η οποία και παρέμεινε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 19 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο η συνομολόγηση νέου δανείου για τον Δήμο Νέας Ερυθραίας. Τα τεχνικά ηχητικά προβλήματα στην αίθουσα και η καθυστέρηση έναρξης της συνεδρίασης, οδήγησαν τους συμβούλους της Συνεργασίας, των Δυνάμεων και των Πολιτών προς την «έξοδο» και την παράταξη της πλειοψηφίας να αποφασίζει τελικά μόνη της για δάνειο ύψους 1,5 εκατ. σε αρχικό στάδιο.
Οι υπέρογκες οικονομικές υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών είχαν υπερβεί μέχρι τις 31/12/2006 το ποσό των 6 εκατ. ευρώ, βάσει της εισήγησης που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Νίκος Καραφωτίου. Σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης, η σύναψη δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ κρίνεται η μόνη και αναγκαστική λύση ώστε ο δήμος να εξέλθει από το σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει λόγω συσσωρευμένων υποχρεώσεών του που δημιουργήθηκαν κυρίως κατά το προηγούμενο έτος 2006. Το ίδιο ποσό είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία τον προηγούμενο Ιούλιο στη δημαρχιακή επιτροπή, ενώ η τελική πρόταση της δημοτικής αρχής για τη λήψη δανείου 1,5 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει τις πλέον επιτακτικές ανάγκες, διαμορφώθηκε καθώς ο δημοτικός κώδικας προβλέπει πλειοψηφία των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη σύναψη δανείου άνω του ποσού αυτού. Με δεδομένη την αντίθεση της αντιπολίτευσης, οι ψήφοι της παράταξης της πλειοψηφίας δεν αρκούσαν. Πρόκειται για το τρίτο δάνειο που θα συνάψει ο Δήμος Νέας Ερυθραίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά τα δάνεια που λήφθηκαν επί προηγούμενης δημοτικής αρχής για τα χρέη της ύδρευσης και για την απαλλοτρίωση των οικοπέδων επί των οδών Καραϊσκάκη, Αίαντος και Σκουφά. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και θα κυμανθεί στο 5,9% με διάρκεια αποπληρωμής τα 10 ή 15 έτη και με περίοδο χάριτος ενός έτους.

«Ο δήμος δεν μπορεί να διοικηθεί ούτε με νάζια, ούτε με καπρίτσια, ούτε και με μικροπολιτική»,
… δήλωσε η δήμαρχος μετά την αποχώρηση των δημοτικώ Βασιλική Ταμβάκη ν συμβούλων της αντιπολίτευσης. Η δήμαρχος χαρακτήρισε ως αναγκαιότητα «περισσότερο από ποτέ» τη λήψη δανείου, που δεν μπορεί να οδηγήσει και σε τρίτη συνεχόμενη αναβολή το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Πάντως, η διοίκηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επανέλθει και με νέα πρόταση λήψης δανείου μέχρι την άνοιξη για τις παλαιές οικονομικές οφειλές του δήμου.

«Απολογητής και ερευνητής δυο ετών της προηγούμενης διοίκησης»
…δήλωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Νίκος Καραφωτίου. Ο κ. Καραφωτίου έκανε λόγο για «παραλείψεις δισεκατομμυρίων δραχμών» και κάλεσε την πλευρά Μπουρίκα να έρθει «να ακούσει για τα έργα και τις ημέρες της». Η μόνη δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης που παρέμεινε στη συνεδρίαση, η Μαρίνα Πετούση, τόνισε την «έλλειψη σοβαρότητας» της παρούσας διοίκησης που διαρρέει προς τα έξω, με βάση και την επίσημη εισήγηση του αντιδημάρχου, σημερινό έλλειμμα στο δημοτικό ταμείο, ύψους 700.000 ευρώ. «Είναι ένα δάνειο, βρόχος στο λαιμό του δήμου. Δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση», είπε η ίδια και καταψήφισε το θέμα.
Στην εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών και του αντιδημάρχου Οικονομικών προς το δημοτικό συμβούλιο, οι υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές του δήμου προσδιορίζονται στα 6.253.436 ευρώ μέχρι 31/12/2006 και αναλυτικά αφορούν: δαπάνες προμηθειών, παροχής υπηρεσιών 2.892.226 ευρώ, δαπάνες εργολαβιών, έργων και μελετών 1.031.171 ευρώ, οφειλές παρελθόντων ετών Νομικών Προσώπων του δήμου 402.720 ευρώ, υποχρεώσεις Μορτερό 415.928 ευρώ, υποχρεώσεις ΕΥΔΑΠ 1.512.091 ευρώ. Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Νίκος Καραφωτίου, η παρούσα διοίκηση, προκειμένου ο δήμος να εμφανίζεται κατά το δυνατό φερέγγυος και αξιόπιστος σε ό,τι αφορά στις οικονομικές του δοσοληψίες, έχει καταβάλλει μέχρι τις 20 Αυγούστου 2007 το ποσό των 1.008.886 ευρώ για την εξόφληση των πλέον επιτακτικών οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών και ειδικότερα: δαπάνες προμηθειών, παροχής υπηρεσιών 431.690 ευρώ, δαπάνες εργολαβιών, έργων, μελετών 304.106 ευρώ, οφειλές ΠΟΕ Νομικών προσώπων 47.131 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω η συνοπτική κατάσταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δήμου στις 20 Αυγούστου ανέρχεται σε 5.244.550 ευρώ.
Στις παραπάνω οφειλές του δήμου πρέπει να συνυπολογιστούν προσθετικά και οι ακόλουθες οικονομικές υποχρεώσεις του:
* Το υφιστάμενο υπόλοιπο δανείου 1.161.016 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ύδρευση το οποίο θα επιβαρύνει τον δήμο μέχρι το 2015 με ετήσιο χρεολύσιο 168.246 ευρώ και υπόλοιπο 98.000 ευρώ από διάφορα άλλα μικρότερα δάνεια.
* Οι εργολαβίες έργων έτους 2006 που έχουν περατωθεί ή συνεχίζονται και δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, το ύψος των οποίων υπολογίζεται από τις οικονομικές υπηρεσίες σε 400.000 ευρώ περίπου.
* Η περσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (27/7/2006) για συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την απαλλοτρίωση των οικοπέδων επί των οδών Καραϊσκάκη, Αίαντος και Σκουφά ύψους 850.000 ευρώ, ενώ υφίσταται και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Κ. Βάρναλη με εκτιμώμενη δαπάνη 145.000 ευρώ.
* Εκκρεμούν οι απαιτήσεις εφτά συμβασιούχων μίσθωσης έργου μέχρι 31/12/2006 που υπολογίζεται στο ποσό των 70.000 ευρώ.
* Η απόφαση δικαστηρίου για την αποζημίωση της οικογένειας Παπαδόπουλου ύψους 242.394 ευρώ.
* Οι διάφορες αγωγές των ιδιωτών κατά του δήμου, οι οποίες αφορούν είτε αποζημιώσεις τους για τις περιοχές Μορτερό, Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης είτε απαιτήσεις αμοιβών τους για προσφερόμενες υπηρεσίες.
* Επιπρόσθετα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το υφιστάμενο έλλειμμα της Ταμειακής Υπηρεσίας, το οποίο σύμφωνα με τα αρχικά απολογιστικά στοιχεία την 31/12/2006 υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τις 700.000 ευρώ.
Βάσει των υπολογισμών των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, η εξόφληση των οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών του δήμου από ίδιους πόρους και έσοδά του είναι πρακτικώς αδύνατη και θα χρειαζόταν περιθώριο τουλάχιστον 10 ετών για την ολική αποπληρωμή τους. Επιπλέον, η αδυναμία του δήμου να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οικονομικές του υποχρεώσεις στους πολυάριθμους πιστωτές (προμηθευτές, εργολάβοι, λοιποί δικαιούχοι) έχει ως αποτέλεσμα την άρνησή τους να συνεχίζουν τη συνεργασία τους με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.