Το χρονοδιάγραμμα των πρώτων κρίσιμων ενεργειών για τους συνενούμενους δήμους

Στα χέρια των δημάρχων και των περιφερειαρχών περνάει πλέον η υλοποίηση του σχεδίου «Καλλικράτης» από την 1η Ιανουαρίου που θα φέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών. Ορισμένα από τα προβλήματα που αναπόφευκτα θα προκύψουν, ήδη έχουν αρχίσει και διαφαίνονται. Αρρυθμίες στα πολεοδομικά γραφεία και τις υπηρεσίες των δήμων, κυρίως στην καθαριότητα και την κοινωνική πρόνοια, είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες.
Ο «Καλλικράτης» φέρνει και μια τεράστια μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς όμως, με λιγότερες από 15 μέρες να απομένουν για την επίσημη πρώτη του νέου συστήματος, πολλά πράγματα είναι ακόμα στον αέρα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος «μπούσουλας» που να καθορίζει τη διαδικασία συνένωσης των υπηρεσιών στους συνενούμενους δήμους. Η επιτυχία το εγχειρήματος επαφίεται στη διάθεση των νυν δημάρχων. Ακόμα και το προφανέστερο, η ενοποίηση δηλαδή των βάσεων δεδομένων στα πληροφορικά συστημάτων των συνενούμενων δήμων, μόλις ξεκίνησε. Το ερώτημα είναι αν τα νέα συστήματα θα προλάβουν να ολοκληρωθούν, να δοκιμαστούν και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, εξαλείφοντας τις όποιες ασάφειες στοιχείων, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται κανονικά μετά την 1η Ιανουαρίου.
Για τη λειτουργία του «Καλλικράτη» απαιτούνται 167 (!) Προεδρικά Διατάγματα και αν εξαιρέσουμε εκείνα που αφορούσαν στον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, για τα υπόλοιπα ελάχιστα πράγματα έχουν ολοκληρωθεί. Για ορισμένα, μάλιστα, δεν έχει ξεκινήσει καν η επεξεργασία τους. Με αφορμή τη μετάβαση από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη», ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, μιλώντας πριν από λίγες μέρες σε διημερίδα του υπουργείου, της ΚΕΔΚΕ και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επιμόρφωση των νεοεκλεγμένων δημάρχων και περιφερειαρχών, επεσήμανε ότι μέχρι τις 31/12/2010 θα πρέπει να εκδοθούν από τις αυτοδιοικήσεις δεκάδες κανονιστικών πράξεων. Παράλληλα, είπε ότι τα Προεδρικά Διατάγματα για την εφαρμογή του «Καλλικράτη» βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα ψηφιστούν έως το τέλος του μήνα. Ζήτησε, εξάλλου, τη συνεργασία της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ για την έκδοση ορισμένων Προεδρικών Διαταγμάτων, που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης παρέδωσε σε περιφερειάρχες και δημάρχους οδικούς χάρτες με λεπτομερείς αναφορές και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία αν τηρηθούν, προβλέπεται να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις «εμφραγμάτων», ενώ έχει στείλει για «φροντιστήριο» όλους τους νεοεκλεγέντες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο νόμο κατανοώντας τον.
Επιγραμματικά, ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ Α? Βαθμού με το χρονοδιάγραμμα των κρίσιμων ενεργειών της πρώτης περιόδου  περιλαμβάνει στον πίνακα:

Ενέργεια Προθεσμία Ολοκλήρωσης ή Προτεινόμενη ημερομηνία Αρμόδιος
Ορκωμοσία Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων έως 31/12/2010 Δημοτικό Συμβούλιο
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 02/01/2011 (ή 09/01/2011 αν απαιτηθεί) Δημοτικό Συμβούλιο
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02/01/2011 (ή 09/01/2011 ) Δημοτικό Συμβούλιο
Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικό Συμβούλιο
Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Δημοτικής Κοινότητας 02/01/2011 (ή 09/01/2011 αν απαιτηθεί) Δημοτικό Συμβούλιο
Έκδοση Απόφασης λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου στο επίπεδο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έως 15/01/2011 Δημοτικό Συμβούλιο
Ενέργειες Διοικητικής Μέριμνας έως 03/01/2011 Υφιστάμενος Δήμος της έδρας
Ενέργειες προσαρμογής υποδομών έως 03/01/2011 Δήμος της έδρας
Κατάρτιση Πίνακα δαπανών έργων και μελετών σε ηλεκτρονική μορφή, για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα έως 31/12/2010 Υφιστάμενοι Δήμοι
Συγκέντρωση Μητρώων Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης σε ηλεκτρονική μορφή για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μηχανογραφικό σύστημα έως 31/12/2010 Υφιστάμενοι Δήμοι
Σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής διαθεσίμων πρώην ΟΤΑ 28/02/2011 Νέοι και υφιστάμενοι Δήμοι
Ομογενοποίηση διαδικασιών Οικονομικής Διαχείρισης (λογιστικοποίηση εσόδων – εξόδων, Βεβαιώσεις οφειλών, εισπράξεις και πληρωμές) για τους νέους Δήμους που δεν διαθέτουν μηχανογραφικές εφαρμογές έως 03/01/2011 Δήμος έδρας
Κατάρτιση καταλόγου στελέχωσης υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και στοιχείων επικοινωνίας τους έως 03/01/2011 Δήμος έδρας
Ομογενοποίηση Υποδομών έως 03/01/2011 Δήμος έδρας
Ενέργειες διασφάλισης ομαλής λειτουργίας υποδομών έως 03/01/2011 Δήμος έδρας
Πράξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για την αυτοδίκαιη διαπίστωση του προσωπικού των Ιδρυμάτων και των ΝΠΔΔ που περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Δήμο Άμεσα (από 1/1/2011), με αναδρομική ισχύ από 1/1/2011. Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος και ΝΠΔΔ
Κατάρτιση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργουμένων συνδέσμων ΟΤΑ 03/01/2011 Νέοι και υφιστάμενοι Δήμοι
Κατάρτιση πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομαρχιακών λιμενικών ταμείων Λάρισας και Θεσσαλονίκης 03/01/2011 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Νέοι Δήμοι
Απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για προσαρμογή τω ν επιχειρήσεων του ΠΔ 410/95 στις διατάξεις του ΚΔΚ έως 31/12/2010 Υφιστάμενοι δήμοι και κοινότητες
Κατάταξη Προσωπικού των καταργούμενων Συνδέσμων ΟΠΆ στους νέους Δήμιους 10/1/2011 Από το Αρμόδιο προς διορισμό όργανο
Απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων που προσαρμόστηκαν μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση προσαρμογής έως 31/12/2010 (μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση προσαρμογής) Υφιστάμενοι Δήμοι και Κοινότητες ή Νέος Δήμος
Μεταφορά και κατάταξη Προσωπικού, καθώς και δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους, σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις αυτοδίκαιη μεταφορά από 01/01/2011 και κατάταξη έως 10/01/2011 Δήμαρχος
Δημιουργία φακέλων υπαλλήλων που εθελοντικά μετατάσσονται από τις Μ.Α. 03/01/2011 Δήμος έδρας
Υποχρεωτική μετάταξη υπαλλήλων των Μ.Α, της περίπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 257, του προσωπικού των Κ.Ε.Π. των Μ.Α. και των νομαρχιακών λιμενικών ταμείων Λάρισας & Θεσσαλονίκης, στους νέους Δήμους έναρξη ισχύος από 01/01/2011 Γ. Γ. της Κρατικής Περιφέρειας
Υποβολή αιτήματος του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την μετάταξη πρόσθετου προσωπικού των καταργούμενων Μ. Α, σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων δραστηριοτήτων εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών Νέος Δήμος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.