giannoy_petros.jpg

Ήδη από τη 10ετία του 1980 το πρόβλημα της ρύπανσης στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις άρχισε να γίνεται οξύτατο. Για να αντιμετωπιστεί ξεκίνησαν σταδιακά να εφαρμόζονται εθνικές πολιτικές με στόχο τη βιωσιμότητα τους. Στο πλαίσιο αυτό  εντάσσονται αποφάσεις  για τη βιώσιμη κινητικότητα, που εκτός των άλλων περιλαμβάνουν στρατηγικές  προώθησης του ποδηλάτου. Αντίστοιχα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθήθηκαν παρόμοιες πολιτικές στις πόλεις, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Με στοιχεία του 2004 το 27% των μετακινήσεων στην Ολλανδία γίνεται με ποδήλατο, στη Δανία το 18%, στη Σουηδία το13%, σε Γερμανία και Βέλγιο το 10%.
Ο σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων δεν υπήρξε φυσικά ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα.

Στα κράτη αυτά υπήρξε και υπάρχει:
Ενιαίος χωροταξικός πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός.
Συσχέτιση των χρήσεων γης με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των συγκοινωνιακών υποδομών.
Ιεράρχηση στην ανάπτυξη υποδομών (ανάπτυξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ανακατανομή της χρήσης της διαθέσιμης οδικής υποδομής υπέρ των Μ.Μ.Μ και τέλος καθορισμός δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης).
Ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης.
Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση παρόμοιων πολιτικών ήταν και είναι καθοριστική.

Στην Ελλάδα για ακόμη μια φορά τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο η υιοθέτηση πολιτικών για βιώσιμες πόλεις και κινητικότητα υλοποιούνται με τρόπο ανορθολογικό, αποσπασματικό και ως εκ τούτου αναποτελεσματικό. Και εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από συγκεκριμένους επιστήμονες, το ενδιαφέρον των πολιτικών περιορίζεται κατά κανόνα στο πως θα εκταμιεύσουν πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία, να τους μοιράσουν στους ημετέρους και πως οι τοπικοί άρχοντες θα παρουσιάσουν ένα έργο στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Παρ όλα αυτά θα ισχυριστεί κάποιος είναι λάθος έστω και μέσα σε αυτό το ανορθολογικό πλαίσιο γίνουν κάποια μέτρα ποδηλατοδρόμου;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι μονοσήμαντη. Για άλλες περιοχές μπορεί να είναι σωστό, για άλλες όχι. Λάθος είναι να αντιμετωπίζονται παρόμοιου τύπου παρεμβάσεις με δογματισμό από τους επιστήμονες και με αφροσύνη και αλαζονεία από τους πολιτικούς.
Τα έργα που επιχειρούνται αυτή την περίοδο στην πόλη μας για να κατανοηθούν καλύτερα είναι σκόπιμο να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες.
Πρώτη είναι αυτή που αφορά την περιοχή του Καστριού. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας» με 600.000ευρώ. χρήματα που ανήκουν στο δήμο μας. Κατά συνέπεια η διοίκηση δαπανά αυτό το ποσόν για το συγκεκριμένο έργο με πλήρη βούληση.  Στόχος του έργου δεν είναι η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων. Στόχος του είναι να θωρακίσει την περιοχή από την διαμπερή κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει επιβάρυνση της Ελ. Βενιζέλου, μειωμένη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων, αύξηση των ρίπων. Σημαίνει μείωση των χώρων στάθμευσης και μεταφορά του προβλήματος στην κάτω πλευρά της πόλης.
Η δεύτερη ομάδα έργων είναι αυτά που γίνονται στη Κ. Βάρναλη και σε κάποιους άλλους δρόμους, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι είναι. Τμήμα αυτού του έργου είναι και το κομμάτι που ανήκει στον 17 χιλιομέτρων διαδημοτικό ποδηλατόδρομο, που  χρηματοδοτείται περίπου με 1.200.000 ευρώ από τα υπόλοιπα του Γ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Εάν εξαιρέσουμε το κομμάτι που ανήκει στο διαδημοτικό σχεδιασμό, στόχος του έργου είναι απλά η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.
Τα 3,5 χιλ. ποδηλατοδρόμος στη Ν. Ερυθραία στερούν περίπου 170 θέσεις στάθμευσης (48 θέσεις / χιλιόμετρο υπολογίζουν οι ειδικοί), ενώ δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική πρόταση. Μπορεί βέβαια τους μελετητές  να μην τους ενδιαφέρει, αλλά τους καταστηματάρχες τους ενδιαφέρει άμεσα. Άραγε δίκαια ή άδικα κ. δήμαρχε;
Περίοδος οικονομικής κρίσης, με πτώση του τσίρου, σε μια αγορά  αισθητικά υποβαθμισμένη, προστίθεται ένα έργο το οποίο αντικειμενικά προκαλεί δυσκολία προσέλευσης στο αγοραστικό κοινό.

Ο εμπορικός σύλλογος αν και στην ουσία δεν είχε ενημέρωση για τις επιχειρούμενες πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, νομίζουμε ότι έχει καταθέσει ένα αρκετά ορθολογικό πλαίσιο διαχείρισης του προβλήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται:
Αισθητική αναβάθμιση της αγοράς.
Απελευθέρωση πεζοδρομίων και πρασιών από παράνομες εγκαταστάσεις.
Κατασκευή χώρων στάθμευσης.
Υπό όρους ελεγχόμενη στάθμευση.
Ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς.
Εάν πραγματικά τη διοίκηση την απασχολούσε η ενίσχυση και η ανάπτυξη της αγοράς του τόπου μας, τότε θα είχε επιχειρήσει ένα ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τον εμπορικό σύλλογο.
Πόσες φορές για παράδειγμα συναντήθηκε ο υπεύθυνος μελετητής με εκπροσώπους του εμπορικού συλλόγου;
Έλλειμμα ενημέρωσης για το συγκεκριμένο έργο υπήρξε όχι μόνο προς τον εμπορικό σύλλογο, αλλά  ακόμη και στους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Είναι βέβαιο πως ελάχιστοι από τους τελευταίους γνωρίζουν για παράδειγμα πιο τμήμα του ποδηλατοδρόμου είναι ενταγμένο στο διαδημοτικό σχεδιασμό που έχει γίνει. Όπως επίσης είναι σίγουρο ότι τα έργα ξεκίνησαν χωρίς καν να υπάρχουν σχέδια εφαρμογής. Τα τελευταία επανειλημμένα ζητήθηκαν από τον εκπρόσωπο της παράταξης «Πολίτες» Γιάννη Τσαγκάρη και ποτέ δεν δόθηκαν από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου. Μελέτες που έχουν κατατεθεί ήταν ελλιπέστατες, παρ όλα αυτά τμήμα του έργου χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο μεταφορών επειδή κριτής και κρινόμενος υπήρξαν το ίδιο πρόσωπο. Ο μελετητής συνέπεσε να είναι σύμβουλος του υπουργείου μεταφορών, όπως επίσης συνέπεσε σύμβουλος του ίδιου υπουργείου να είναι σύμβουλος της δημάρχου. Έτσι ερμηνεύεται και η πρόσφατη συγκέντρωση που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου μας υπό την αιγίδα του τελευταίου, με ομιλητή τον συγκεκριμένο υπουργό.
Παραδοσιακά οι πολίτες αυτής της χώρας πάντα είμαστε επιφυλακτικοί και δύσπιστοι, όταν πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις «για το καλό μας». Αποφάσεις που επικαλούνται είτε το  εθνικό είτε το συμφέρον των πολιτών και κατά κανόνα λαμβάνονται ερήμην τους . Πολλές είναι οι φορές που φαντασιωνόμαστε ως λαός διάφορα σενάρια ή που δημιουργούμε ως κοινωνία αποδιοπομπαίους τράγους.
Με αφορμή λοιπόν τους ποδηλατοδρόμους στη Ν. Ερυθραία ακούγεται ότι η κατασκευή τους αποτελεί τμήμα σχεδίου εξόντωσης των τοπικών αγορών,  που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία κράτους μεγαλοκατασκευαστών με εκτελεστικά όργανα τους καθηγητές του Πολυτεχνείου. «Ο Βλαστός τα έχει πάρει από το Βωβό για να κλείσουν την αγορά και να φτιάξουν στην περιοχή μας ΜALL» άκουσα πρόσφατα να ισχυρίζεται καταστηματάρχης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αν δεν έπεφτε στην αντίληψη μας ότι επικρατεί στην αγορά η άποψη πως οι ποδηλατοδρόμοι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που υλοποιείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ερήμην του δήμου μας. Φαίνεται δηλαδή ότι η διοίκηση του δήμου προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το Πολυτεχνείο και το ΥΠΕΧΩΔΕ ενισχύοντας έτσι φανταστικά σενάρια.

Η βιωσιμότητα της αγοράς της Ν. Ερυθραίας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη δυνατότητα προσπέλασης των αυτοκινήτων. Σύντομα οι καταστηματάρχες θα δημιουργήσουν μια σοβαρή ομάδα πίεσης, με στόχο την ανακατάληψη του δημόσιου χώρου. Γιατί το ζήτημα για όλες αυτές τις οικογένειες αφορά την επιβίωση τους.

Για το λόγο αυτό η διοίκηση του δήμου θα πρέπει να δει με προσοχή το πρόβλημα και να δώσει λύσεις.
Η δημιουργία για παράδειγμα άμεσα χώρων στάθμευσης, στις πλατείες ταχυδρομείου και Σπανού καθώς και στο δημοτικό οικόπεδο παρακείμενα του Θανόπουλου είναι μια λύση, που εν μέρει αντικαθιστά τις ισορροπίες.
Η άμεση εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως προτείνεται από τον εμπορικό σύλλογο είναι μια άλλη.
Αστυνόμευση με ισονομία! Όχι πεζοδρόμια 3 μέτρα με κολωνάκια στον ένα δρόμο και καφάσια, καρέκλες και διάφορα άλλα, στον παράλληλο.
Τέλος ακούστε με προσοχή και σεβασμό τις απόψεις των καταστηματαρχών. Οι περισσότεροι είναι πετυχημένοι επαγγελματίες και γνωρίζουν πολύ καλά πως «αναπνέει» η αγορά. Δεν είναι ηλίθιοι. Επιθυμούν την αναβάθμιση της. Οι οικονομικές συγκυρίες λογικό είναι να αυξάνουν τις ανασφάλειες τους. Κατανοήστε τους!


13 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ!!!!

  ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ; ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ; Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΕΞΟΝΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΚΑΠΟΙΩΝ.

  ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΑ!! ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ;

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΒΑΡΑΕΙ!!

 2. ΚΥΡΙΕ nikos

  1. Στον τίτλο υπάρχει ερωτηματικό.
  2. «.. Πολλές είναι οι φορές που φαντασιωνόμαστε ως λαός διάφορα σενάρια ή που δημιουργούμε ως κοινωνία αποδιοπομπαίους τράγους.» Από την πρόταση αυτή ένας καλοπροαίρετος προσεκτικός αναγνώστης εύκολα κατανοεί ότι δεν υιοθετώ απόψεις περί σχεδίων καταστροφής της αγοράς ή αποδίδω στον μελετητή ρόλους που δεν έχει.
  3. Εάν τα επιχειρήματα που παραθέτω είναι αστεία, προφανώς και είναι δικαίωμα σας να το πιστεύετε. Η ανωνυμία όμως σας δίνει το δικαίωμα να εκφράζετε την άποψη ότι έχουν γραφεί επειδή με έχει κτυπήσει ο ήλιος.
  4. Επειδή λοιπόν με έχει κτυπήσει ο ήλιος σας λέω (με ονοματεπώνυμο) ότι είστε ένας μαλάκας.

  ΠΛΑΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κ. ΜΠΑΣΤΕΑ;

 3. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ-ΣΑΧΛΟΣΧΟΛΙΑ…..ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 4. Aγαπητοί φίλοι

  Σκοπός της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας είναι ο ζωντανός διάλογος σε πραγματικό χρόνο πάνω στα ρεπορτάζ και τα άρθρα που δημοσιεύονται στην έντυπη μορφή της.
  Παρακαλείστε ν΄ αποφεύγετε τους χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν τιμούν κανένα και κυρίως δεν βοηθάνε να επικεντρωθούμε στο ζητούμενο που είναι η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων.
  Ιδιαίτερα τους χαρακτηρισμούς και τ΄ απαξιωτικά σχόλια πρέπει ν΄ αποφεύγουν οι ΑΝΩΝΥΜΟΙ σχολιογράφοι οι οποίο καλό είναι να σέβονται, όσο και αν διαφωνούν, τους επώνυμους αρθρογράφους της εφημερίδας οι οποίοι τολμούν και εκτίθενται διατυπώνοντας δημόσια τις απόψεις τους.
  Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε καλό είναι τα σχόλια να γίνονται επώνυμα έτσι ώστε να γνωριζόμαστε.
  Σε μια πόλη ζούμε και πασχίζουμε πρώτα για το καλό της και μετά για την επικράτηση των απόψεών μας

  ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΣΤΕΑΣ
  εκδότης

 5. «Ο Βλαστός τα έχει πάρει από το Βωβό για να κλείσουν την αγορά και να φτιάξουν στην περιοχή μας ΜALL» άκουσα πρόσφατα να ισχυρίζεται καταστηματάρχη.

  Αφου ειστε κατα της ανωνυμιας γιατι δεν λετε το ονομα του καταστηματαρχη? Αν αυτο δεν ειναι συκοφαντια δεν ξερω τι ειναι.

  Περίοδος οικονομικής κρίσης, με πτώση του τσίρου

  Αντε να παμε να πιουμε κανα ουζο με τσιρο τωρα γιατι πολυ ασχοληθηκαμε! Αν δε θελετε ποδηλατοδρομο στον δημο σας ποτε σας μην σωσετε! Δεν τρεφω αυταπατες οτι απο τα 3.5 χλμ θα γινουμε Ολλανδια!

 6. Εαν η τοπική αγορά όπως το παρουσιάζει το άρθρο θεωρεί πρόβλημα την κατασκευή ποδηλατοδρόμων,ας αναλάβουν οι καταστηματάρχες να κόψουν τα μαγαζιά τους στη μέση και να παραχωρήσουν τα ‘μισά’ στο παρκάρισμα των αμαξιών.
  Το γεγονός οτι ο Έλληνας πάει καβάλα μέχρι το περίπτερο δεν μπορεί να είναι εις βάρος του διπλανού του Έλληνα που επιθυμεί να βλέπει τη γειτονιά του σαν γειτονιά και όχι σαν ένα πακέτο λαικής αγοράς-κορναρίσματος-πανικού-βρισιδιών και πάει λέγοντας.
  Ποιος να ερωτηθεί για το αν θα γίνουν?
  Δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό…Ρώτησε ποτέ κανείς τους κατοίκους μίας περιοχής για το πώς θα γίνει ένα έργο?
  Εαν ήταν να ρωτάμε κάθε φορά πόρτα πόρτα,ούτε τα ήδη υπάρχοντα δεν θα είχαμε φτιάξει.Και επίσης δεν θα υπήρχε ο διαχωρισμός μεταξύ των επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με αυτα τα θέματα,θα ήμασταν όλοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ…
  Τώρα,το αν δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και ζορίζεται ο κόσμος,ΑΠΛΑ ΑΣ ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΟΥ!Δεν υπάρχει πιο φυσιολογικό πράγμα απο το περπάτημα,το ποδήλατο,το λεωφορείο.Τα οποία σημειωτέον,πήζουν και αργούν…λόγω των αμαξιών στην κίνηση.
  Ακόμα και το πεζοδρόμιο να διαπλατυνθεί,έργο υγείας και φυσιολογικής ζωής είναι.
  Σας παρακαλώ λοιπόν,σταματήστε να μας γεμίζετε τα κεφάλια με σενάρια τριτοκοσμικού καναλιού και για μία φορά δώστε λίγο χρόνο σε κάτι νέο.
  Στην τελική και οι ποδηλάτες είναι φορολογούμενοι πολίτες και απο τη στιγμή που η συνύπαρξη τους στο οδόστρωμα κρίνεται επικίνδυνη,[δεν φημίζονται για την ποιοτική τους οδήγηση οι Έλληνες απο ότι φαίνεται απο τα τροχαία],δικαιούνται ένα έργο ΖΩΗΣ.
  ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ.

  Πρώτα η ανθρώπινη ζωή,μετά η δουλειά.

  Ευχαριστώ πολύ

 7. Είναι καιρός, για το καλό όλων μας, να προχωρήσουμε μπροστά ενθαρύνοντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης. Δεν χωράνε πλέον άλλα αυτοκίνητα. Είναι απαράδεκτο από όλες τις απόψεις, να χρησιμοποιούμε το ΙΧ για να πάμε μέχρι το περίπτερο. Αυτή η κακή-Ελληνική νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Όσο και ανασφαλείς να νοιώθουμε έξω από τα αυτοκίνητά μας οφείλουμε να παραδεχτούμε πως είναι το σωστό. Λίγος καιρός προσαρμογής χρειάζεται και όλα μετά θα είναι καλύτερα για όλους. Ειδικά για τα καταστήματα. Δείτε την κίνηση των καταστημάτων στους(ο θεός να τους κάνει)πεζόδρομους. Δείτε τα online καταστήματα που κάνουν χρυσές δουλειές και αυξάνονται… Δεν αναρωτιέστε γιατί;

  Τέλος! όποιος θέλει να πάει για ψώνια να πάρει τα πόδια του, το λεωφορείο και τώρα και το ποδήλατο. Δεν θα μας πέσει η μυτούλα…

 8. λυπαμαι πολυ για τις «αερολογιες» κυριε γιαννου περι διαπλοκης για MALL και κλεισιμο αγορων. τι θα πει ακουγεται οτι… απο που ακουγεται; φερνει ψιθυρους ο αερας; κανει ηχω το απεναντι βουνο; ή μηπως οταν βρεχει και φυσαει νοτιας απο τη σαχαρα μαζι με το κοκκινοχωμα ερχονται και σωματιδια απο το υπερπεραν; οποιος εχει στοιχεια ας τα καταθεσει επωνυμα και με αποδειξεις , αλλιως κατανταει γραφικος και αναξιοπιστος. η αναπαραγωγη τετοιων τασεων απο τριτους δεν προσφερει κατι, αντιθετα αποπροσανατολιζει και δημιουργει επιτηδες εντυπωσεις.
  η λογικη του παρκαρω εξω απο το μαγαζι για να ψωνισω καβαλωντας πεζοδρομια, κλεινοντας γκαραζ, εμποδιζοντας πεζους, διαδρομους τυφλων, μπροστα σε στασεις λεοφορειων με τη δικαιολογια «10 λεπτακια εκανα μονο», πρεπει δια παντος να εκλειψει… ΚΙ ΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ.
  στην ελλαδα εχουμε βαρεθει ν’ ακουμε καθε λιγο οτι θα πεθανουμε απο την πεινα, θα βγουν οι οικογενειες μας στο δρομο να ζητιανευουν στα φαναρια και εχουμε γεμισει με τσεροκια, λαντκρουζερ, κομπρεσορες, ενω ο κυριος προεδρος των καταστηματαρχων της ερυθραιας δηλωνει οτι το επιπεδο των κατοικων δεν δενει αισθητικα με το ποδηλατο, γιατι δεν παει το τρουσαρντι κοστουμι με ποδηλατο. φοβερο επιχειρημα αυτο… οπως και ολα τ’ αλλα εξαλλου… αλλα βεβαια παλι ουτε με το λεοφωρειο ταιριαζει το τρουσαρντι κουστουμι. μονο με τζιπαρες παρκαρισμενες πανω σε πεζοδρομια μπροστα στα μαγαζια της ερυθραιας συναδει. ανεβαζει και το πρεστιζ του μαγαζιου ετσι.

 9. anekdoto ths hmeras………

  Με αφορμή λοιπόν τους ποδηλατοδρόμους στη Ν. Ερυθραία ακούγεται ότι η κατασκευή τους αποτελεί τμήμα σχεδίου εξόντωσης των τοπικών αγορών, που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία κράτους μεγαλοκατασκευαστών με εκτελεστικά όργανα τους καθηγητές του Πολυτεχνείου. «Ο Βλαστός τα έχει πάρει από το Βωβό για να κλείσουν την αγορά και να φτιάξουν στην περιοχή μας ΜALL» άκουσα πρόσφατα να ισχυρίζεται καταστηματάρχης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αν δεν έπεφτε στην αντίληψη μας ότι επικρατεί στην αγορά η άποψη πως οι ποδηλατοδρόμοι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που υλοποιείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ερήμην του δήμου μας.

 10. Ευτυχώς, δεν αποφασίζουν οι εμπορικοί σύλλογοι για το πως θα διαχειριστούν οι δήμοι τον δημόσιο χώρο τους. Ο δήμος πρέπει αρχικά να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημοτών του και ύστερα έρχονται οι ανάγκες των υπολοίπων. Αναρωτιέμαι, πόσοι από τους καταστηματάρχες της Νέας Ερυθραίας κατοικούνε στην Νέα Ερυθραία? Πιστεύει κανείς πως διατηρώντας την υπάρχουσα χαώδη και άναρχη κατάσταση η Νέα Ερυθραία σαν προορισμός θα μπορέσει να ανταγωνιτεί το mall και τους άλλους δήμους που ήδη προχωράνε σε πεζοδρομήσεις? Η ευκολία (ο Θεός να την κάνει) στην στάθμευση δεν είναι το μόνο κριτήριο επιλογής για έναν καταναλωτή και σε τελική ανάλυση το ευρώ του πεζού και του ποδηλάτη έχει την ίδια αξία με το ευρώ εκείνου που επιλέγει να πάει στην τοπική (με έμφαση στην συγκεκριμένη λέξη) αγορά με το αυτοκίνητο του. Επώνυμα ή ανώνυμα πάντως, το ήθος του καθένα φαίνεται από αυτά που γράφει και όταν κάποιος δεν μπορεί να σεβαστεί την αντίθετη άποψη τότε δύσκολα τον φανταζόμαστε να σέβεται τον πεζό, το ΑμεΑ, τον ηλικιωμένο, τα παιδιά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.