ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Με προσλήψεις μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, που υλοποιούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Περιφέρεια Αττικής, επιχειρεί ο Δήμος Κηφισιάς να ανακτήσει μέρος του χαμένου προσωπικού του και να εξυπηρετήσει κοινωνικές και άλλες δομές του. «Αγκάθι» στην όλη προσπάθεια, πέραν των διαπιστωμένων ελαστικών και πρόσκαιρων (για πεντάμηνο) σχέσεων απασχόλησης που επιβάλλονται σε αυτήν την κατηγορία εργαζομένων «δεύτερης κατηγορίας», και οι καθυστερήσεις πληρωμής τους.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού απασχολήθηκαν 17 εργαζόμενοι (επί συνόλου 80 αιτήσεων) με πεντάμηνη πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης μνημονίου μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς και της ΜΚΟ «Quality Network», οι οποίοι ενίσχυσαν κυρίως τους τομείς της Υπηρεσίας Πρασίνου (καθαρισμός ρεμάτων, εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.).

Ένα δεύτερο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων μέσω ΜΚΟ υλοποιεί σήμερα η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ του Δήμου Κηφισιάς, με την πρόσληψη άλλων 25 ατόμων, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και τρίτο πρόγραμμα, το οποίο διεκδικεί και πάλι το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο. Πρόκειται για εργαζόμενους που αμείβονται με το 80% της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (περίπου 625 ευρώ), ενώ δεν μπορούν να κατοχυρώσουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, καθώς βρίσκονται σε καθεστώς δανεισμού.

«Αναγκαίο κακό»

Ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης, με δηλώσεις του στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ, επισημαίνει για το ιδιότυπο αυτό καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων στους δήμους:

«Ασφαλώς, το να συνεργάζεσαι με προσωπικό το οποίο είναι περιστασιακό και για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν είναι το καλύτερο για έναν δήμο. Σίγουρα υπάρχουν έκτακτες εργασίες που θα μπορούσε να καλύψει κάποιο εποχικό προσωπικό και υπάρχουν οι διαδικασίες μέσω των διαγωνισμών για προσλήψεις ορισμένου χρόνου.

Επειδή, όμως, όλα αυτά έχουν μειωθεί, είμαστε σχεδόν αναγκασμένοι να δεχτούμε τις προτάσεις που μάς κάνουν οι ΜΚΟ για πρόσληψη προσωπικού πεντάμηνης διάρκειας και για συγκεκριμένο αντικείμενο.

Παράλληλα αυτό βοηθάει ως ένα βαθμό και στη μείωση της ανεργίας στην πόλη μας, γιατί υπάρχει σε ευρύτερο βαθμό το στοιχείο της εντοπιότητας. Προχωράμε στην αναζήτηση προσωπικού μέσω της συνεργασίας μας με ΜΚΟ, τη στιγμή που δεν επαρκεί το δικό μας προσωπικό και μην έχοντας άλλη λύση. Θα προτιμούσαμε να έχουμε προσωπικό μόνιμο, καθώς οι άνθρωποι αυτοί, που είναι φιλότιμοι, προσπαθούν και θέλουν να εργαστούν, πολλές φορές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, διότι σε αρκετές εργασίες δεν είναι εξειδικευμένοι».

Ο κ. Χιωτάκης επιβεβαιώνει το γεγονός της επί μηνών καθυστέρησης πληρωμής των συγκεκριμένων εργαζομένων:

«Σίγουρα έχουν υπάρξει προβλήματα πληρωμών τους, καθώς οι ΜΚΟ πληρώνονται από μια πηγή, που είναι το υπουργείο Εργασίας. Όταν το υπουργείο Εργασίας δεν πληρώσει τις ΜΚΟ, δεν θα πληρωθεί και ο κόσμος. Είχαμε λοιπόν το φαινόμενο για τέσσερις μήνες εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας στον Δήμο μας να μην έχουν πληρωθεί και τον πέμπτο μήνα πληρώθηκαν τους δυο πρώτους.

Αμέσως μετά έφυγαν, καθώς έληξε η σύμβασή τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει και η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. Είναι ένα ‘‘αναγκαίο κακό’’, το οποίο εύχομαι να μη συνεχιστεί και να προχωρήσουμε καλύτερα στην πρόσληψη προσωπικού, έστω ορισμένου χρόνου, αλλά από τον Δήμο και μεγαλύτερης διάρκειας από τους πέντε μήνες».

Ποιοι ωφελούνται     

Το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίθηκε για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ του Δήμου Κηφισιάς, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ΚΕΑΝ (ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ) έχει ήδη ξεκινήσει. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο «τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την υλοποίηση κοινωφελών έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Όπως τονίζει η πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Μαρία Κεφαλά – Σαλματάνη, «άμεσα ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι κυρίως οι νέοι, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα από την ανεργία. Στόχο αποτελούν επίσης οι ειδικές κοινωνικές ομάδες, αλλά και νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι ζητούν ευκαιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η φύση των προτεινόμενων δράσεων θα βοηθήσει τους ωφελούμενους να γίνουν ενεργά μέλη της πόλης τους και να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό πιο αποτελεσματικά, αφού θα μετέχουν στον εξωραϊσμό και τη βελτίωση του αστικού, φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος κάθε γειτονιάς και θα εναποθέσουν τη δημιουργικότητα και προσφορά τους στους συμπολίτες τους».

Τομείς απασχόλησης 

Οι 25 εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν για ένα πεντάμηνο θα απασχοληθούν στους παρακάτω τομείς:

● Συνεργεία αποκατάστασης κοινωνικών υποδομών: Μια πρότυπη  πιλοτική δομή φροντίδας και προστασίας υγείας και ψυχικής υγείας για ανθρώπους που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και χρήζουν βοήθειας και στήριξης.

● Κοινωνικό παντοπωλείο – Ιματιοθήκη: Μια τράπεζα τροφίμων και ρούχων, η οποία παρέχει τα είδη του δωρεάν σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

● Πρότυπος λαχανόκηπος και θεραπευτικός κήπος: Στην παρούσα φάση θα πραγματοποιηθούν οικολογικές δράσεις, επιδιώκοντας να λειτουργήσει μια κοιτίδα  καθημερινής συνάντησης οικολογικών αναζητήσεων, εξάσκησης καλλιεργητικών πρακτικών και διεργασιών και γενικά δημιουργικών οικο-απασχολήσεων, εκδηλώσεων και επιμορφωτικών ενημερωτικών σεμιναρίων, με την παραπάνω θεματολογία.

 Δημιουργική απασχόληση ατόμων τρίτης ηλικίας:  Πραγματοποιείται μέσω βιωματικών εργαστηρίων.

 Πολιτιστικές δράσεις.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ του Δήμου Κηφισιάς, τέλος, με δικαιούχο τη ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, αναμένει την έγκριση και δεύτερου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, που αφορά στη δημιουργία νέων και τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». Σκοπός είναι η στήριξη και η παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, με τις παρακάτω δομές:

● Δύο κοινωνικά παντοπωλεία, με άμεσα ωφελούμενες 300 οικογένειες, τουλάχιστον, τον μήνα.

● Δύο Δομές παροχής συσσιτίων, με άμεσα ωφελούμενους 200 ανθρώπους ημερησίως.

 Δύο φαρμακεία, με άμεσα ωφελούμενους ανθρώπους μηνιαίως.

● Τράπεζα χρόνου, με ωφελούμενους όσους κατά προτεραιότητα έχουν άμεση ανάγκη υλικής στήριξης και υπηρεσιών.

● Γραφείο Διαμεσολάβησης, με ωφελούμενους τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα.

 

ΠΗΓΗ: Γιώργος Κανελλόπουλος, Εφημερίδα ¨ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.