Έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 μπορούν οι οφειλέτες του Δήμου Κηφισιάς να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, όπως ανακοίνωσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Οι οφειλέτες μπορούν να επισκέπτονται το Ταμείο του Δήμου προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις και με σημαντικές μειώσεις και απαλλαγές σε τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 52, παρ. 1 του Νόμου 4483/17.

Για εφάπαξ καταβολή, άνευ προστίμων και προσαυξήσεων, ισχύει, σύμφωνα με την Ταμειακή Υπηρεσία, ρύθμιση 100 δόσεων με ελάχιστο ποσό δόσης 20 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας καλώντας στους αριθμούς τηλεφώνου 213 2007181, 213 2007138, 213 2007283, 213 2007134.