Προς απάντηση της επιστολής του κ. Γεώργιου Σκορδίλη εκπαιδευτικού και Δημοτικού Συμβούλου Κηφισιάς, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 401 στις 18-3-2011, σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή, καθώς στην επιστολή του αυτή ο κ. Δημοτικός Σύμβουλος στρέφεται κατά του Γυμνασίου Εκάλης, του σχολείου μας, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή και ανεπίτρεπτα στοιχεία και επιχειρήματα για εκπαιδευτικό, και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας. Αξιότιμοι ΚύριοιΩς εκπαιδευτικοί αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι ένα σχολείο θα μπορούσε να ξεσηκώσει τέτοιο μένος εναντίον του !Με αισθήματα βαθιάς οδύνης και αποτροπιασμού παρακολουθούμε να εκδιπλώνεται εκ νέου λυσσαλέα επίθεση εναντίον του γυμνασίου Εκάλης, χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε ούτε στους εαυτούς μας, ούτε στους μαθητές μας το γιατί.Θέλουμε να τονίσουμε εξ αρχής ότι δεν διεκδικούμε την επ? αόριστον λειτουργία του Γυμνασίου μας, εφόσον δεν συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι. Διεκδικούμε όμως σθεναρά για το σχολείο μας τη δυνατότητα να λειτουργήσει και τις επόμενες σχολικές χρονιές, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι τώρα αρχίζει να επιδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα της σκληρής προσπάθειας, που κατέβαλλε συνεχώς επί τρία χρόνια σύσσωμο το έμψυχο δυναμικό του Γυμνασίου Εκάλης, προκειμένου να αναπτύξει τέτοιας ποιότητας και μεγέθους έργο, ώστε να αντικρούσει έμπρακτα την έωλη λασπολογία που δεχόταν και δέχεται καθημερινά ένας χώρος ,μέσα στον οποίο αναπτύσσονται αθώες και πανέμορφες παιδικές ψυχές!Συγκεκριμένα, οφείλουμε να απαντήσουμε στην επιστολή του συναδέλφου και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Κηφισιάς κ. Σκορδίλη Γεώργιου,που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα σας με αριθμό φύλλου 1075/18-3-2001, καθώς στην εν λόγω επιστολή του, αφενός χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία, για να στηρίξει την επίθεση που εξαπολύει στο Γυμνάσιο Εκάλης, αφ΄ετέρου αποδίδει έμμεσα στο σχολείο μας το χαρακτηρισμό« σχολείο ιδρυματικού τύπου».Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:1). Ο κ. Σκορδίλης αναφέρει ότι «το Γυμνάσιο Εκάλης ιδρύθηκε κατά παρέκκλιση κάθε κανόνα δεοντολογίας, που διέπει την ίδρυση σχολικών μονάδων». Βασίζει δε την επιχειρηματολογία του στο ότι δεν υπήρχε διαπιστωμένη αυξητική τάση του αριθμού των μαθητών στην Εκάλη και ότι η ίδια διοίκηση είχε απορρίψει την ίδρυση σχολείου στις Αδάμες της Νέας Κηφισιάς. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κ. Σκορδίλη αν οι κανόνες που αναφέρει για την ίδρυση σχολικών μονάδων είναι κανόνες δεοντολογίας ή πρακτικοί λόγοι, καθώς επίσης και να τον ενημερώσουμε ότι το Γυμνάσιο Εκάλης ιδρύθηκε το σχ. Έτος 2008-09 με απόφαση του τότε Δήμου Εκάλης, που ουδεμία διοικητική σχέση είχε με την περιοχή Αδάμες της Νέας Κηφισιάς.2). Ο κ. Σκορδίλης αναφέρει ότι η χρηματοδότηση του κτιρίου του Γυμνασίου Εκάλης ,έγινε από τον Ο.Σ.Κ. σε ιδιοκτησία του Ζαννείου Ιδρύματος, γεγονός το οποίο είναι απολύτως ψευδές και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τα στοιχεία του φακέλου που τηρείται πλέον στα αρχεία του Καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς. Όσον αφορά δε στο μηνιαίο μίσθωμα ύψους 13.000 Ε,που καταβαλλόταν για το Γυμνάσιο Εκάλης στο Ζάννειο Ίδρυμα, μετά από διαπραγμάτευση ,που έγινε μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Ζαννείου Ιδρύματος επαναπροσδιορίστηκε στο ήμισυ ήτοι στα 6.500Ε. Ας σημειωθεί ότι ο Δήμος Κηφισιάς έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι προτίθεται να καταβάλλει το νέο μειωμένο μίσθωμα μέχρι την οριστική στέγαση του Γυμνασίου Εκάλης σε δημόσιο κτίριο.3). Επειδή ο κ. Σκορδίλης αναφέρεται σε δαπάνες που αφορούν στο Γυμνάσιο Εκάλης και όπου όπως ισχυρίζεται, επιβαρύνουν το Δημόσιο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το Ζάννειο Ίδρυμα καλύπτει όλες τις λειτουργικές δαπάνες του Γυμνασίου Εκάλης εκτός από τους λογαριασμούς τηλεφώνου.4). Δεν είμαστε πεπεισμένοι σχετικά με το αν το Γυμνάσιο Νέας Ερυθραίας, όπως υποστηρίζει ο κ. Σκορδίλης, μπορεί να στεγάσει χωρίς προβλήματα το σύνολο των μαθητών δεδομένης της αυξητικής τάσης ,που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα ως προς τη ζήτηση του Γυμνασίου Εκάλης. Σημειώστε ότι διαφαίνεται στροφή της μαθητικής ροής από τα ιδιωτικά προς τα δημόσια σχολεία της περιοχής μας. Τα προβλήματα που θα υπάρξουν στο διδακτήριο του Γυμνασίου της Νέας Ερυθραίας μετά την επιχειρούμενη συγχώνευση των δύο σχολείων προκύπτουν και από το υπ? αρ. 1243/11-2-2011 έγγραφο του Διευθυντή της Β΄Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας κ. Σιψή Δημήτριου, που απευθύνεται στον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής κ. Κουμέντο Ιωάννη, καθώς και από τις καταγεγραμμένες αντιδράσεις της Διεύθυνσης του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας. Τα προαναφερθέντα στοιχεία καταδεικνύουν ως αστήρικτη και αβάσιμη την υποστήριξη της επιχειρούμενης συγχώνευσης των δύο σχολείων.5).Μετ? επιτάσεως εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Σκορδίλη στην εν λόγω επιστολή του, δηλώσεις με τις οποίες χαρακτηρίζει έμμεσα το Γυμνάσιο Εκάλης ως σχολείο με « ιδρυματικό χαρακτήρα».Παρακαλούμε τον εκπαιδευτικό κ. Σκορδίλη να μας εξηγήσει, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχει ένας χώρος με στοιχεία ιδρυματικού χαρακτήρα και ποια ακριβώς σχέση έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά με το Γυμνάσιο Εκάλης.Επίσης, θα θέλαμε να μας απαντήσει με σαφήνεια ο κ. Σκορδίλης για το ποια ερευνητική μεθοδολογία έχει χρησιμοποιήσει, ποιούς εκπαιδευτικούς χώρους έχει μεθοδικά παρατηρήσει και με ποιούς ακριβώς επιστημονικούς τρόπους έχει διαπιστώσει ότι « το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι θετικότερο για όλους όταν παρέχεται σε χώρο που δεν έχει στοιχεία ιδρυματικού χαρακτήρα».Τι ακριβώς εννοείτε κ. Σκορδίλη με τη φράση « αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας;» Εννοείτε το γνωστικό αποτέλεσμα; Το ηθικό αποτέλεσμα; Το συναισθηματικό αποτέλεσμα; Το ηθικό αποτέλεσμα; Το συναισθηματικό αποτέλεσμα; Το κοινωνικό αποτέλεσμα; Ένα από τα παραπάνω; Όλα τα παραπάνω;Από την πλευρά μας, εμείς που συναποτελούμε το Σύλλογο διδασκόντων του Γυμνασίου Εκάλης δηλώνουμε περήφανοι και ευτυχείς που έχουμε ως μαθητές μας λίγα από τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Ζάννειο Ίδρυμα.Τα παιδιά αυτά δίδαξαν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο εμάς τους καθηγητές τους τι θα πει να παλεύεις να ζήσεις, να ξεχωρίσεις και να αγαπηθείς μακριά από τη θαλπωρή της οικογένειας. Μας έμαθαν τι σημαίνει αγωνίζομαι να μάθω, τι σημαίνει προσπαθώ, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει έχω αστείρευτη δύναμη μέσα μου, τι σημαίνει χαίρομαι που υπάρχεις!Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές μας, είτε προέρχονται από το Ζάννειο είτε όχι, μπορούν να σας κοιτάξουν κατάματα κ. Σκορδίλη και να σας δείξουν ξεκάθαρα πως όχι μόνο οι γνώσεις τους είναι πολλές, αλλά και πως η ψυχή τους « λάφυρο δεν γίνεται, ούτε κτήμα» (Ιλιάδα, ραψ. Ι,στ.408). Οι μαθητές του Γυμνασίου Εκάλης, απ? όπου και αν προέρχονται, αποτελούν τη δική μας καθημερινή έμπνευση και δικαιώνουν την επιλογή μας να γίνουμε εκπαιδευτικοί. Εκάλη 23/3/2011 Με εκτίμηση
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.