Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Παραχώρηση τιμής ένεκεν εις το διηνεκές, του δικαιώματος χρήσης του χώρου ενταφιασμού της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη στο Κοιμητήριο Κηφισιάς, (άρθρο 11 Κανονισμού Κοιμητηρίου Κηφισιάς), καθώς και απαλλαγή των τελών ενταφιασμού.
 2. Έγκριση για «Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 257/2016 απόφασης του Δ.Σ. επανεπιβολής της ρυμοτομικής αποζημίωσης στο Ο.Τ. 92-87-87Α της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
 3. Έγκριση για «Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 156/2016 απόφασης του Δ.Σ. η οποία αφορά την έγκριση της διορθωμένης πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, λόγω άρσεων απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων στο Ο.Τ. 701 επί της οδού 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς».
 4. Έγκριση της 6ης  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.
 5. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2016.
 6. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016 (κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ.: 18260/1-8-2016 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
 7. Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους» ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων 2016.
 8. Επί της 571/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά  επιβολή καθορισμού συντελεστών Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2017 στο Δήμο Κηφισιάς.
 9. Επί της 572/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2017 στον Δήμο Κηφισιάς.
 10. Έγκριση για οριστική παραλαβή της μελέτης: «Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και έλεγχος βιοκλιματικής συμπεριφοράς για την κατασκευή κτηρίου εξυπηρέτησης των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού πάρκου στην Κάτω Κηφισιά».
 11. Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο έκτακτο θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Αλλαγή του “Καλλικράτη” – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο 17 και 18 Οκτωβρίου 2016 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης.
 12. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου Κηφισιάς στον «Συνεργατικό Σχηματισμό στον κλάδο του τουρισμού με επίκεντρο τον Βόρειο Τομέα Αθηνών (ΒΤΑ) – “DiscoverNorthAthens”».
 13. Έγκριση δαπάνης ύψους 750,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
 14. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2016.
 15. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.000,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6431.01 με τίτλο «Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε οργάνωση διαγωνισμού για την προβολή αυτού»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
 16. Επί αιτήματος για πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Λαμπρίδη Άννας-Μαρίας του Λάμπρου του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας.
 17. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας».
 18. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 19. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 20. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς».
 21. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σε διαγωνισμούς.
 22. Επί της 4/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση περιπτέρων και αποξήλωση κουβουκλίων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 23. Επί της 542/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για  την αμοιβή της δικηγόρου Κoντιζά Ειρήνης.
 24. Επί της 43/2016 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, σχετικά με την ονομασία ανώνυμου πεζόδρομου μεταξύ των Ο.Τ. Γ 973 ΚΑΙ Γ 972 στην περιοχή «Υπόλοιπο Ούλεν», σε οδό «Εύας Πάλμερ».
 25. Επί της 22/2016 Απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με αίτημα του 3ου Λυκείου για τη χρηματοδότηση κάλυψης εξόδων από τον Δήμο μαθήτριας και συνοδού καθηγήτριας στην 83η Διεθνή Σύνοδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην πόλη Λάαξ της Ελβετίας.
 26. Επί της 23/16 απόφασης της ΔΕΠ για παραχώρηση σχολικών χώρων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς για τη λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.
 27. Επί της 24/16 απόφασης της ΔΕΠ για παραχώρηση της ΑΠΧ «Δ. Βικέλας» του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς σε αθλητικούς Συλλόγους για το διδακτικό έτος 2016-2017.
 28. Επί της 25/16 απόφασης της ΔΕΠ για παραχώρηση των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 για πραγματοποίηση συνοικιακών συνελεύσεων.
 29. Επί της 26/16 απόφασης της ΔΕΠ για παραχώρηση σχολικών χώρων του Γυμνασίου N. Ερυθραίας για τη λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας και Αθλητικών Συλλόγων.
 30. Επί αιτήματος υπηρεσίας του Δήμου για την καταστροφή άχρηστων υλικών, σύμφωνα με το πρακτικό καταστροφής τους.
 31. Επί της 5/2016 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς που αφορά «Ίδρυση θέσεων – στάθμευσης ΤΑΞΙ στον Δήμο Κηφισιάς».
 32. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.326,04 ευρώ από κλήσεις ΚΟΚ.
 33. Επί αιτήματος για μειώσεις – διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημ. Ενότητας Ν. Ερυθραίας, μετά από την εκδίκαση – επεξεργασία 199 ενστάσεων συνολικού ποσού 27.273,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 34. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 458,25 ευρώ και έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 6739.01 επιστροφή φόρων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016 με α.α. πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 991/16.
 35. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 30,64 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 36. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 330,48 ευρώ από τους  Χρηματικούς Καταλόγους ΤΑΠ 2007 και 2008  (χ.κ.310/2009), ΤΑΠ 2010 (Χ.Κ.385/2010), (Χ.Κ.399/2010), ΤΑΠ 2011 (Χ.Κ.852/2011), ΤΑΠ 2012 (Χ.Κ.753/2012), ΤΑΠ 2013 (Χ.Κ.713/2013), ΤΑΠ 2014 (Χ.Κ.797/2014) και ΤΑΠ 2015 (Χ.Κ.960/2015).
 37. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 689,20 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 38. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 409,82 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 39. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 178,14 ευρώ Τελών Καθαριότητας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τον χρηματικό κατάλογο 394/2005 και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον χρηματικό κατάλογο 23/2016.
 40. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 144,85 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 41. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 9,95 ευρώ για την λογιστική τακτοποίηση.
 42. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 350,00 ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο 935/2015 παραβάσεων ΚΟΚ.
 43. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ 2011 έως 2015 ποσού 310,08 ευρώ και επαναβεβαίωση αυτών στο νέο ιδιοκτήτη.
 44. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλής ποσού 1.527,96 ευρώ από την κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης και επαναβεβαίωση σε νέο ιδιοκτήτη.
 45. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 242,09 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.