του Πέτρου Γιάννου 

Σε όλα τα σχολεία πρέπει υποχρεωτικά να διδαχθεί μια συγκεκριμένη ύλη, η οποία καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το τελευταίο είναι αυτό που προσδιορίζει το στόχο του σχολείου. Πέρα όμως από αυτό τον κοινό στόχο, τα σχολεία αυτοπροσδιορίζονται από άλλους παράγοντες, στους οποίους οφείλεται και η ταξινόμηση τους στην συνείδηση της κάθε τοπικής κοινωνίας.
Είναι λοιπόν «καλά» ή «κακά» τα σχολεία της Ν. Ερυθραίας ;
Παρέχονται ίσες ευκαιρίες για μάθηση σε όλους τους μαθητές; Το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης.
Στο 1ο Δημοτικό σχολείο ειδικό τμήμα ένταξης, που θα βοηθήσει παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες απουσιάζει, ενώ ακόμη και σήμερα υπάρχουν ελλείψεις σε βιβλία και διδακτικό προσωπικό.
Τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας δεν υπάρχει στο Λύκειο  (βλέπε αιτήματα μαθητών Λυκείου ).
Γνωρίζουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπει το σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ;

Κτιριακό δυναμικό  και  υλικοτεχνική υποδομή. Το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης.
Εάν εξαιρεθεί το Λύκειο τα υπόλοιπα κτίρια πάσχουν.
  Στο 1ο Δημοτικό υπάρχει έλλειμμα αιθουσών, η στέγη του γυμναστηρίου σαπίζει, η αυλή του με πολλά προβλήματα.
Το 2 & 3 ο Δημοτικό με αυτάρκεια σε χώρους, αλλά με χρόνια κατασκευαστικά προβλήματα, που σχετίζονται κυρίως με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
  Το κτίριο του Γυμνασίου παρουσιάζει ανεπάρκεια σε αίθουσες και έχει προβλήματα θέρμανσης και άλλα κατασκευαστικά, μεταξύ των οποίων την απουσία οργανωμένων καθαρών τουαλετών  ( βλέπε αιτήματα μαθητών Γυμνασίου ) !!
 Η δυνατότητα πρόσβασης που παρέχουν σε μαθητές με αναπηρία είναι ανύπαρκτη.
 Η αισθητική τους είναι υποβαθμισμένη ιδιαίτερα αυτή του 1ου Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου με τις αυθαίρετες παρεμβάσεις που έχουν γίνει.
 Οργανωμένος χώρος βιβλιοθήκης υπάρχει μόνο στο Λύκειο, ενώ βιβλιοθήκη ως χώρος συμπληρωματικός και απαραίτητος πλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν υφίσταται.
 Το ίδιο απαραίτητα και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, στα οποία επίσης παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα ( ευχαριστεί ο Σύλλογος γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου ιδιωτικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών γιατί πρόσφερε στο σχολείο υπολογιστή με οθόνη επίπεδη 15 ΤFT !!!  ).

Λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Τρίτο στοιχείο αξιολόγησης.
Το όραμα για ένα ολοήμερο σχολείο που θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, από το οποίο θα επιστρέφει ο μαθητής το απόγευμα από το σχολείο του και δεν θα χρειάζεται να ασχοληθεί με καμιά εξωσχολική γνωστική δραστηριότητα παραμένει πανελλαδικώς όνειρο θερινής νυκτός.
 Απουσία τραπεζοκόμου, έλλειψη σε ωρομίσθιους δασκάλους ειδικοτήτων είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας.

Ένα τέταρτο σημαντικό στοιχείο με το οποίο μπορεί να αυτοπροσδιορισθεί ένα σχολείο και να ταξινομηθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας αποτελούν  οι δραστηριότητες που αναπτύσσει στον αθλητισμό, τον πολιτισμό κ.λ.π.
 Σχολικός αθλητισμός απουσιάζει. Η συμμετοχή σε σχολικά πρωταθλήματα γίνεται πάντα ευκαιριακά, χωρίς να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία ενσωματωμένη στις δραστηριότητες των σχολείων μας.
 Η επαφή των παιδιών με την τέχνη για τα σχολεία μας αποτελεί ουτοπία. Η παρουσία τους σε παρελάσεις  εθνικές εορτές και στο τέλος του χρόνου με τις επιδείξεις μπορεί να είναι εντυπωσιακή και οι ενδυματολογικές τους προτιμήσεις να προσπαθούν να μιμηθούν αυτές κολεγίων, ( υποχρεώνοντας βέβαια τους γονείς να σπαταλήσουν ένα αρκετά σεβαστό ποσό  για  στολές ), το περιεχόμενο όμως των εορτών τους με τις οποίες εμφανίζονται στην τοπική κοινωνία παραμένει απαράλλακτο δεκαετίες, πεισματικά να μας θυμίζει ότι στα σχολεία μας δεν έχει αλλάξει τίποτε. ( Φωτεινή εξαίρεση οι εκδηλώσεις του Γυμνασίου).
 Σχεδόν μηδενική και ασυνεχής η συμμετοχή των σχολείων μας σε προγράμματα ( περιβάλλον, διατροφή, αγωγή υγείας κ.α ).
Τα εικαστικά ως ώρα διδασκαλίας κατά κανόνα παραχωρείται για να καλυφθούν «τα κενά».

Ποσοστό επιτυχίας εισαγωγής των μαθητών του Λυκείου μας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ο πέμπτος δείκτης αξιολόγησης.
Το ποσοστό αυτό είναι μικρό, εάν δε εκτιμηθεί το ποσοστό αυτό με βάσει την πρώτη προτίμηση των μαθητών γίνεται δραματικά μικρότερο.
Ο δείκτης αυτός αποτελεί έναν αντικειμενικό ποσοτικό δείκτη και η ανάλυση του  μας οδηγεί σε μερικά συμπεράσματα. Το Λύκειο αν και σχεδόν άρτιο ως κτίριο αλλά και σε επάρκεια υλικοτεχνικών υποδομών αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του, έτσι τουλάχιστον όπως αυτός καταγράφεται στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Άρα οι υποδομές μπορεί να είναι απαραίτητες φαίνεται όμως ότι δεν αρκούν για να εμφανίσει ένα Λύκειο αυξημένο ποσοστό εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. Υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται περισσότερο με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός εκπαιδευτικού συστήματος που ξεκινούν από την προσχολική αγωγή και περνούν από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου με ένα από τα αιτήματα τους εντοπίζουν μια από τις παραμέτρους του προβλήματος. Ζητούν την επανεκπαίδευση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο του εκπαιδευτικού συστήματος και στα σχολεία της πόλης μας στη μεγάλη τους πλειοψηφία φαίνεται να αποτελούν μια « κουρασμένη » ομάδα. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η  αξιολόγηση τους γίνεται  καθημερινά από τα παιδιά και την τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα ξεσηκωμού μαθητών και κατοίκων σε περιοχή της Κρήτης για να μην  απομακρυνθεί ο  Γυμνασιάρχης τους.
Είναι κοινό μυστικό ότι οι μαθητές του Λυκείου της Ν. Ερυθραίας αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους καθηγητές τους. Το γνωρίζουν και οι γονείς τους. Όταν όμως έρθει η κρίσιμη ώρα οι γονείς με το θεσμοθετημένο όργανο τους, το σύλλογο γονέων, αντί να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των παιδιών προσπαθούν να διατηρήσουν την ακινησία. Οι μαθητές του Γυμνασίου ζητούν καθαρές τουαλέτες και αντί ως γονείς και κοινωνία ολόκληρη, να ντραπούμε συστήνουμε στα παιδιά να συνεχίσουν στο ίδιο περιβάλλον και θα φροντίσουμε εμείς για τη βελτίωση των συνθηκών της σχολικής ζωής τους, το ίδιο αναποτελεσματικά όπως τόσο χρόνια έχουμε φροντίσει. Γιατί να μην τα αφήσουμε να διεκδικήσουν για το χώρο τους μόνοι τους. Ίσως είναι περισσότερο αποτελεσματικοί. Άλλωστε η επιτυχής διεκδίκηση των αιτημάτων τους πιθανόν να είναι και το καλύτερο μάθημα που θα έχουν διδαχθεί σε ολόκληρη τη σχολική τους ζωή.
Είναι λοιπόν «καλά» ή «κακά» τα σχολεία της Ν. Ερυθραίας ;
Μια αντίφαση που ξεχωρίζει στην ελληνική κοινωνία είναι η στάση μας απέναντι στη δημόσια παιδεία. Οι αντιφάσεις μιας κοινωνίας δεν είναι πάντοτε κακές. Πολλές φορές υποδηλώνουν σύνεση, όταν όμως παγιώνονται  γίνονται συνεργοί του πιο ακραίου συντηρητισμού.

Στο επόμενο φύλο : Πως ο ρόλος του Δήμου της Ν. Ερυθραίας  μπορεί να είναι καταλυτικός στην ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.