Παρατείνεται έως και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 η ηλεκτρονική διαβούλευση της μελέτης για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

Οι απόψεις των πολιτών θα ληφθούν, σύμφωνα με τον Δήμο, υπόψη στην τελική διαμόρφωση της μελέτης, ώστε να υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Νέα Ερυθραία.

Οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν τις απόψεις τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο diavoulefsi@kifissia.gr.