Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς ενημερώνει ότι τα επιδόματα πρόνοιας θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.