Μετρήσεις ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας διεξάγονται εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς, όπως ενημερώνει η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας, Δήμητρα Δελή.

Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, έχει συσταθεί μια Διεπιστημονική Επιτροπή με σκοπό τη μέτρηση της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός των ορίων του Δήμου προκειμένου:

Ως εκ τούτου, έχει αγοραστεί, όπως ενημερώνει ο Δήμος, κατάλληλο όργανο μέτρησης της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας το οποίο χρησιμοποιείται από τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής ώστε να γίνει χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο α) τον καθορισμό των απαιτούμενων αδειών και β) την ορθολογική χωροταξική κατανομή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας μετά από τις μετρήσεις.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται ήδη σε δημόσιους χώρους, με προτεραιότητα τους χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι, κοινό και ευπαθείς ομάδες (π.χ. σχολεία, ΚΑΠΗ, δημοτικές υπηρεσίες, χώρους νοσοκομειακής περίθαλψης), αλλά επιθυμεί να προβεί επιπλέον σε μετρήσεις και εντός κατοικιών και επαγγελματικών χώρων προκειμένου να υπάρχει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα και να ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο της Επιτροπής.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, η πρόεδρος καλεί όλους τους κατοίκους του Δήμου που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας προκειμένου να οριστεί ημέρα και ώρα μέτρησης της ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής, στον ιδιωτικό τους χώρο εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι για ορισμό συνάντησης μπορούν να καλούν στον αριθμό τηλεφώνου 213 2007677.