Όσοι  κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Κηφισιάς ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις Δομές του Δήμου τους,  Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, παρακαλούνται να προσέλθουν μέχρι την 10/12/2017 στις αντίστοιχες δομές στην Μαρίνου Αντύπα 5 για να υποβάλλουν την αίτηση τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους. Όσοι κάτοικοι ή δημότες είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις δομές αυτές πρέπει μέχρι την ίδια ημερομηνία να προσέλθουν στις δομές για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του φακέλου τους (πχ. Εκκαθαριστικό 2016, ενεργή κάρτα ανεργίας κλπ). Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται η σχετική αίτηση καθώς και το έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 6230919 και 210 6256945.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού) (εδώ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (εδώ)