Σύλλογος Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής Ανατολικής Νέας Ερυθραίας,

Με αφορμή τις αναπλάσεις των πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων στη Νέα Ερυθραία, ο Σύλλογος Αναβάθμισης Ποιότητας Ζωής Ανατολικής Νέας Ερυθραίας, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον δήμαρχο Κηφισιάς, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς:
Είναι γνωστό ότι από το 2008 άρχισαν στους Δήμους Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης αναπλάσεις με έργα πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων χρηματοδοτούμενα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα έργα αυτά είχαν προηγηθεί αποφάσεις της τότε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με τις οποίες είχαν εγκριθεί οι κυκλοφοριακές μελέτες, ως κατά τεκμήριο νόμιμες. Ήταν μια τακτική που ακολουθούσε και συνεχίζει να ακολουθεί η Περιφέρεια, όπως τουλάχιστον προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση 19259/ 17550/ 09-05-2012 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης, που αφορά στη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 474/2011 απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς. Σύμφωνα λοιπόν με τις κατά τεκμήριο νόμιμες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, οι δήμαρχοι μπορούσαν και μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις και έργα.
Οι ρυθμίσεις και τα έργα αυτά αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις γειτονιές του ενιαίου πλέον Δήμου Κηφισιάς. Αυτό άλλωστε επιδιώκεται από την πολιτική του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατοδρόμοι, που άρχισαν να κατασκευάζονται από το έτος 2009, απετέλεσαν τους διαδρόμους για την ελεύθερη κίνηση των πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ποδηλατιστών αλλά και κανάλια αέρος – «αεραγωγοί», γύρω από τις κατοικίες και τις γειτονιές μας, ειδικά όπου υπάρχουν πολυκατοικίες. Τα εκατοντάδες δέντρα που φυτεύτηκαν ενίσχυσαν το οξυγόνο των πόλεών μας. Τα χιλιόμετρα δημοτικού φωτισμού που κατασκευάστηκαν, έγιναν ασπίδα προστασίας της ζωής και περιουσίας μας το βράδυ. Τα παιδιά μας βγήκαν στους δρόμους για παιχνίδι. Οι συμπολίτες μας με καρδιαγγειακά προβλήματα περπάτησαν στους «δρόμους της καρδιάς». Στους πεζόδρομους, οι γείτονες γνωρίστηκαν, συζήτησαν, χάρηκαν, ειδικά σήμερα σε μια εποχή όπου έχουμε την ανάγκη συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ μας.
Η διαμπερής κυκλοφορία από το εσωτερικό των πόλεών μας εξωθήθηκε σε ικανό βαθμό προς τις βασικές οδικές αρτηρίες, όπως αυτές της λεωφ. Κηφισιάς και της εθνικής οδού. Οι ατέλειες και οι παραλήψεις των πρώτων ρυθμίσεων θα αποκατασταθούν με την εφαρμογή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης. Το παράλογο είναι, όταν υπάρχει πρόθεση από τον δήμο για την εξάλειψη κυκλοφοριακών προβλημάτων, όταν όλοι επιθυμούμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στηριζόμενες στην αρχή της ίσης κατανομής των βαρών από την διέλευση των οχημάτων και την προστασία της κατοικίας όπου και να βρίσκεται, να συντηρούνται έμμονες ιδέες κατοίκων με στόχο να ανατρέψουν ό,τι καλό και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Κάποιοι επιθυμούν να ανατραπεί και να επανέλθει εντονότερα η εσωτερική διαμπερής υπερτοπική κυκλοφορία και να υπάρχουν άνετοι χώροι στάθμευσης για τους επισκέπτες. Με απλά λόγια, να θυσιαστούν όλα στο βωμό του αυτοκινήτου και να επιβαρύνουμε τη ζωή μιας γειτονιάς γιατί –δήθεν- τα έργα που έγιναν ανέβασαν την αγοραστική αξία κάποιων ιδιοκτησιών.
Κύριε δήμαρχε, κύρια πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο σύλλογός μας και τα μέλη του Δ.Σ με την παρούσα επιστολή ζητούν:
1. Να συνεχίσετε τα ίδια έργα πνοής σε όλο το Δήμο και στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, στην ανατολική της περιοχή, την επέκτασή τους και στην οδό Βάρναλη, όπως έχει προβλεφθεί στις μελέτες και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να προβείτε στις αναγκαίες βελτιώσεις των υπαρχόντων έργων. Να προχωρήσετε στην εφαρμογή της εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο, κυκλοφοριακής μελέτης (σχέδιο 5Β, απόφαση 474/2011).
2. Να προστατέψετε με κάθε νόμιμο τρόπο ό,τι έργο έχει κατασκευασθεί μέχρι σήμερα και έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
3. Να προχωρήσετε σε κάθε ενέργεια ενημέρωσης κάθε Αρχής, δημόσιας ή δικαστικής, για την αξία των έργων που έχουν κατασκευασθεί και να τα προστατέψετε από κάθε μορφή μικρόψυχης ή αλόγιστης συμπεριφοράς.
4. Να υπερασπιστείτε το Δημόσιο Συμφέρον για νέες μορφές κίνησης στις πόλεις μας, όπως το ποδήλατο και η πεζοπορία.
5. Να υπερασπισθείτε το εθνικό συμφέρον, να μεγιστοποιείτε την απορροφητικότητα κονδυλίων από την ΕΕ και να μην εκθέτετε την χώρα μας έναντι των ευρωπαίων εταίρων.
6. Να υπεραμυνθείτε του δικαιώματος να ζούμε ασφαλείς στα σπίτια και τις γειτονιές μας.
Κύριε Δήμαρχε
Με την λογική κάποιων ιδιοκτητών περί δήθεν “μη τελειώσεως Διοικητικής πράξης” από την εμπειρία μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο Τύπος πολλές φορές έχει θάψει την ουσία, την πρόοδο και την ευημερία .
Λόγοι ασφάλειας δικαίου δεν συντρέχουν μόνο για το ιδιωτικό αλλά και για το Δημόσιο συμφέρον. Ας κοιτάξουμε λοιπόν την ουσία που, εν προκειμένω, είναι η βιωσιμότητα των πόλεων και της εθνικής οικονομίας μας και ας στηρίξουμε μαζί όλα τα έργα ανάπλασης των Δημοτικών Ενοτήτων μας αφού, αποτελούν αλυσίδα περιβαλλοντικής πολιτικής όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ο Σύλλογός μας έχει ως καταστατική του αρχή, όπως άλλωστε υποδηλώνει και η επωνυμία του, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Δεν υπογράφουμε την παρούσα επιστολή για την προστασία των δικών μας δρόμων, των παιδιών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες μιας γειτονιάς μόνο.
Συνηγορούμε για όλα τα έργα διαπλατύνσεων πεζοδρομίων – πρασίνου, φωτισμού και
μονοδρομήσεων, που πρέπει να χαρακτηρίζουν όλους τους δρόμους κάθε Δημοτικής Ενότητας. Υποστηρίζουμε κάθε κυκλοφοριακή ρύθμιση, η οποία θα απομακρύνει την άσκοπη χρήση του αυτοκινήτου, ή την υπερτοπική κυκλοφορία στις γειτονιές του Δήμου μας.
Δηλώνουμε ότι, με απαρχή την γειτονιά μας, θα υποστηρίξουμε και θα ενισχύσουμε κάθε ενέργειά σας για την υγεία, ασφάλεια και επικοινωνία που δικαιούται να έχει χωρίς διακρίσεις κάθε δημότης και κάθε γειτονιά της σημερινής Κηφισιάς, μέσα από την πολιτική της βιώσιμης κινητικότητας.
Με εκτίμηση, για το Δ.Σ. του Συλλόγου,
Η πρόεδρος Στυλιανή Χατζηανδρέου
Ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Τουτουδάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.