ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης).

Προ ημερησίας διάταξης θα γίνει παρουσίαση Απολογισμού Δράσης του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON WASTE-6a-2015 για τη διαχείριση απορριμμάτων, με τίτλο «CITY-OS».
 2. Συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στη συγκρότηση «Εταιρικής Σχέσης» με Δήμους της Π.Ε. του Βόρειου Τομέα Αθηνών για την προετοιμασία ενιαίας Στρατηγικής Παρέμβασης που θα περιλαμβάνει «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης» (ΣΟΑΠ) και Σχέδιο Δράσης Αστικής, Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης με εργαλείο την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
 3. Συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης: Διακρατική Συνεργασία INTERREG MED με τίτλο έργου: «GREENSCHOOL».
 4. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS με τίτλο «PROGRESS 2014-2020 Δήμου Κηφισια΄ς».
 5. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης των ζημιών και ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.
 6. Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2016 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής ».
 7. Επί της υπ΄ αριθμ. 120/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2016 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς.
 8. Επί της υπ΄ αριθμ. 621/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων για το 2016  στον Δήμο Κηφισιάς.
 9. Επί της υπ΄ αριθμ. 577/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 1) περί  επιβολής καθορισμού συντελεστή   ενιαίου τέλους καθαριότητας και  φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) 2) περί επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και καθορισμό συντελεστή αυτού και 3) περί προσδιορισμού συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2016.
 10. Επί της υπ΄ αριθμ. 576/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί επιβολής και καθορισμού συντελεστών  Τελών & Δικαιωμάτων Ύδρευσης οικονομικού έτους 2016.
 11. Επί της υπ΄ αριθμ. 604/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2016 στον Δήμο Κηφισιάς.
 12. Επί της υπ΄ αριθμ. 603/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για  το έτος 2016 στο Δήμο Κηφισιάς.
 13. Καθορισμός Τροφείων στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το οικονομικό έτος 2016.
 14. Ορισμός μελών για τη διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης κτηρίων του Δήμου Κηφισιάς (ΠΔ 270/81).
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
 16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (αρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).
 17. Μειώσεις-Διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημ. Ενότητας Ν. Ερυθραίας ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ενστάσεων (Άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 2362/95 και Άρθρο 93  παρ. 4  του Ν. 3463/2006).
 18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. λόγω απαλλαγής ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ (Ν.4199/2013).
 19. Επιστροφή ποσού ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ ως αχρεωστήτως καταβληθέν λόγω αλλαγής χρήσης.
 20. Διαγραφή ποσού από τους υπ΄ αριθμ. 835 και 849/2015 χρηματικούς καταλόγους Δημοτικών Τελών και επαναβεβαίωση σε νέο χρήστη.
 21. Διαγραφή ποσού 1.684,67 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 22. Διαγραφή ποσού 249,39 ευρώ από λογαριασμό ύδρευσης λόγω διπλής πληρωμής.
 23. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας».
 24. Ενεργοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Κηφισιάς χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις.
 25. Επί της 5/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τη διαγράμμιση οδοστρώματος για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Πατριάρχου Μαξίμου αρ. 13 στην Κηφισιά και τοποθέτηση εμποδίων Π.
 26. Επί της 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για μονοδρόμηση της οδού Στεφάνου Δέλτα.
 27. Επί της 105/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση προβολικού καθρέπτη επί της οδού Αχαρνών, στη συμβολή της, με την οδό Σωκράτους στο Ο.Τ. 127.
 28. Επί της 106/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την αποτροπή της στάθμευσης, επί της οδού Εχίνου αρ. 18 στο Ο.Τ. 551.
 29. Επί της 107/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τροφοδοσίας φαρμακείου και εξυπηρέτησης ΑμεΑ κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, επί της οδού Αγ. Τρύφωνος έναντι αρ. 43.
 30. Επί της 108/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τροφοδοσίας φαρμακείου και εξυπηρέτησης ΑμεΑ κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, επί της οδού Φραγκοπούλου  αρ. 26.
 31. Επί της 109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την τοποθέτηση προεξέχοντος τμήματος στεγάστρου εισόδου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 7.
 32. Επί της 110/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς στις οδούς Πατρών και Κορίνθου, πέριξ του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.
 33. Επί της 112/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Πύρρου, στη συμβολή της με τις οδούς Πλειάδων και Σειρήνων.
 34. Επί της 113/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για κατασκευή διάβασης πεζών και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών στην οδό Χελιδονούς, έμπροσθεν του αρ. 27, πριν από τη συμβολή της με την οδό Πύρρου, μεταξύ των Ο.Τ. 253 και 256.
 35. Επί της 114/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για λήψη μέτρων στην οδό Χαρ. Τρικούπη, στη συμβολή με την οδό Φιλαδελφέως, στο ρεύμα προς Ν. Ερυθραία, στο Ο.Τ. 204, για την αποτροπή της παρόδιας  στάθμευσης.
 36. Επί της 115/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π επί του πεζοδρομίου της οδού Σαρανταπόρου, έμπροσθεν του καταστήματος «ΒΕΝΕΤΗ» στο Ο.Τ. 349.
 37. Επί της 116/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π επί του πεζοδρομίου της οδού Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 313Α , στο Ο.Τ. 167.
 38. Επί της 117/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού Ηρώδου Αττικού, στη συμβολή με τη Λεωφόρο Κηφισίας, για την αποτροπή της παρόδιας στάθμευσης.
 39. Επί της 118/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, για την εφαρμογή της μονοδρόμησης της οδού Διονύσου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρήτης και Γορτυνίας.
 40. Επί της 119/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, για απαγόρευση στάθμευσης έναντι της εισόδου πάρκινγκ επί της οδού Διογένους 28.
 41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού» και Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων κάτωθεν της Λ. Θησέως».
 43. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση χλοοτάπητα Γηπέδου Ποδοσφαίρου» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 44. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού οδού Αγ. Τρύφωνος» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 45. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής σε τμήμα της οδού Μπουμπουλίνας» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 46. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων 2009» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 47. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικές ανακαινίσεις 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 48. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Αμαξοστασίου» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 49. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Νηπιαγωγείου Εκάλης» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 50. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιόρθωση επιχρισμάτων και εσωτερικοί χρωματισμοί 7ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 51. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας επί των οδών Αγίων Θεοδώρων και Κυριακού» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 52. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 53. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Δεληγιάννη» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 54. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Βιλτανιώτη» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 55. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Τριπολιτσάς από παράδρομο Ε.Ο. έως Παλλήνης» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 56. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «1η ασφαλτόστρωση οδών 2010» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.