Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2017, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 2. Έγκριση αιτήματος που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 3. Έγκριση αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2016) στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2017.
 4. Έγκριση αιτήματος για νέες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως 31/8/2017 με δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», για το έτος 2017.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ύψους 976,22 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών η τοπικών εορτών» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.03 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
 7. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» οικονομικού έτους 2017.
 8. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» οικονομικού έτους 2017.
 9. Έγκριση των Απολογισμών των οικονομικών ετών 2014 και 2015 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 10. Ορισμός επιτροπής για διατύπωση απόψεων επί του αναρτηθέντος προς διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ/τος για τις «Κατηγορίες και το Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης».
 11. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των 258/2016 & 667/2016 αποφάσεων του Δ.Σ., οι οποίες αφορούσαν την τροποποίηση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών λόγω διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού στον κόμβο Καλυφτάκη στο Ο.Τ. 1-2,5 περιοχής ΒΙ.ΠΑ. της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς».
 12. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 10/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση της επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία του Ο.Τ. 737 επί της οδού Αγίου Νεκταρίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για Αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα αντισφαίρισης σε ακίνητο επί της οδού Χελιδονούς 23, Κηφισιά Ο.Τ. 252-253.
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως επιχείρηση μαζικής εστίασης με παρασκευή και προσφορά πλήρους γεύματος – αναψυχής, κατάστημα Ι-11 & Π-11 κτήριο 2, επί της οδού Λ. Κηφισίας 238-240, Κηφισιά Ο.Τ. 81.
 15. Λήψη απόφασης επί της 100/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη μετατόπιση του περιπτέρου επί της Λ. Κηφισίας 243, έναντι του Ζηρινείου  στην Κηφισιά.
 16. Λήψη απόφασης επί της σχετικής απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει της εορτής του Πάσχα 2017.
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση α) παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έως 11 Ιουλίου 2017 β) μερικής αποπληρωμής.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2017 (αρ. 32 Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 19. Επί της 33/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του Αναξαγορείου Λυκείου Ν. Ερυθραίας στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς για τη λειτουργία τμημάτων κοινωνικού φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2016-2017.
 20. Επί της 30/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς στην Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς (ΑΕΝΚ) για το σχ. έτος 2016-2017.
 21. Επί της 31/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του 3ου Λυκείου  Κηφισιάς στην Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς (ΑΕΝΚ) για το σχ. έτος 2016-2017.
 22. Επί της 32/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του 1ου Γυμνασίου  Κηφισιάς στο ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» για την υλοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χωρών για το  σχολικό έτος 2016-2017.
 23. Επί της 34/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του 4ο Δημοτικού Κηφισιάς στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου για την λειτουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης για το έτος 2016-2017.
 24. Επί της 35/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του 2ου–3ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων για τη λειτουργία τμημάτων δημιουργικής  απασχόλησης για το έτος 2016-2017.
 25. Επί της 36/2016 απόφασης της ΔΕΠ που αφορά στην παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων του 2ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας στον Αθλητικό Σύλλογο (Αμαζόνες) για τη λειτουργία τμήματος ενόργανης γυμναστικής για το  έτος 2016-2017.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο που θα διεξαχθεί στις 3-4/4/2017 στο αμαξοστάσιο του Δήμου, με θέμα «Ασφάλεια εργασιών σε ύψος».
 28. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 12.259,28 ευρώ από τους χρηματικούς καταλόγους 951/15, 828/15, 313/09, 727/11, 883/11, 859/11, 700/13 757/12, 379/10 χρηματικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης-διατήρησης  αυθαιρέτων λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/2013».
 29. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 39.139,47 ευρώ από χρηματικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/2013.
 30. Επί αιτήματος διαγραφή ποσού 59.087,74 ευρώ από χρηματικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης – διατήρησης αυθαιρέτων λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/2013.
 31. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 12.971,77 ευρώ από τον 951/2015 χρηματικό κατάλογο προστίμων ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/2013.
 32. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.890,00 ευρώ από τον 1005/2016 χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
 33. Επί αιτήματος για διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαιώσεις αυτών.
 34. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 180 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 35. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 40 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.