ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επί της 634/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Υποβολή της Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αριθ. 40038/2011 απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.).
 2. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.
 3. Επί της 636/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά α) στην επιβολή καθορισμού συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.), β) επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και καθορισμό συντελεστή αυτού και γ) προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2018.
 4. Επί της 637/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή καθορισμού συντελεστών Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης, οικ. έτους 2018.
 5. Επί της 638/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.
 6. Επί της 639/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή καθορισμού συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.
 7. Επί της 640/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το οικ. έτος 2018.
 8. Επί της 121/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού για το οικ. έτος 2018.
 9. Επί της 25/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη για το οικ. έτος 2018.
 10. Επί της 14/2017 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης για μείωση τελών η πλήρη απαλλαγή από άπορους η άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους όπως η ιδιότητά τους οροθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, για το οικ. έτος 2018.
 11. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» οικονομικού έτους 2017.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση 114 θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 19  οικ. 22159/30-06-2017 του Υπ. Εσωτερικών (σε συμπλήρωση της 26/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).
 13. Συζήτηση για την περιοχή του υπό ίδρυση Συνοικιακού Συμβουλίου «Αδαμών».
 14. Σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής για την αλλαγή του σήματος του Δήμου Κηφισιάς.
 15. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς, με το ποσό των 100.000,00 ευρώ από το ΦΗΧ, για τις ανάγκες των σχολείων.
 16. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανέγερσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας σε οικόπεδο στο Ο.Τ. 275 χαρακτηρισμένο για σχολείο (απόφ. ΔΕΠ 14/17).
 17. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου για τα έτη 2017-2018 συνολικής πολυετούς δαπάνης (με ΦΠΑ) 65.380,74 ευρώ (20.000 ευρώ βαρύνουν τον Κ.Α. 20.6662.05 προϋπολογισμού 2017 και 45.380,64 ευρώ τον ομότιτλο Κ.Α. πρ/μού 2018), β) έγκρισης της με αριθμό 49/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 18. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο «Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα» για τη διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ των ωρών  8:00 και  15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.
 19. Επί της 62/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την έγκριση τεχνικής μελέτης με θέμα «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ932 (επί των οδών Κίμωνος, Κέδρου, Λινάκη και Γκίκα με μικτή χρήση παιδικός σταθμός και νηπιαγωγείο Π.Δ. 24-4-1992/ΦΕΚ 127_/7-2-1992) της πολεοδομικής ενότητας Κηφισιάς για αλλαγή χρήση τμήματος του Ο.Τ. από «Νηπιαγωγείο» σε «Πολιτιστικά κτήρια/Χώροι συνάθροισης κοινού» και αλλαγή του περιγράμματος της χρήσης «Παιδικός Σταθμός» με αποτέλεσμα την αλλαγή χρήσης τμήματος από «Νηπιαγωγείο» σε «Παιδικός Σταθμός».
 20. Επί της 71/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση για νέες θέσεις της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 21. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο), επί της οδού Κασσαβέτη 12, Ο.Τ. 42, Κηφισιά.
 22. Εφαρμογή (λειτουργία) χρήσεως για πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής και άρτου, χωρίς παρασκευαστήριο και χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ισόγειο κατάστημα  επί της οδού Δροσίνη 11, Ο.Τ. 40, Κηφισιά.
 23. Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης σε κατηγορίες δυνάμει των διατάξεων  του Νόμου 4479/2017.
 24. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για καταχώρηση πληρωμών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ηλεκτρονικά) στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 25. Επί αιτήματος για πρακτική άσκηση του σπουδαστή Κοσμόπουλου Γεώργιου του Θεοδώρου του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής – Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας.
 26. Λήψη απόφασης επί διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών λόγω προσφυγής.
 27. Διαγραφή μέρους του χρηματικού καταλόγου 931/2017 που αφορά μισθώματα του Δημοτικού Κυλικείου εντός του δημαρχείου Κηφισιάς, στο όνομα της εταιρείας « ΜΑΝΤΑΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», λόγω λύσης της μίσθωσης.
 28. Μερική Διαγραφή οφειλών κατόπιν κατάθεσης νέων δικαιολογητικών.
 29. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 672,80 ευρώ.
 30. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 195,93 ευρώ..
 31. Επιστροφή ποσού 174,81 ευρώ ως πλεονάζον ποσό δόσης ρύθμισης Ν.4483/17  λόγω προγενέστερης καθολικής εξόφλησης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης κατασχεθείσας οφειλής.
 32. Επιστροφή ποσού 60 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από χρέωση γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας.
 33. Διαγραφή οφειλής ποσού 60 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Πετράτου Βιργινία.
 34. Διαγραφή οφειλής ποσού 30 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Νέστορα Κων/να.
 35. Διαγραφή οφειλής ποσού 90 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Ρούσσου Μαρία.
 36. Διαγραφή οφειλής ποσού 30 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά σε τέλη γενικού οστεοφυλακίου Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας, Θεοδώρου Χρυσόστομος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.