Την αναστολή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κεραία της Vodafone στην οδό Κολοκοτρώνη 11 αποφάσισε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Ηλίας Λιακόπουλος. Όπως διαπιστώθηκε έπειτα από πρόσφατο έλεγχο, στη μελέτη περιβαλλοντικών όρων που είχε εγκριθεί με προηγούμενη απόφαση του γ.γ. της Περιφέρειας στις 10/9/2007, η εταιρεία δήλωνε άλλα τεχνικά στοιχεία σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ήταν άλλο ένα βήμα στην κατεύθυνση αποξήλωσης της κεραίας της οδού Κολοκοτρώνη, που ευελπιστούν οι κάτοικοι και οι φορείς τους ότι θα καταφέρουν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στις αρχές Ιουλίου είχε εκδοθεί η προσωρινή διαταγή παύσης λειτουργίας της επίδικης κεραίας, έπειτα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν από κοινού οι σύλλογοι «το Στροφύλι», Κηφισιά SOS, Γονέων και Κηδεμόνων 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, όπως και δεκάδες κάτοικοι, στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η συνέχεια θα δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, οπότε και ευελπιστούν ότι αυτή θα είναι και η τελική νίκη για την κατεδάφιση και απομάκρυνση της ύποπτης και παράνομης, όπως αποδεικνύεται, κεραίας.
Προηγουμένως, οι ίδιοι φορείς είχαν απευθύνει επιστολή και αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ζητώντας ανάκληση των αδειών και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κεραία της Vodafone στην οδό Κολοκοτρώνη 11, εξαιτίας αρκετών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν τελικά και από τους παραπάνω φορείς αδειοδότησης. Τα αλλοιωμένα τεχνικά στοιχεία της μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης εξακριβώθηκαν σε σχετική αυτοψία που διενήργησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής με νέα απόφαση και σχετικό του έγγραφό στις 5 Αυγούστου 2010, γνωστοποίησε στη Vodafone την «αναστολή της ισχύος της υπ? αριθμ. Πρωτ. Δ/σης ΠΕΧΩ 1858/ΦΠΕΡΙΒ-10/07/2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς σύμφωνα με το υπ? αρ. Μ.ι./411/793/2.3.2010 έγγραφο της ΕΕΑΕ, κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι τα δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία του εν λόγω σταθμού στη μελέτη παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα και η εταιρεία σας υποχρεούται να υποβάλλει νέα μελέτη ραδιοεκπομπών για τον εν λόγω σταθμό βάσης της, αναθεωρώντας έτσι η ΕΑΕΕ προγενέστερο έγγραφό της, βάσει του οποίου εκδόθηκε η σχετική απόφαση».
Η προσωρινή διαταγή παύσης λειτουργίας της κεραίας, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε αυτό το στάδιο, συνοδευόμενη και από την πρόσφατη απόφαση αναστολής της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μοναδική και αυτή για τα ελληνικά δεδομένα, διαμορφώνουν πλέον μια ισχυρή νομολογία απέναντι στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με κριτήριο το τεκμήριο υπέρ της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με βάση την ευρωπαϊκή αρχή της προφύλαξης. Το αίτημα των τοπικών κοινωνιών, των κατοίκων και των φορέων τους που δραστηριοποιούνται πλέον συλλογικά κατά της ασυδοσίας των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που πολλές φορές εγκαθιστούν παράνομα κεραίες, είναι να νομοθετήσει η Πολιτεία αυστηρότερους περιορισμούς, όταν αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν όρια ακτινοβολίας εκατοντάδες φορές χαμηλότερα από τα ελληνικά, ενώ σταδιακά οι κεραίες απομακρύνονται από τις κατοικημένες περιοχές.

Η κεραία της Ελ. Βενιζέλου
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το ύποπτο τρίγωνο κεραιών που αναπτύσσεται γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα του 1ου Νηπιαγωγείου, του 1ου Δημοτικού και του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας. Η πρόεδρος του «Κηφισιά SOS» Ελένη Στρατηγοπούλου, με έγγραφό της από τις 12/11/2009 καλούσε την ΕΕΤΤ να διενεργήσει αυτοψίες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες που έχουν ξεκινήσει οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων εδώ και χρόνια. Τελικά, έπειτα από την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΕΕΤΤ στις 8/1/2010, αποδείχθηκε ότι λειτουργούν τέσσερις και όχι τρεις κεραίες κινητής τηλεφωνίας γύρω από τα σχολεία. Δυο εξ αυτών, εκ των οποίων η μία της Vodafone χωρίς να διαθέτει καμία άδεια λειτουργίας, είναι τοποθετημένες πάνω από φροντιστήριο επί της Ελ. Βενιζέλου 169 και Χαλκηδόνος, γεγονός, μάλιστα, που κάνει επισφαλές το κτίριο και από άποψης στατικής επάρκειας.
Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕΤΤ: «Για τη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 169 έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία Cosmote. Τεχνικό κλιμάκιο του τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος διενήργησε αυτοψία στην ως άνω θέση στις 8/1/2010. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, βρέθηκε εγκατεστημένη μια ορθογώνια κατασκευή τύπου καμινάδας. Την ημέρα και ώρα της αυτοψίας μετρήθηκαν εκπομπές σε συχνότητες του φάσματος DCS της εταιρείας Cosmote, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και της εταιρείας Vodafone. Δεδομένου ότι για την εταιρεία Vodafone δεν βρέθηκε εκδοθείσα άδεια κατασκευής κεραίας, η ΕΕΤΤ έχει εκκινήσει τις προβλεπόμενες από τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 3431/2006 ενέργειες, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3534/2007».
Ο περιβαλλοντικός σύλλογος «Κηφισιά SOS» κοινοποίησε το έγγραφο «βόμβα» της ΕΕΤΤ στη διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής και παραστάθηκε κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συγκεκριμένου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της Vodafone, με αποτέλεσμα να διακοπεί κάθε επόμενη διαδικασία και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Η απόφαση της διεύθυνσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής ήταν καταπέλτης για τη Vodafone: «Σας γνωρίζουμε ότι διακόπτεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν θέματι σταθμού βάσης και η σχετική μελέτη θα τεθεί στο αρχείο της υπηρεσίας μας, καθώς σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο το εν λόγω κεραιοσύστημα εγκαταστάθηκε χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις». Το συγκεκριμένο έγγραφο που φέρει ημερομηνία 15/3/2010 απευθύνεται προς τη Vodafone, ενώ κοινοποιείται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τη διεύθυνση Πολεοδομίας Βόρειου Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών και στον περιβαλλοντικό σύλλογο Κηφισιά SOS «για τυχόν δικές τους ενέργειες».
Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων, ο Κηφισιά «SOS» και κάτοικοι κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την παράνομη λειτουργία της κεραίας, με επιπλέον αίτημα την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που έχει οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου 2010. Παρόλα αυτά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διατάχθηκε προσωρινή παύση λειτουργίας της επίδικης κεραίας, όπως έγινε για την κεραία της οδού Κολοκοτρώνη 11, ενώ εκτιμάται ότι αυτό έγινε ενόψει της εκλογικής περιόδου και προκειμένου να καλυφθούν οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργούν εντός των σχολείων. Οι κάτοικοι και οι φορείς τους ευελπιστούν ότι στην τακτική δικάσιμο που έχει οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου, θα καταφέρουν να πετύχουν την τελική απομάκρυνση της κεραίας της Vodafone από το κτίριο της Ελ. Βενιζέλου 169, με δεδομένη την προηγούμενη παράνομη λειτουργία της κεραίας και τη διακοπή της διαδικασίας περιβαλλοντικής της αδειοδότησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.